Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
armud-armut
emulsiya-duyarkat
immunitet-bağışıklık
immunizasiya-bağışıklama
kommunikasiya-ulaşım
kommunike-bildiri
kommutator-santral
maksimum-azami
memuar-anılar, hatıra
meymun-maymun
minimum-asgari
muamilə-işlem
muharibə-savaş
mulat-melez
mumiyalamaq-ilaçlamak
muncuq-boncuk
murad-murat
murdar-murdar
musiqi-beste, musiki
muxtar-muhtar, özerk
muxtariyyət-otonomi, özerklik, özerklilik
muzd-ücret
muzdur-ırgat
məcmuə-dergi, mecmua
məmulat-imalat, mamul
məmur-memur
məzmun-içerik, muhteva, muhteviyat, özet
namus-ırz, namus
numunə-göstermelik
nümunə-örnek
oxumuş-okumuş
oxunmuş-münevver
oyulmuş-kakma
primula-çuhaçiçeği
qorunmuş-saklı
susamuru-lutr
tumurcuq-tomurcuk
tutulmuş-mevkuf
umumi-top yekûn
yağmur-yağmur
yağmurluq-trençkot, yağmurluk
yumurta-yumurta
çamurlu-çamurlu
ümumi-evrensel, gayrisafi, genel, umumî
ümumiyyətlə-genellikle, umumiyetle
ümumən-genellikle
Türk dilində-Azərbaycan dilində
armut-armud
dolmuş-kiçik avtobus, marşrut, marşrut taksi, taksi
domuz-donuz
fermuar-çarpaz, zəncirbənd
hamur-xəmir
homurdanmak-mırıldanmaq
kamu-bütün, cəmiyyət, hamı, ictimaiyyət, tamam
kamu oyu-ictimai rəy
komut-əmr, komanda
komutan-komandir
maksada mutabakat-eynilik
mamul-məhsul, mal, məmulat
mamur-abad
maymun-meymun
mecmua-jurnal, məcmuə
memur-məmur
memuriyet-ezamiyyət
muaf-imtiyazlı
muallim-müəllim
muamele-əməliyyat, qanuniləşdirmə, müamilə, münasibət, rəftar, rəsmiləşdirmə
muavin-müavin
muayene-müayinə
muayenehane-müalicəxana
muayyen-müəyyən
muazzam-əhəmiyyətli, güclü, qüvvətli, müəzzəm, mühüm
muaşeret-müaşirət
mucize-möcüzə
muhabbet-məhəbbət
muhabir-müxbir, reportyor
muhacir-mühacir
muhafaza-mühafizə
muhafız-keşikçi, mühafiz
muhakeme-mühakimə
muhakkak-dəqiq, etibarlı, hökmən, mötəbər, mütləq, səhih, şübhəsiz, yəqin
muhalefet-müxalifət
muhalif-müxalif
muharebe-müharibə
muharrir-mühərrir
muhasebe-mühasibat
muhatap-həmsöhbət
muhayyel-xəyali
muhbir-çuğul, xəbərçi
muhtar-kənd rəhbəri, məhəllə rəhbəri, muxtar
muhtaç-möhtac
muhtelif-müxtəlif
muhtemel-ehtimali
muhterem-hörmətli, möhtərəm
muhteva-məzmun
muhteviyat-mahiyyət, məzmun
muhteşem-möhtəşəm
muhtıra-qeyd, memorandum, yaddaş
mukabele-cavab, qarşıqoyma, ödəmə, tutuşdurma
mukadder-müqəddər
mukaddes-müqəddəs
mukavele-müqavilə
mukavemet-müqavimət
mukavva-karton
mukayese-müqayisə
muktedir-müqtədir
mum-şam
muntazam-müntəzəm
murabaha-müamiləçilik, sələmçilik
murat-murad
murdar-murdar
musibet-müsibət
musiki-musiqi
musluk-kran
mutabakat-mütabiqlik, müvafiqlik, razılıq, uyğunluq, yekdillik
mutabık-razı
muteber-mötəbər
mutedil-mötədil
mutfak-mətbəx
mutlak-mütləq
mutlaka-mütləqa
mutlu-bəxtəvər, xoşbəxt, məsud
muvafakat-icazə, razılıq
muvaffakiyet-müvəffəqiyyət
muvafık-müvafiq
muvazene-balans, dayanıqlılıq, müvazinət, tarazlıq
muvazenet-balans, dayanıqlılıq, müvazinət, tarazlıq
muz-banan
muzaffer-müzəffər
muzır-ziyankar
muşamba-müşəmbə
namus-namus
okumuş-oxumuş
olmuş-dəymiş, yetişmiş
omur-onurğa
omurga-onurğa
omuz-çiyin
omuzluk-epolet, paqon
pamuk-pambuq
rumuz-rəmz, simvol
sahanda yumurta-qayğanaq
salamura-şoraba
sağlık memuru-feldşer
somun-qayka
somurtkan-qaraqabaq, qaşqabaq, tutqun
somut-açıq, aydın, dəqiq, konkret, qəti, müəyyən
temmuz-iyul
tomurcuk-tumurcuq
umumiyetle-ümumiyyətlə
umumî-ümumi
umursamak-maraqlanmaq
umut-ümid
yamuk-trapesiya
yamulmak-əyilmək
yağmur-yağış, yağmur
yağmurluk-bürüncək, plaş, yağmurluq
yumurta-yumurta
yumuşak-yumşaq
çamur-çamır, çirkab, palçıq
çamurlu-çamurlu, çirkli, kirli, palçıqlı
çamurluk-krılo
ıhlamur-cökə, çökə


Çox Axtarılanlar
haral, kaplumbağa, sapık, nc, uje, gunorta, batı, gəray, , hacı gəray, ix, kawarli tost, tanga, məhz, düyü, mundir, bayraq, qabaq, məhs, sok, don, selam, teeccüblen, feslid, paqon, ramal, damkrat, sinmek, ot, doğum günü

Powered by Azeri.NET