Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
arı pətəyi-kovan
asayiş-asayiş
ayin-ayin
açıq-qəhvəyi-ala
beyin-beyin
beyinsiz-geri zekâlı
bənövşəyi-menekşe, mor
ciyiltili-cırtlak
dabangeyindirən-çekecek
deyil-değil
deyişmək-çekişmek
dinləyici-dinleyici
dəyirman-değirmen
dəyişik-değişik
dəyişkən-değişken
dəyişmək-değişmek, değiştirmek
etimad rə'yi-güven oyu
geyilmiş-kullanılmış
geyim-elbise, giyecek, giyim, giysi, kılık, kıyafet
geyinəcək-giyecek, giyim
göz bəbəyi-göz bebeği
gəyirmək-geğirmek
hazır geyim-konfeksiyon
heyif ki-maalesef
idman köynəyi-tişört
iş birliyi-iş birliği
keyik-geyik
kökləyici-akortçu
layihə-proje, tasar, tasarı
layihələşdirmək-tasarlamak
layiq-lâyık
layiq bilmək-tenezzül etmek
layiq görmək-tenezzül etmek
layiqli-adamakıllı
meyit-ceset
müayinə-muayene
mügayisəli-karşılaştırmalı
mülayim-mülâyim
müqayisə-kıyas, mukayese
müqayisə etmək-kıyaslamak
müzayidə-müzayede
müşayiət-eşlik, refakat
məcməyi-tepsi
numayiş-gösteri
nümayiş-alay, gösteri
nəleyin-terlik
peyin-gübre
qəhvəyi-kahverengi
rayihəli-kokulu
sabahın xeyir-günaydın
seyirci-seyirci
siyirmə-çekmece
siyirtmə-çekmece
səhər yeməyi-kahvaltı
telefon dəstəyi-ahize
titrəyiş-sallantı
tərcümeyi-hal-biyografi
tərcüməyi-hal-öz geçmiş
tərifləyici-övücü
təyin-tayin
təyin etmək-atamak
təzyiq-basınç, baskı
xeyir-avantaj, hayır, kar
xeyir ola-hayrola
xeyirsiz-hayırsız
xeyirxahlıq-iyilik
yeyin-çabuk
yiyelik-iyelik
yiyəsiz-başıboş
zəngçiçəyi-çançiçeği
çiyin-omuz
çəyirdək-çekirdek
çəyirtkə-çekirge
ürəyi sıxılmaq-bunalmak
əsayiş-emniyet
əyilgən-esnek
əyilmək-yamulmak
Türk dilində-Azərbaycan dilində
acayip-əcaib
asayiş-asayiş
ayin-ayin
beyin-beyin
beyit-beyt
büyüleyici-məftunedici, ovsunlayıcı
deneyim-təcrübə
deyim-frazeologiya, ifadə
deyirgi-biçin, yığım
dinleyici-dinləyici
enayi-axmaq, gic, sarsaq
eriyik-məhlul
geceleyin-gecə vaxtı
geyik-keyik, maral
giyim-geyim, geyinəcək, paltar
iyi-əla, gümrah, sağlam, yaxşı
iyileşmek-sağalmaq, yaxşılaşmaq
iyilik-xeyirxahlıq, rifah, yaxşılıq
iyimser-nikbin, optimist
iyimserlik-nikbinlik, optimizm
keyiflenmek-keflənmək
müeyyide-cəza
mülâyim-mülayim
pekiyi-əla
rayiç-hazırkı dəyər
rüşvet yiyen-rüşvətxor
sanayi-sənaye
sanayileşmek-sənayeləşmək
seyir-gediş, inkişaf
seyirci-seyirci, tamaşaçı
tayin-təyin
teyit-gücləndirmə, təsdiq
yine-yenə
yinelemek-təkrar etmək, təkrarlamaq
yirmi dört saat-sutka
yitmek-itmək, yox olmaq
yiyecek-yeyəcək
yiğit-igid
zayiat-itkilər, tələfat, zərər, ziyan
çeyiz-cehiz
öğleyin-günortada
üveyik-alabaxta


Çox Axtarılanlar
aye, mayka, kaplumbağa, əzm, , haral, eleme, şöngümək, mama, famil, norm, eqzotik, çakma, tüfeyli, lütfen, şil-şikəstə, kompensasiya, fotoğrafçılık, ketum, həyasız, maddiyyat, zaten alinmir, xizrpuşan, gan, kurtas, çulğalaşır, lütfən, tezyiq, ıhlamur, tecavuz

Powered by Azeri.NET