Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
abonent-abone
auksioner-hissedar
bir neçə-birkaç
esmines-destroyer
faner-kontrplak
flanel-fanila
fonetika-ses bilgisi, sesbilim
general-paşa
kaşne-atkı, kaşkol
kondisioner-klima cihazı
korner-korner
mane-mani
maneə-pürüz
maqneto-mıknatıs
mineral-maden
məftunedici-büyüleyici
nebatı-nebatî
necə-nasıl, nice
necə olsa-illâ
necəlik-nicelik
neft-gazyağı, petrol
negativ-olumsuz
nehrə-yayık
nemət-nimet
nevrologiya-sinirbilim
neylon torba-poşet
neytral-tarafsız
neçə-kaç
neçə-neçə-kaçar
neçənci-kaçıncı
planet-gezegen, seyyare
planetlərarası-gezegenlerarası
portmanet-cüzdan
sentner-keptal
venera-çolpan
şinel-kaput
əfsane-efsane
Türk dilində-Azərbaycan dilində
abone-abonent, abunə, abunəçi
anane-ənənə
anne-ana
baba anne-nənə
bahane-bəhanə
benek-xal
beynelmilel-beynəlmiləl
bigane-biganə
büyük anne-nənə
cehennem-cəhənnəm
cennet-behişt, cənnət
cephane-cəbbəxana
cinnet-dəlilik
define-dəfinə
defnetmek-dəfn etmək
deneme-esse, sınaq, təcrübə, yoxlama
denemek-sınamaq, təcrübə etmək
denetlemek-təftiş etmək
denetçi-müfəttiş
deney-eksperiment, elmi təcrübə, tərübə
deneyim-təcrübə
deneysel-təcrübi
dernek-cəmiyyət
dershane-auditoriya, sinif
divane-dəli, divanə
diyanet-dindarlıq, möminlik
diyânet-din işləri
dönek-dönək
dönem-dövr, dövrə, mərhələ, müddət
dönemeç-döngə
eczane-əczaxana, aptek
efsane-əfsanə, əfsane
emanet-əmanət
esnek-əyilgən, elastik
esnemek-əsnəmək
fitne-fitnə
gelenek-ənənə
geleneksel-ənənəvi
gene-yenə
genel-əsas, baş, ümumi
genel kurmay-baş qərargah, baş stab
genelge-direktiv, sərəncam
genellikle-ümumən, ümumiyyətlə
görenek-adət, vərdiş
gözenek-məsamə
güney-cənub
güneş-günəş
halisane-səmimi
hanedan-xanədan, sülalə
hapishane-həbsxana
hastahane-xəstəxana
hazine-xəzinə
hüner-hünər
hısse senedi-aksiya
hıyanet-xəyanət, satqınçılıq, satqınlıq
ihanet-xəyanət
imalâthane-emalatxana, sex
inek-inək
izzetinefis-izzəti-nəfs
iğne-iynə
jenerik-titr
kamyonet-pikap
kanepe-divan
kenetlemek-bəndləmək, bitişdirmək
kestane-şabalıd
korner-korner
köhne-köhnə
kütüphane-kitabxana
lehine-lehinə
lânet-lənət
lânetlemek-lənətləmək
manen-mənən
maneviyat-mənəviyyat
manevî-mənəvi
menekşe-bənövşə, bənövşəyi
menetmek-qadağan etmək
minnet-minnət
misafirhane-qonaq evi
muayene-müayinə
muayenehane-müalicəxana
muvazene-balans, dayanıqlılıq, müvazinət, tarazlıq
muvazenet-balans, dayanıqlılıq, müvazinət, tarazlıq
münekkit-münəqqid, tənqidçi
münevver-aydın, bilikli, elmli, işıqlı, mədəni, oxunmuş, ziyalı
nane-nanə
ne-
nebat-bitki, nəbatat
nebatî-nebatı
neden-nə üçün, niyə, səbəb
nefes-nəfəs
nefis-nəfis, nəfs
nefret-nifrət
nehir-nəhr
nehır-çay
nem-nəm
nene-nənə
nere-hara
nerede-harada
nereden-haradan
neredeyse-az qala, az qaldı
nereli-haralı
nereye-haraya
nesep-kök, nəsəb
nesil-nəsil
nesne-şey, zad
net-aydın, dəqiq, dürüst, təmiz
netice-nəticə
neyse-nə isə, nəysə
nezaket-nəzakət
nezle-tumov, zökəm
neşe-nəşə
neşretmek-nəşr etmək
nine-nənə
pervane-nazimçarx, pər, pərvanə, propeller, yay
peşinen-öncədən
pineklemek-mürgüləmək
postahane-poçt
pünez-knopka
sahne-səhnə
sene-il
senelik-birillik, illik
senet-sənəd
seçenek-alternativ
sinek-çibin, milçək, tref
sinema-kino
sivri sinek-ağcaqanad, ditdili, mığmığa
sivrisinek-hünü, mığmığa
sükûnet-durğunluq, sükunət
sünnet-sünnət
sünnetçi-dəllək
sıkıyönetim-fövqəladə vəziyyət
tahminen-təxminən
tane-dənə
teneffüs-tənəffüs
teneke-tənəkə
tenezzül etmek-layiq bilmək, layiq görmək
tersine-tərsinə
tımarhane-dəlixana
vezne-xəzinə, kassa, qapan, tərəzi, vəznə
veznedar-kassir, vəznədar
vicdanen-vicdanən
vişne-albalı
yakinen-gerçəkdən, yaxşıca
yazıhane-büro
yegane-yeganə
yemekhane-yeməkxana
yetenek-istedad, qabiliyyət
yine-yenə
yinelemek-təkrar etmək, təkrarlamaq
yönelmek-yönəlmək
yönerge-təlimat
yönetem-metod, üsul
yönetici-rəhbər
yönetim-başçılıq, idarə, müdriyyət, rəhbərlik
yönetmek-idarə etmək
yönetmelik-göstəriş, təlimat
yönetmen-başçı, direktor, quruluşçu, rəhbər, rejissor, tərtibatçı
zannetmek-zənn etmək
çalçene-boşboğaz, çərənçi
çene-çənə
çenebaz-boşboğaz, naqqal
çingene-qaraçı
çiğnemek-çığnamaq, çiynəmək
ödenek-təxsisat
önem-əhəmiyyət, məna
önemli-əhəmiyyətli, qiymətli, mühüm, vacib
önerge-təklif
öneri-təklif
önermek-təklif etmək
örnek-nümunə
örneğin-məsələn
özne-mübtəda
üzerine-üzərinə
şahane-şahanə
şairane-şairanə
şömine-buxarı, kamin


Çox Axtarılanlar
çem, haral, a.y.e jizn voram, bığını ..., qalantereya, boran, ministut, vəzir, a.y.e, üzm, xabi-əcəl, tənha, laqlamaq, vezir, bateri, acı, beynamaz, minustud, yayinmaq, düyü, səciy, ministud, amaç, muamele, minisdut, laklamaq, abidə, müşənbə, davranmak, minusdut

Powered by Azeri.NET