Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
acgöz-aç gözlü, gözü aç
acgözlü-aç gözlü
acgözlük-hırs
ala göz-çakır göz
atalar sözü-ata sözü
açıqgöz-açık göz
boş söz-lâf
dözmək-katlanmak
dözülməz-çekilmez
dözüm-hoşgörü, tahammül, tolerans
dözümlü-dayanıklı, metin
göz-çekmece, göz
göz bəbəyi-göz bebeği
göz dustağı-göz hapsi
göz gəzdirmək-göz atmak
göz qamaşdırmaq-göz kamaştırmak
göz qırpımı-lâhza
göz yaşı-göz yaşı
göz-göz-satrançlı
gözlük-gözlük
gözlə-sakın
gözləmə-bekleme
gözləmək-beklemek, gözlemek, kollamak
gözlənilmədən-ansızın
gözlətmək-oyalamak
gözü tox-tok gözlü
gözüac-gözü aç
gözüaçıq-gözü açık
gözübağlı-gözü kapalı
gözünüz aydın-gözünüz aydın
gözütox-gözü tok
gözə girmə-gösteriş
gözəl-güzel, pekala, yakışıklı
gözətləmək-gözetlemek
gözətmək-gözetmek
gözətçi-bekçi, gözcü, gözetmen, karakol
gözəyarı-göz kararı
köz-köz
közərmək-kızmak
söz-kelime, laf, söylenti, söz
söz gəlişi-söz gelişi
söz vermək-söz vermek
sözcük-sözcük
sözləşmə-sözleşme
sözləşmək-çatışmak
sözün qısası-velhasıl
sözə baxan-uslu, uysal
sözəbaxan-uyuşkan
çözmək-çözmek
ön söz-ön söz
öz-kendi, öz
öz-özünə-kendiliğinden
özbaşına-kendiliğinden
özgə-başka, öbür, yaban, yad
özü-bizzat, kendi, kendisi
özül-kaide, taban
özündən çıxmaq-çıldırmak
özünün-özel
Türk dilində-Azərbaycan dilində
ata sözü-atalar sözü
aç gözlü-acgöz, acgözlü
açık göz-açıqgöz
göz-göz
göz atmak-göz gəzdirmək
göz bebeği-göz bəbəyi
göz hapsi-göz dustağı
göz kamaştırmak-göz qamaşdırmaq
göz kararı-gözəyarı
göz yaşı-göz yaşı
gözcü-gözətçi
gözde-əziz, istəkli, sevimli
gözenek-məsamə
gözetlemek-gözətləmək, güdmək, izləmək
gözetmek-gözətmək, qorumaq
gözetmen-gözətçi
gözlem-müşahidə
gözlemci-müşahidəçi
gözlemek-gözləmək, müşahidə etmək
gözlemevi-rəsədxana
gözlük-eynək, gözlük
gözü aç-acgöz, gözüac
gözü açık-gözüaçıq
gözü kapalı-gözübağlı, kor-koranə
gözü kara-cəsarətli
gözü pek-cəsur, igid
gözü tok-gözütox
gözükmek-görsənmək, görükmək, görünmək
gözünüz aydın-gözünüz aydın
gözüpek-cəsur, qorxmaz
köz-köz
söz-söz
söz dizimi-sintaksis
söz gelişi-məsələn, söz gəlişi
söz vermek-söz vermək
sözcü-vəkil
sözcük-sözcük
sözde-güya
sözleşme-bağlaşma, kontrakt, müqavilə, razılaşma, saziş, sözləşmə
sözlu-şifahi
tok gözlü-gözü tox
çakır göz-ala göz
çözme-həll
çözmek-açmaq, aydınlaşdırmaq, çözmək
çözümleme-təhlil
çözümlemek-təhlil etmək
ön söz-müqəddimə, ön söz
öz-doğma, öz
öz geçmiş-bioqrafiya, tərcüməyi-hal
özdekçilik-materializm
özel-xüsusi, özünün, şəxsi
özellik-xüsusiyyət
özellikle-ələlxüsus, xüsusən, xüsusilə
özen-cəhd, çalışqanlılıq, diqqət, etina, səliqə, səy
özenmek-etina etmək
özensiz-başdansovma, ötəri, səliqəsiz, səthi
özenti-təqlid
özerk-muxtar
özerklik-muxtariyyət
özerklilik-muxtariyyət
özet-xülasə, qısa, məzmun, nəticə, rezyume
özetlemek-xülasə etmək, yekunlaşdırmaq
özgü-ayrılmış, xarakterik, xas, məxsus, səciyyəvi
özgün-xüsusi, original, orijinal
özgür-azad, hürr, müstəqil, sərbəst
özgürlük-azadlıq, istiqlaliyyət, müstəqillik
özlem-həsrət, xiffət, qüssə
özlemek-darıxmaq, xəsrətini çəkmək
özne-mübtəda
özveri-fədakarlıq
özür-üzür


Çox Axtarılanlar
çem, kaplumbağa, a.y.e, şəfqət bacısı, bina səozunun ..., içini yeyir, xasi, maladoy, ibnə, mazaq, köks, zato sozunun menasi, təbəə, iktidar, gijdillax, hamsi, maşa, kəklik otu, səyifə, ocak, konstruktiv, su qizi, ihtiyaç, meşru, səciyyəvi, niskilim, heybətli, bəyaz tutkal, qoruq, cın

Powered by Azeri.NET