Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
belləmək-çapalamak
bülövləmək-bilemek
bəhbəhləmək-pohpohlamak
bəndləmək-kenetlemek
bənzəmək-benzemek
bəsləmək-beslemek
bəstələmək-bestelemek
bəzəmək-bezemek, donatmak, süslemek
cingildəmək-çınlamak
civildəmək-cıvıldamak
cəfəngiyat söyləmək-zırvalamak
cəmləmək-sevketmek
dilimləmək-dilimlemek
diləmək-dilemek
dinləmək-dinlemek
dişləmək-ısırmak
döşəmək-döşemek
düymələmək-iliklemek
dəmdəməki-hafif
dəmləmək-demlemek
eləmək-etmek
eşələmək-eşelemek
gecələmək-konaklamak
geriləmək-gerilemek
gizləmək-gizlemek
gövşəmək-gevşemek
gözləmək-beklemek, gözlemek, kollamak
gözətləmək-gözetlemek
gülümsəmək-gülümsemek
gəvələmək-gevelemek
hədələmək-yıldırmak
iməkləmək-emeklemek
incələmək-incelemek
inləmək-inlemek
irəliləmək-ilerlemek
istəmək-istemek
itiləmək-bilemek
itələmək-itelemek, itmek
izləmək-gözetlemek, gütmek, izlemek, kovalamak
işarələmək-işaretlemek
işləmək-çalışmak, işlemek
kalibrləmək-ayarlamak
kirələmək-kiralamak
kökləmək-ayarlamak
körükləmək-körüklemek
kükrəmək-kükremek
kəkələmək-kekelemek
kətmənləmək-çapalamak
lənətləmək-lânetlemek
mürgüləmək-pineklemek, uyuklamak
mələmək-melemek
mənimsəmək-benimsemek
pisləmək-kötülemek, yermek
sehrləmək-büyülemek
silkələmək-silkelemek, silkmek
sirkələmək-sarsmak
söykəmək-dayamak
söyləmək-söylemek
sürükləmək-sürüklemek
süsləmək-süslemek
səfehləmək-halt etmek
sərinləmək-serinlemek
səsləmək-çağırmak
titrəmək-titremek, zangırdamak
törəmək-oluşmak, türemek
tüstüləmək-tütmek
təmizləmək-gidermek, temizlemek
tənzimləmək-ayarlamak
tərifləmək-övmek
tərləmək-terlemek
xərifləmək-bunamak
yelləmək-sallamak
yükləmək-yüklemek
zədələmək-berelemek, sakatlamak, zedelemek
zəhərləmək-zehirlemek
zəifləmək-zayıflamak
çeşidləmək-ayıklamak
çikkildəmək-cıvıldamak
çiləmək-püskürtmek
çisələmək-çiselemek
çiynəmək-çiğnemek
ödəmək-ödemek
üfləmək-üflemek, üfürmek
üstələmək-üstelemek
üzləmək-kaplamak
şifrələmək-kodlamak
əlləmək-ellemek
ələmək-elemek
əmək-emek, mesai, mesaî
əmək haqqı-ücret
əmək stajı-kıdem
əməkdaşlıq-iş birliği
əsirgəmək-esirgemek
əsnəmək-esnemek
əyləmək-frenlemek
əzizləmək-şımartmak
Çox Axtarılanlar
düyü, qabaq, haral, aye, iyul, iyi, kaplumbağa, yaxşı, kil, zadə, seyranə, hardan, iyi geceler sana, musluk, hayırlı geceler, darıxmaq, qotman, çay qaşığı, inmek, şambunçik, yaxşım, unvən, elem, gotman, yahsi, zarafat, şimal, ela, ünvən, vugar

Powered by Azeri.NET