Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
ara düzəldən-ara bulucu
büzmək-büzmek
büzməli-kırmalı
bəzək-düzək-biblo
cövüz-ceviz
cüz-cüz
cüzi-cüz'i
düz-bozkır, direkt, doğru, düz, istep, kır, meşru, pürüzsüz, yayvan
düzgün-düzgün, isabetli
düzmək-dizmek
düzüm-dizgi, dizi
düzəlmək-düzelmek, oluşmak, uslanmak
düzəltmə-eğreti, tesviye, yapma
düzəltmək-oluşturmak, onarmak, yapmak
düzəngah-ova
düzənlik-ova
gözünüz aydın-gözünüz aydın
gülərüzlü-güleç, güler yüzlü
gündüz-gündüz
güzgü-ayna
güzəran-geçim
güzəşt-ikram, indirim, iskonto, ıskonto, taviz, tenzilat
hüzn-hüzün
hüznlü-acıklı
ikiüzlü-iki yüzlü, riyakâr
işgüzar-hamarat, makul
könülsüz-kerhen
lüzum-icap, lüzum
möcüzə-mucize
müzaidə-artırma
müzakirə-müzakere, tartışma
müzayidə-müzayede
müzəffər-muzaffer
süzgəc-süzgeç
süzmək-süzmek
sərgüzəşt-serüven
tecavüz-saldırı
təcavüz-saldırı, tecavüz
təcavüzkar-mütecaviz, saldırgan
tələffüz-telâffuz
təərrüz-taarruz
yüz-yüz
yüz illik-yüzyıl
öküz-öküz
ölçüsüz-evrensel
üz-bet, çehre, kap, kaplama, kopya, surat, üzeri, yüz, yüzey
üz səthi-yüz ölçümü
üzdən-yüzünden
üzgün-bitkin, gevşek, üzgün
üzlük-gömlek
üzləmək-kaplamak
üzləşmək-yüzleşmek
üzmək-üzmek, yüzmek
üzr-af, mazeret
üzrlü-mazur
üzrə-üzere
üzsüz-yüzsüz
üzv-aza, organ, uzuv, üye
üzvlük-üyelik
üzük-yüzük
üzüm-üzüm
üzündən-yüzünden
üzüntü-tasa, usanç, üzüntü
üzüqaralıq-yüzkarası
üzür-özür
üzüyola-uslu, uysal
üzə gülən-yılışık
üzərinə-üzerine
əlüz yuyan-lâvabo
əzilib büzülüb-süklüm püklüm
əzilib-büzülmək-kırıtmak
Türk dilində-Azərbaycan dilində
bektaşiüzümü-qarağat
büzmek-büzmək
cüz-cüz
cüz'i-cüzi
cüzdan-kitabça, qovluq, papka, portmanet, portmonat, pul kisəsi, pulqabı, şəhadətnamə, vəsiqə
düz-düz
düz yazı-nəsr
düzelmek-düzəlmək
düzen-akkord, intizam, qanun, qayda, quruluş, nizam, rejim, sistem, tərtib
düzenbaz-bic, hiyləgər, kələkbaz
düzey-səviyyə
düzgün-düzgün
düzme-qəlp, saxta
düzyazı-nəsr
füze-raket
gök yüzü-göy
görgüsüz-səriştəsiz, təcrübəsiz
gözünüz aydın-gözünüz aydın
güler yüzlü-gülərüzlü
gündüz-gündüz
güz-payız
güzel-gözəl
güzergah-trassa, yol
güzide-seçkin, seçmə
güzlük-payızlıq
henüz-hənuz
hüzün-hüzn
iki yüzlü-ikiüzlü
içyüz-məğz, mahiyyət
işgüzar-işbaz
lüzum-lüzum
müzakere-müzakirə
müzayede-müzayidə
müzmin-xronik, uzunsürən
pürüz-əyri-üyrü, çətinlik, çatışmamazlıq, kələ-kötür, qüsur, maneə
pürüzsüz-asan, düz, hamar, qüsursuz, nöqsansız, sadə
rüzgar-külək
rüzgarlı-küləkli
rüzgâr-ruzigar
süzgeç-süzgəc
süzmek-süzmək
süzülmek-arıqlamaq
tecavüz-təcavüz
tüzük-əsasnamə, nizamnamə
yeryüzü-dünya
yüz-səth, üz, yüz
yüz ölçümü-üz səthi
yüzbaşı-kapitan, rotmistr
yüzde-faiz
yüzey-səth, üz
yüzeysel-səthi
yüzkarası-rüsvayçılıq, üzüqaralıq
yüzleşmek-üzləşmək
yüzmek-soymaq, üzmək
yüzsüz-üzsüz, vicdansız
yüzyıl-əsr, yüz illik
yüzölçümü-sahə
yüzük-üzük
yüzünden-üzdən, üzündən
çeki düzen-intizam, qayda, nizam, sahman, səliqə
öksüz-yetim
ölümsüz-ölməz
ünsüz-samit
üzere-üzrə
üzeri-səth, üz
üzerine-üzərinə
üzgün-üzgün
üzmek-üzmək
üzüm-üzüm
üzüntü-üzüntü


Çox Axtarılanlar
çem, lovğa eks menasi, eşitmə, foye, foye sozunun menasi, təbəə, eter, kaplumbağa, ayan, pipet, sillogizm, dergi, kosmik, səxavət, başılovlu, müxennet, pox sizin ..., detal, föye, qancıq, tenqid, culgalasir, nəyinki, ibnə, turbe, sexavet, zerdaçal, kelem, əks arqument, saglaliq

Powered by Azeri.NET