Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
aciz-âciz
aforizm-vecize
arizə-arıza
avizo-ihbar, ihbarname
beyinsiz-geri zekâlı
biz-biz
bizimki-bizimki
biçimsiz-hantal
bəniz-beniz, bet
bərabərsizlik-eşitsizlik
bəxtsizlik-şanssızlık
bəzəksiz-yalın
caiz-caiz
cehiz-çeyiz
cizgi-taslak
deviza-döviz
diqqətsiz-ihmalkâr
diqqətsizlik-ihmal, sallantı
diviziya-tümen
diz-diz
dəhliz-koridor
dəniz-deniz
dənizkənarı-rıhtım
dəyərsiz-hakir, sudan
ekspertiza-ayırtmanlık, bilirkişilik
ensiz-sıkı
ensiz taxta-çıta
eskiz-taslak
faiz-faiz, kota, oran, ürem, yüzde
filiz-maden
giliz-kovan
gizli-gizli, illegal, kaçamaklı, kuytu, saklı
gizlicə-kaçamaklı
gizlin-saklı
gizlədilmiş-saklı
gizləmək-gizlemek
gizlənmək-saklanmak, sinmek
gizlətmək-saklamak
hafiz-hafız
hafizə-bellek, hafıza
haiz-haiz
hissiz-vurdumduymaz
hörmətsiz-saygısız
hədsiz-evrensel
ibrətamiz-öğretici
ilbiz-helezon
immunizasiya-bağışıklama
impressionizm-izlenimcilik
improvizasiya-doğaç
intizam-çeki düzen, düzen
intizamsız-savruk
iradəsiz-gevşek
iz-iz
izah-açıklama, izah, tefsir, yorum
izah etmək-açıklamak
izahat-dipnot
izdiham-alay, izdiham, kalabalık
izdihamlı-işlek
izdivac-izdivaç
izhar-izhar
izin-izin
izləmə-kovalama
izləmək-gözetlemek, gütmek, izlemek, kovalamak
izn-müsaade
iztanıyan-izci
iztirab-ıstırap
izzəti-nəfs-izzetinefis
keyfiyyətsiz-derme çatma, hakir, kalitesiz
kombinizon-tulum
krizis-kriz
kəniz-cariye
ləziz-leziz
materializm-özdekçilik
mexanizm-tertibat
misilsiz-eşsiz
mötərizə-ayraç, parantez
mübarizə-mücadele
mühafiz-muhafız
mühafizə-muhafaza
mülahizə-oy, yargı
müvəffəqiyyətsizlik-akamet, fiyasko
mərhəmətsiz-acımasız
namizəd-aday
natəmiz-gayrisıhhi, kirloz
nizam-çeki düzen, düzen, kural, nizam
nizamnamə-tüzük
nizamsız-savruk
nəsilsiz-soysuz
nəzakətsiz-laubali
optimizm-iyimserlik
partizan-çeteci, gerillacı
pessimizm-kötümserlik
plüralizm-çoğulculuk
priz-ödül, prim
pulverizator-püskürteç
qəlbsiz-kalpsiz
qətiyyətsiz-güvensiz, sebatsız
riza-rıza
rizə-sürgü
rəhmsizcəsinə-kıyasiya
sahibsiz-başıboş
separatizm-ayırıcılık
serviz-takım
sivilizasiya-uygarlık
sivilizasiyalı-uygar
siz-siz
səkkiz-sekiz
səliqəsiz-özensiz
səriştəsiz-görgüsüz
təchizat-donatım, teçhizat
təcrübəsiz-acemi, görgüsüz
təharətsiz-cünüp
təharətsizlik-cenabet
təhlükəsizlik-emniyet, güvenlik
təklifsiz-laubali
təmiz-berrak, net, safi, temiz
təmizləmə-tasfiye
təmizləmək-gidermek, temizlemek
təqsirsiz-suçsuz
təsirsiz-geçişsiz
vaiz-vaiz
xeyirsiz-hayırsız
xizək-kayak, kızak
xizəkçi-kayakçı
xoş gəldiniz-hoş geldiniz
xudafiz-Allah'a ısmarladık
xudahafiz-Allah'a ısmarladık
yersiz-yersiz
yiyəsiz-başıboş
yöndəmsiz-hantal
zəhmətsiz-hazırlop
çarəsiz-zorunlu
