Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
armud-armut
emulsiya-duyarkat
immunitet-bağışıklık
immunizasiya-bağışıklama
kommunikasiya-ulaşım
kommunike-bildiri
kommutator-santral
maksimum-azami
memuar-anılar, hatıra
meymun-maymun
minimum-asgari
muamilə-işlem
muharibə-savaş
mulat-melez
mumiyalamaq-ilaçlamak
muncuq-boncuk
murad-murat
murdar-murdar
musiqi-beste, musiki
muxtar-muhtar, özerk
muxtariyyət-otonomi, özerklik, özerklilik
muzd-ücret
muzdur-ırgat
məcmuə-dergi, mecmua
məmulat-imalat, mamul
məmur-memur
məzmun-içerik, muhteva, muhteviyat, özet
namus-ırz, namus
numunə-göstermelik
nümunə-örnek
oxumuş-okumuş
oxunmuş-münevver
oyulmuş-kakma
primula-çuhaçiçeği
qorunmuş-saklı
susamuru-lutr
tumurcuq-tomurcuk
tutulmuş-mevkuf
umumi-top yekûn
yağmur-yağmur
yağmurluq-trençkot, yağmurluk
yumurta-yumurta
çamurlu-çamurlu
ümumi-evrensel, gayrisafi, genel, umumî
ümumiyyətlə-genellikle, umumiyetle
ümumən-genellikle
Türk dilində-Azərbaycan dilində
armut-armud
dolmuş-kiçik avtobus, marşrut, marşrut taksi, taksi
domuz-donuz
fermuar-çarpaz, zəncirbənd
hamur-xəmir
homurdanmak-mırıldanmaq
kamu-bütün, cəmiyyət, hamı, ictimaiyyət, tamam
kamu oyu-ictimai rəy
komut-əmr, komanda
komutan-komandir
maksada mutabakat-eynilik
mamul-məhsul, mal, məmulat
mamur-abad
maymun-meymun
mecmua-jurnal, məcmuə
memur-məmur
memuriyet-ezamiyyət
muaf-imtiyazlı
muallim-müəllim
muamele-əməliyyat, qanuniləşdirmə, müamilə, münasibət, rəftar, rəsmiləşdirmə
muavin-müavin
muayene-müayinə
muayenehane-müalicəxana
muayyen-müəyyən
muazzam-əhəmiyyətli, güclü, qüvvətli, müəzzəm, mühüm
muaşeret-müaşirət
mucize-möcüzə
muhabbet-məhəbbət
muhabir-müxbir, reportyor
muhacir-mühacir
muhafaza-mühafizə
muhafız-keşikçi, mühafiz
muhakeme-mühakimə
muhakkak-dəqiq, etibarlı, hökmən, mötəbər, mütləq, səhih, şübhəsiz, yəqin
muhalefet-müxalifət
muhalif-müxalif
muharebe-müharibə
muharrir-mühərrir
muhasebe-mühasibat
muhatap-həmsöhbət
muhayyel-xəyali
muhbir-çuğul, xəbərçi
muhtar-kənd rəhbəri, məhəllə rəhbəri, muxtar
muhtaç-möhtac
muhtelif-müxtəlif
muhtemel-ehtimali
muhterem-hörmətli, möhtərəm
muhteva-məzmun
muhteviyat-mahiyyət, məzmun
muhteşem-möhtəşəm
muhtıra-qeyd, memorandum, yaddaş
mukabele-cavab, qarşıqoyma, ödəmə, tutuşdurma
mukadder-müqəddər
mukaddes-müqəddəs
mukavele-müqavilə
mukavemet-müqavimət
mukavva-karton
mukayese-müqayisə
muktedir-müqtədir
mum-şam
muntazam-müntəzəm
murabaha-müamiləçilik, sələmçilik
murat-murad
murdar-murdar
musibet-müsibət
musiki-musiqi
musluk-kran
mutabakat-mütabiqlik, müvafiqlik, razılıq, uyğunluq, yekdillik
mutabık-razı
muteber-mötəbər
mutedil-mötədil
mutfak-mətbəx
mutlak-mütləq
mutlaka-mütləqa
mutlu-bəxtəvər, xoşbəxt, məsud
muvafakat-icazə, razılıq
muvaffakiyet-müvəffəqiyyət
muvafık-müvafiq
muvazene-balans, dayanıqlılıq, müvazinət, tarazlıq
muvazenet-balans, dayanıqlılıq, müvazinət, tarazlıq
muz-banan
muzaffer-müzəffər
muzır-ziyankar
muşamba-müşəmbə
namus-namus
okumuş-oxumuş
olmuş-dəymiş, yetişmiş
omur-onurğa
omurga-onurğa
omuz-çiyin
omuzluk-epolet, paqon
pamuk-pambuq
rumuz-rəmz, simvol
sahanda yumurta-qayğanaq
salamura-şoraba
sağlık memuru-feldşer
somun-qayka
somurtkan-qaraqabaq, qaşqabaq, tutqun
somut-açıq, aydın, dəqiq, konkret, qəti, müəyyən
temmuz-iyul
tomurcuk-tumurcuq
umumiyetle-ümumiyyətlə
umumî-ümumi
umursamak-maraqlanmaq
umut-ümid
yamuk-trapesiya
yamulmak-əyilmək
yağmur-yağış, yağmur
yağmurluk-bürüncək, plaş, yağmurluq
yumurta-yumurta
yumuşak-yumşaq
çamur-çamır, çirkab, palçıq
çamurlu-çamurlu, çirkli, kirli, palçıqlı
çamurluk-krılo
ıhlamur-cökə, çökə


Çox Axtarılanlar
eylül, kaplumbağa, abi, me, mayka, hama, maydanoz, köçür, haral, fevral, noyabr, ax, yanvar, düyü, arkadaş, bəh, heftenin1 gunu, axar, mart, tuman, mücevher, calaq, yerləyeksan olmaq, asker arkadaşı, qəwəy, nitekim, mücevherci, yaxsi, cəbr, şaşırmak

Powered by Azeri.NET