Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
demək-demek, demek ki
deməli-demek ki
ekstremist-müfrit
element-eleman, unsur
emal-imâl
emalatxana-imalâthane
emblem-amblem
emiqrant-göçmen
emulsiya-duyarkat
epidemiya-salgın
hegemon-egemen
hegemonluq-egemenlik
krem-krem
memar-mimar
memorandum-muhtıra
memuar-anılar, hatıra
nemət-nimet
problem-problem, sorun
sement-çimento
sistem-dizge, düzen
sxem-şema
sxemi-şema
səhər yeməyi-kahvaltı
sən demə-meğer
tema-bahis
temp-tempo
temperatur-sıcaklık
yem-yem
yemiş-kavun
yemək-yemek
yeməkxana-lokanta, yemekhane
yeməli-yenilir, yenir
şlem-miğfer
Türk dilində-Azərbaycan dilində
Perşembe-cümə axşamı
acemi-əcəmi, xam, naşı, təcrübəsiz
amblem-emblem
badem-badam
bekleme-gözləmə
beklemek-gözləmək, qorumaq
belirlemek-müəyyən etmək
belkemiği-əsas, dayaq, onurğa
benimsemek-mənimsəmək
benzemek-bənzəmək, oxşamaq
berelemek-əzmək, cırmaqlamaq, sıyırmaq, zədələmək
beslemek-bəsləmək
bestelemek-bəstələmək
bezemek-bəzəmək
bilemek-bülövləmək, itiləmək
büyülemek-cadulamaq, ovsunlamaq, sehrləmək
cehennem-cəhənnəm
cemaat-camaat
cemiyet-cəmiyyət
demek-demək
demek ki-demək, deməli
demet-buket, dəmət, dərz, dəstə, naçka
demeç-bəyanat, məlumat, müsahibə
demin-bayaq
demir-dəmir
demirbaş-avadanlıq, inventar
demlemek-dəmləmək
deneme-esse, sınaq, təcrübə, yoxlama
denemek-sınamaq, təcrübə etmək
denetlemek-təftiş etmək
dengelemek-tarazlaşdırmaq
denklem-tənlik
deprem-zəlzələ
deprem bilimi-seysmologiya
derlemek-dərmək, toplamaq, yığmaq
desteklemek-kömək etmək, yardımçı olmaq
dilemek-arzu etmək, diləmək
dilimlemek-dilimləmək
dinlemek-dinləmək
dolma kalem-avtomat qələm
dolmakalem-avtoqələm
dökme demir-çuqun
dönem-dövr, dövrə, mərhələ, müddət
dönemeç-döngə
döşemek-döşəmək
egemen-hegemon, hökmran, müstəqil, suveren
egemenlik-ağalıq, hegemonluq, hökmranlıq, müstəqillik, suverenlik
ehemmiyet-əhəmiyyət
eklem-bənd, buğum, oynaq
eklemek-əlavə etmək, qoşmaq
el âlem-başqaları, el aləm, el gün
elem-ələm
eleman-element, xidmətçi, kadr, qulluqçu, personal, ünsür
eleme-seçmə
elemek-ələmək
ellemek-əlləmək
emanet-əmanət
emare-əlamət, dəlil, nişanə, sübut
emek-əmək
emeklemek-iməkləmək
emekli-pensiyaçı, təqaüdçü
emekli aylığı-pensiya
emel-əməl, arzu, dilək, məqsəd
emin-əmin, əmniyyətli, arxayın, etibarlı, inamlı
emir-əmr
emlâk-əmlak
emmek-əmmək
emniyet-əmin-amanlıq, əmniyyət, əsayiş, etibar, inam, təhlükəsizlik
emretmek-əmr etmək
emsal-əmsal
emzik-əmzik
emzirmek-əmizdirmək
enlem-en dairəsi
erdem-ləyaqət, məziyyət
ertelemek-sonraya saxlamaq
esirgemek-əsirgəmək
esnemek-əsnəmək
etkilemek-təsir etmək
eylem-əməliyyat, fəaliyyət, hərəkət, iş
eşelemek-eşələmək
frenlemek-əyləmək, ləngitmək, tormozlamaq
garipsemek-qəribə gəlmək
gemi-gəmi
gerilemek-geriləmək
gevelemek-gəvələmək
gevşeme-boşalma, zəifləmə
gevşemek-gövşəmək
gizlemek-gizləmək
görkemli-görkəmli
gözetlemek-gözətləmək, güdmək, izləmək
gözlem-müşahidə
gözlemci-müşahidəçi
gözlemek-gözləmək, müşahidə etmək
gözlemevi-rəsədxana
göğüslemek-qarşı durmaq
gülümsemek-gülümsəmək
gündem-gündəlik, gündəlik məsələ
gürüldemek-guruldamaq
hademe-xadimə
hakem-arbitr, həkəm, hakim, münsif
harcıalem-adi, əlverişli, bayağı, çeynənmiş, şablon, ucuz