çizgi-çizgi
çəlimsiz-çelimsiz
şübhəsiz-muhakkak, şüphesiz
ədalətsizlik-mağduriyet
ədəbsiz-küstah, laubali
ədəbsizcəsinə-küstahça
əhəmiyyətsiz-sudan
əkiz-ikiz
əlverişsiz-kullanışsız
əmizdirmək-emzirmek
ərizə-dilekçe
əsilsiz-soysuz
əziyyətsiz-hazırlop
əziz-gözde, şirin
əzizləmək-şımartmak
Türk dilində-Azərbaycan dilində
affedersiniz-bağışlayın
ahize-dəstək, telefon dəstəyi
alfabesiz-savadsız
avize-çilçıraq, çılçıraq, lüstr
belirsiz-qeyri-müəyyən, naməlum
beniz-bəniz
bilgisiz-cahil, savadsız
biz-biz
bizimki-bizimki
bizzat-özü, şəxsən
caiz-caiz
ceviz-cövüz, qoz
deniz-dəniz
denizaltı-sualtı qayıq
denizanası-meduza
denizbilim-okeanoqrafiya
dilsiz-lal
diz-diz
dizge-sistem
dizgi-düzüm, nabor
dizgin-cilov, yedək
dizi-düzüm
dizici-yığıcı
dizin-indeks
dizmek-düzmək
döviz-çağırış, deviza, şüar, valyuta, veksel
eşitsiz-qeyri-bərabər
eşitsizlik-bərabərsizlik
eşsiz-qeyri-adi, misilsiz, tək, tənha
faiz-faiz
geniz-gənzlik
geçimsiz-bədrəftar, yola getməyən
geçişsiz-təsirsiz
gizlemek-gizləmək
gizli-gizli
güvensiz-etibarsız, inamsız, qətiyyətsiz, mütərəddid
güvensizlik-etimadsızlıq, inamsızlıq
haciz-girov, sekvestr
haiz-haiz, sahib
hiza-səviyyə
hizmet-xidmət, qulluq
hizmetçi-xadimə, xidmətçi
hoş geldiniz-xoş gəldiniz
ikiz-əkiz
iz-iz
izafî-nisbi
izah-izah
izci-iztanıyan, kəşfiyyatçı, ləpirci, ləpirçi
izdiham-izdiham
izdivaç-izdivac
izhar-izhar
izin-izin
izlemek-izləmək, təqib etmək
izlenim-təəssürat
izlenimcilik-impressionizm
izmarit-papiros kötüyü, papiros qırıntısı
izzetinefis-izzəti-nəfs
kalitesiz-keyfiyyətsiz
kalpsiz-qəlbsiz
kibirsiz-sadə, təvazökar
kriz-böhran, krizis
leziz-ləziz
mizah-məzhəkə, yumor
mizahçı-məzhəkəçi, yumorist
mizanpaj-səhifə bağlama
mizaç-xarakter, xasiyyət, xuy
mucize-möcüzə
mütecaviz-təcavüzkar
nizam-nizam
priz-ştepsel
sekiz-səkkiz
semiz-kökələn, quş)
sessiz-sakit, samit
siz-siz
söz dizimi-sintaksis
taviz-əvəz, güzəşt, qarşılıq
telsiz-radio, radioqrama
telsizci-radist
temiz-təmiz
temizlemek-təmizləmək
teçhizat-təchizat
titiz-ciddi, xırdaçı, öcəşkən, prinsipial, sofi, tələbkar, vasvası
vaiz-vaiz
valiz-çamadan, sakvoyaj
veciz-aydın, qıssa
vecize-aforizm
yersiz-yersiz
âciz-aciz
çelimsiz-çəlimsiz
çeyiz-cehiz
çizgi-cızıq, çizgi, xətt
çizme-çəkmə
çizmek-cızıq çəkmək, xətt çəkmək
özensiz-başdansovma, ötəri, səliqəsiz, səthi
şerefsiz-satqın
şerefsizlik-satqınçılıq, satqınlıq
şüphesiz-şübhəsiz


Çox Axtarılanlar
düyü, kaplumbağa, haral, qabaq, köçür, cındır, mələf nədir, hakim, aheste, silah, qıfıl, uje, dilxor, axı, hipoteza, gəlir, blokada, küley, sok, cire, untuxap, kaleci, bandazor, təgaful, zire, heçnə, qordi, bandazur, plagiat, sodyum bikarbonat

Powered by Azeri.NET