Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
alçaqboy-bodur
alçaqboylu-bodur
boy-boy
boya-boya
boyamaq-boyamak
boyaq-boya
boyun-berzah, boyun
boyun ardı-ense
boyunbağı-gerdanlık
boyunduruq-boyunduruk
bəstəboy-bücür
doymaq-doymak
doyunca-tıka basa
gödəkboy-bücür
noyabr-kasım
oyanmaq-uyanmak
oyanıq-uyanık
oyaq-uyanık
oymaq-oymak
oymaçı-kazıcı
oynamaq-oynamak
oynaq-eklem, oynak
oynaş-oynaş
oyucu-kazıcı
oyulmuş-kakma
oyun-çekiliş, dans, oyun
oyuncaq-oyuncak
oyuq-kovuk
proyeksiya-gösteri
proyekt-proje, tasarı
qarşıqoyma-mukabele
qoymaq-bırakmak, koymak
qoyun-koyun
qısaboy-bodur
royal-kuyruklu piyano
sakvoyaj-valiz
soy-soy
soydaş-soydaş
soymaq-soymak, yüzmek
soyqırım-soykırım
soyqırımı-katliam
soysuz-soysuz
soyuducu-buz dolabı
soyumaq-soğumak
soyunmaq-soyunmak
soyuq-itici, soğuk
soyuqqanlı-soğuk kanlı
soyğun-soygun, yağma
soyğunçu-eşkiya, haydut, şakî
soyğunçuluq-haydutluk, yağma
sulu boya-sulu boya
səsə qoymaq-oylamak
toy-düğün
toy-düyün-düğün
toyuq-tavuk
yağlı boya-yağlı boya
Türk dilində-Azərbaycan dilində
alıkoymak-saxlamaq, yubatmaq
boy-boy, qəbilə
boya-boya, boyaq
boyamak-boyamaq
boylam-meridian, uzunluq, uzunluq dairəsi
boynuz-buynuz
boyun-boyun
boyun bağı-qalstuk
boyunduruk-boyunduruq
boyut-miqyas, ölçü
destroyer-esmines
doymak-doymaq
güven oyu-etimad rə'yi
halk oyu-referendum
halkoyu-referendum
kamu oyu-ictimai rəy
koy-buxta
koymak-qoymaq
koyu-qatı, tox, tünd
koyulmak-başlamaq, girişmək
koyun-qoyun
oy-fikir, mülahizə, rəy, səs
oy birliği-bir səslə
oy vermek-səs vermək
oyalamak-aldatmaq, gözlətmək, qılıqlamaq, uzatmaq
oylamak-səsə qoymaq
oymak-oymaq
oynak-oynaq
oynamak-qımıldamaq, oynamaq
oynaş-oynaş
oyun-oyun, tamaşa
oyunbozan-cığal, iş pozan
oyuncak-oyuncaq
oyuncu-aktrisa, aktyor
soy-əsil-nəsil, soy, sülalə
soy adı-familiya
soya çekim-irsiyyət
soydaş-soydaş
soygun-soyğun
soykırım-genosid, soyqırım
soylu-əsilli, əsl
soymak-qarət etmək, soymaq
soysuz-əsilsiz, nəsilsiz, soysuz
soytarı-təlxək
soyunmak-soyunmaq
soyut-abstrakt, mücərrəd
sulu boya-akvarel, sulu boya
yağlı boya-yağlı boya


Çox Axtarılanlar
düyü, kaplumbağa, haral, qabaq, köçür, cındır, mələf nədir, hakim, aheste, silah, qıfıl, uje, dilxor, axı, hipoteza, gəlir, blokada, küley, sok, cire, untuxap, kaleci, bandazor, təgaful, zire, heçnə, qordi, bandazur, plagiat, sodyum bikarbonat

Powered by Azeri.NET