Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
alov-alev
alovlanmaq-tutuşmak
ağcaqovaq-titrekkavak
başdansovma-özensiz
buxov-köstek
buzov-buzağı
cilov-dizgin
dovşan-tavşan
dəmrov-liken
girov-haciz, ipotek, rehin
girov götürmək-haczetmek
hovuz-havuz, sarnıç
hovuzda)-kulvar
improvizasiya-doğaç
lovğa-caka, çalım, gurur
lovğalanmaq-böbürlenmek, övünmek
miyovuldamaq-miyavlamak
nov-oluk
novalça-oluk
novella-öykü
novruzgülü-kardelen
ov-av
ovlamoq-avlamak
ovmaq-ovmak
ovsun-büyü
ovsunlamaq-büyülemek
ovsunlayıcı-büyüleyici
ovuc-avuç, aya
ovunmaq-avunmak
ovurd-avurt
ovxalamaq-çitilemek, ovalamak
pilov-pilav
plov-pilav
podpolkovnik-yarbay
polkovnik-albay
qarov-miyop
qarovulçu-bekçi
qovalamaq-kovalamak
qovaq-kavak
qovluq-cüzdan, dosya
qovmaq-koğmak, kovmak, savmak
qovrulmaq-kıvranmak
qovun-kavun
qovurma-kavurma
qovurmaq-kavurmak
qovuşdurma-takibat
qovuşmaq-kavuşmak
qovğa-kavga, mücadele
qovşaq-kavşak
qırqovul-sülün
siçovul-fare
sovet-kurul, şûra
sovurmaq-savurmak
sovuşdurmaq-geçiştirmek, savuşturmak
sovuşmaq-sıvışmak
tilov-olta
tovlamaq-kandırmak, tavlamak
tumov-nezle
xovlu-havlu
zınğırov-çıngırak
çapovul-çapul
çovdar-çavdar
çovuşquşu-çavuşkuşu
çovğun-tipi
Türk dilində-Azərbaycan dilində
hovarda-arvadbaz
kova-vedrə
kovalama-izləmə, təqib
kovalamak-izləmək, qovalamaq
kovan-arı pətəyi, arı təknəsi, giliz
kovmak-qovmaq
kovuk-koğuş, oyuq
ova-düzəngah, düzənlik
ovalamak-ovxalamaq, sürtmək
ovmak-ovmaq
prova-sınama, yoxlama


Çox Axtarılanlar
düyü, kaplumbağa, köçür, haral, qabaq, hipoteza, gəlir, cındır, mələf nədir, hakim, aheste, qıfıl, silah, uje, dilxor, axı, qehri, çımyaq, dizayn, yaxşı olur, istet, blokada, rüzgar, muqedderat, patates, untuxap, futbolcu, kardeşin, təgaful, küley

Powered by Azeri.NET