Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
aktual-güncel
aktuallıq-aktüalite
alaq otu-çim
altun-altın
aspirantura-lisans üstü
burunotu-enfiye
butulka-şişe
faktura-fatura
fəhlətutan-iş veren
gurultu-gürültü, şamata
intuisiya-içgüdü, sezgi
karikatur-karikatür
konstitusiya-anayasa
mikstura-şurup
mövqe tutmaq-mevzilenmek
məftunedici-büyüleyici
məktub-mektup, mesaj
nəzərdə tutmaq-öngörmek
oturacaq-sandalye
oturaq-yerleşik
oturmaq-oturmak
otuz-otuz
punktuasiya-noktalama
qalstuk-boyun bağı, kravat
qarnitur-takım
qoltuq-koltuk
qotur-uyuz
quppultu ilə-paldır küldür
qurtulmaq-kurtulmak
qutu-kutu
qısa tuman-külot
qərar tutma-istikrar
rütubət-rutubet
struktura-bünye
stul-iskemle, sandalye
sütun-sütun
temperatur-sıcaklık
titul-unvan, ünvan
tualet-hela, helâ, tualet
tufan-sağanak, tayfun, tipi
tufli-iskarpin
tullamaq-fırlatmak, göndermek
tullanmaq-atlamak, zıplamak
tuluq-tulum
tum-çekirdek
tuman-köynək-çamaşır
tumba-komodin
tumov-nezle
tumurcuq-tomurcuk
tunc-bronz, tunç
turac-duraç
turnir-turnuva
turp-turp
turunc-turunç
turuncu-turuncu
turş-ekşi
turşu-asit, turşu
turşumaq-ekşi, ekşimek
tutam-tutam
tutarlı-tutarlı
tutaşmaq-takışmak
tutma-tevkif
tutmaq-kapmak, kavramak, tutmak, tutuklamak
tutqun-donuk, somurtkan
tutulmuş-mevkuf
tutum-kapasite
tutumlu-tutumlu
tutuquşu-papağan
tutuşdurma-mukabele
tutuşdurmaq-kıyas, kıyaslamak
xortum-hortum
zeytun-zeytin
üstün tutmaq-yeğlemek
Türk dilində-Azərbaycan dilində
buluntu-tapıntı
dereotu-şüyüd
fatura-faktura, haqq-hesab
hatun-xatın, qadın
hortum-burağan, xortum, şlanq
koltuk-kreslo, qoltuq
kurtulmak-xilas olmaq, qurtulmaq
kutu-qutu
kutup-qütb
kutur-diametr
kuytu-gizli, xəlvət, tənha
lütuf-lütf
maktu-qəti, müəyyən, son
mektup-məktub
nutuk-çıxış, nitq
oluşturmak-düzəltmək, yaratmaq
oturaklı-ağır, sabit
oturmak-əyləşmək, oturmaq
oturum-iclas
otuz-otuz
rutubet-rütubət
savuşturmak-sovuşdurmaq
soruşturma-istintaq, soruşdurma, təhqiqat
sütun-sütun
tereotu-şüyüd
tualet-tualet
tufeyli-tüfeyli
tugay-briqada
tuhaf-gülməli, qəribə, məzəli, təəccüblü
tuhafiye-xırdavat, qalantereya
tulum-kombinizon, tuluq, tübik
tunç-tunc
turba-torf
turfanda-faraş, tərəvəz)
turnuva-turnir
turp-turp
turta-tort
turuncu-narıncı, turuncu
turunç-narınc, turunc
turşu-turşu
tutam-çəngə, dəstə, tutam
tutanak-akt, protokol
tutar-cəm, nəticə, yekun
tutarlı-sabit, tutarlı
tutkal-yapışqan
tutku-ehtiraslı, həvəsli, şövqlü
tutmak-müdafiə etmək, tərəfdar olmaq, tutmaq, yaxalamaq
tutsak-əsir, dustaq
tutucu-konservativ, konservator
tutuklamak-həbs etmək, tutmaq
tutum-davranış, qənaət, qənaətcillik, rəftar
tutumlu-qənaətcil, tutumlu
tutuşmak-alışmaq, alovlanmaq, girişmək, qarışmaq, qoşulmaq, yanmaq
tuz-duz
tuzak-duzaq, tələ
tuğla-kərpic
tuş-klaviş
ustura-ülgüc
usturuplu-dəqiq, dürüst, münasib, uyğun
uyuşturucu-narkotik


Çox Axtarılanlar
konf, iyun, tərcüman, baba, haral, ləlik-giryan, niyet, kompensasiya, apar, , isteh, kəmm, pre, fakt, içti, hama, senzor, kaplumbağa, məqam, nc, köçür, yağmur, artm, mehman, təsərrüfat, irmik nedir, qaba, məzm, taktika, eyv

Powered by Azeri.NET