hemcins-həmcins
hemen-dərhal, həmən
hemfikir-həmfikir
hemşire-həmşirə, tibb bacısı
ilerlemek-irəliləmək
iliklemek-düymələmək
incelemek-araşdırmaq, incələmək, öyrənmək
inlemek-inləmək
iskemle-kətil, stul, taburet
istemek-istəmək
itelemek-itələmək
izlemek-izləmək, təqib etmək
içerlemek-hirslənmək
işaretlemek-işarələmək
işkembe-bağırsaq, içalat
işlem-əməliyyat, muamilə, proses
işleme-işləmə
işlemek-işləmək, naxışlamaq
kademe-dərəcə, pillə
kalem-qələm
kalemtıraş-qələmyonan
kekelemek-kəkələmək
kekeme-pəltək
kemer-kəmər
kemik-sümük
kemirmek-gəmirmək
kenetlemek-bəndləmək, bitişdirmək
kiremit-kirəmit
krem-krem
kurşunkalem-karandaş
körüklemek-körükləmək, təhrik etmək
kötülemek-pisləmək, yamanlamaq
kükremek-kükrəmək
kıdem-əmək stajı
lânetlemek-lənətləmək
madem-madam
madem ki-madam ki
mahkeme-məhkəmə
mahrem-məhrəm
malzeme-ləvazimat, material
matem-matəm
melemek-mələmək
membâ-mənbə
meme-məmə
memleket-el, məmləkət, ölkə
memnun-məmnun
memnuniyet-məmnuniyyət
memur-məmur
memuriyet-ezamiyyət
muhakeme-mühakimə
muhtemel-ehtimali
muhterem-hörmətli, möhtərəm
muhteşem-möhtəşəm
mukavemet-müqavimət
mükemmel-mükəmməl
müphem-dumanlı, qeyri-müəyyən
nem-nəm
nitelemek-səciyyələndirmək
paketlemek-qablaşdırmaq
pembe-çəhrayı, gül rəngli, pəmbə
pineklemek-mürgüləmək
problem-problem
sağlık memuru-feldşer
semavî-səmavi
sembol-rəmz
semirmek-səmirmək
semiz-kökələn, quş)
semt-səmt
serinlemek-sərinləmək
sersem-sərsəm
silkelemek-silkələmək
sinema-kino
sitem-sitəm
söylemek-söyləmək
sürüklemek-sürükləmək
süslemek-bəzəmək, süsləmək
temas-görüşmə, təmas
temayül-təmayül
temaşa-tamaşa
tembel-tənbəl
tembih-tənbeh
temel-təməl
temelli-daimi
temenni-təmənni
temin etmek-təmin etmək
teminat-təminat
temiz-təmiz
temizlemek-təmizləmək
temkin-təmkin
temmuz-iyul
tempo-sürət, temp
temrin-məşq, təmrin
temsil-tamaşa, təmsil
temsilci-nümayəndə, təmsilçi
terlemek-tərləmək
terslemek-rədd etmək
testerelemek-mişarlamaq
teyemmüm-təyəmmüm
titremek-titrəmək
türemek-törəmək
verem-vərəm
vernikleme-laklama
yem-yem
yemek-yemək
yemekhane-yeməkxana
yemin-and
yemiş-bar-bəhər, mer-meyvə, meyvə
yeğlemek-üstün tutmaq
yinelemek-təkrar etmək, təkrarlamaq
yönetem-metod, üsul
yöntem-metod, üsul
yüklemek-yükləmək
zedelemek-zədələmək
zehirlemek-zəhərləmək
zemin-zəmin
âlem-aləm
çelmelemek-badalaq vurmaq
çember-çevrə, dairə
çiselemek-çisələmək
çitilemek-ovxalamaq, sürtmək
çivilemek-batırmaq, mismarlamaq, sancmaq, soxmaq
çiğnemek-çığnamaq, çiynəmək
çözümleme-təhlil
çözümlemek-təhlil etmək
ödemek-ödəmək
önem-əhəmiyyət, məna
önemli-əhəmiyyətli, qiymətli, mühüm, vacib
önlem-tədbir
önlemek-qabağını almaq
özetlemek-xülasə etmək, yekunlaşdırmaq
özlem-həsrət, xiffət, qüssə
özlemek-darıxmaq, xəsrətini çəkmək
üflemek-üfləmək, üfürmək
ünlem-nida
ürem-artım, çoxalma, faiz
üremek-artmaq, çoxalmaq
üstelemek-üstələmək
şekerleme-konfet, mürgüləmə
şema-sxem, sxemi
şemsiye-çətir, zontik


Çox Axtarılanlar
kaplumbağa, köçür, haral, qonorar, dal, lələ, pirasa, meyar, kimyon, təbəə, maydanos, cəhət, ramal, ofisiant, görüş, bulaq, fevral, düyü, aşkar, ...tor, kültablası, kulcater, həzərat, olumsuz, a.y.e sözünün ..., ləbləbi, hirsiz, ağa, özlemek, üzeng

Powered by Azeri.NET