Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
arı pətəyi-kovan
asayiş-asayiş
ayin-ayin
açıq-qəhvəyi-ala
beyin-beyin
beyinsiz-geri zekâlı
bənövşəyi-menekşe, mor
ciyiltili-cırtlak
dabangeyindirən-çekecek
deyil-değil
deyişmək-çekişmek
dinləyici-dinleyici
dəyirman-değirmen
dəyişik-değişik
dəyişkən-değişken
dəyişmək-değişmek, değiştirmek
etimad rə'yi-güven oyu
geyilmiş-kullanılmış
geyim-elbise, giyecek, giyim, giysi, kılık, kıyafet
geyinəcək-giyecek, giyim
göz bəbəyi-göz bebeği
gəyirmək-geğirmek
hazır geyim-konfeksiyon
heyif ki-maalesef
idman köynəyi-tişört
iş birliyi-iş birliği
keyik-geyik
kökləyici-akortçu
layihə-proje, tasar, tasarı
layihələşdirmək-tasarlamak
layiq-lâyık
layiq bilmək-tenezzül etmek
layiq görmək-tenezzül etmek
layiqli-adamakıllı
meyit-ceset
müayinə-muayene
mügayisəli-karşılaştırmalı
mülayim-mülâyim
müqayisə-kıyas, mukayese
müqayisə etmək-kıyaslamak
müzayidə-müzayede
müşayiət-eşlik, refakat
məcməyi-tepsi
numayiş-gösteri
nümayiş-alay, gösteri
nəleyin-terlik
peyin-gübre
qəhvəyi-kahverengi
rayihəli-kokulu
sabahın xeyir-günaydın
seyirci-seyirci
siyirmə-çekmece
siyirtmə-çekmece
səhər yeməyi-kahvaltı
telefon dəstəyi-ahize
titrəyiş-sallantı
tərcümeyi-hal-biyografi
tərcüməyi-hal-öz geçmiş
tərifləyici-övücü
təyin-tayin
təyin etmək-atamak
təzyiq-basınç, baskı
xeyir-avantaj, hayır, kar
xeyir ola-hayrola
xeyirsiz-hayırsız
xeyirxahlıq-iyilik
yeyin-çabuk
yiyelik-iyelik
yiyəsiz-başıboş
zəngçiçəyi-çançiçeği
çiyin-omuz
çəyirdək-çekirdek
çəyirtkə-çekirge
ürəyi sıxılmaq-bunalmak
əsayiş-emniyet
əyilgən-esnek
əyilmək-yamulmak
Türk dilində-Azərbaycan dilində
acayip-əcaib
asayiş-asayiş
ayin-ayin
beyin-beyin
beyit-beyt
büyüleyici-məftunedici, ovsunlayıcı
deneyim-təcrübə
deyim-frazeologiya, ifadə
deyirgi-biçin, yığım
dinleyici-dinləyici
enayi-axmaq, gic, sarsaq
eriyik-məhlul
geceleyin-gecə vaxtı
geyik-keyik, maral
giyim-geyim, geyinəcək, paltar
iyi-əla, gümrah, sağlam, yaxşı
iyileşmek-sağalmaq, yaxşılaşmaq
iyilik-xeyirxahlıq, rifah, yaxşılıq
iyimser-nikbin, optimist
iyimserlik-nikbinlik, optimizm
keyiflenmek-keflənmək
müeyyide-cəza
mülâyim-mülayim
pekiyi-əla
rayiç-hazırkı dəyər
rüşvet yiyen-rüşvətxor
sanayi-sənaye
sanayileşmek-sənayeləşmək
seyir-gediş, inkişaf
seyirci-seyirci, tamaşaçı
tayin-təyin
teyit-gücləndirmə, təsdiq
yine-yenə
yinelemek-təkrar etmək, təkrarlamaq
yirmi dört saat-sutka
yitmek-itmək, yox olmaq
yiyecek-yeyəcək
yiğit-igid
zayiat-itkilər, tələfat, zərər, ziyan
çeyiz-cehiz
öğleyin-günortada
üveyik-alabaxta


Çox Axtarılanlar
haral, erudisiya, aye, lay, bığını ..., baş, təkcə, dəstə, qaqa, dekabr, qövr, yandır, qalife, hücrə sozunun ..., tayfa, inkişaf, uc, say, cığır, toqqa, çəkm, maşın, papa, vəzir, asan, qaba, zont, keniz sozunun ..., prensim, stalaktat

Powered by Azeri.NET