Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
avtomobil-araba
bildir-bıldır
bildiriş-bildiri, duyuru, ihbar, ilân, tebligat
bildirmək-arz etmek, belirtmek, sunmak
bildirçin-bıldırcın
bilgi-bilgi
bilik-bilgi
bilikli-bilgili, münevver
billur-billûr
bilməcə-bilmece, bulmaca
bilmədən-yanlışlıkla
bilmək-bilmek
bilxassə-bilhassa
bilə-bilə-bilinçli şekilde, mahsus
bilək-bilek
biləks-bilâkis
bilərzik-bilezik
bilərəkdən-mahsus
dəbilqə-miğfer
iybilmə-koklama
layiq bilmək-tenezzül etmek
nisbilik-bağıllık
ola bilər-olabilir
ola bilər ki-galiba
qabiliyyət-kabiliyet, kapasite, yetenek, yeterlik
qəbilə-boy, kabile
təbil-davul, trampet
zibil-çöp
zir-zibil-çer-çöp, çöp, süprüntü
əsəbiləşdirmək-gücendirmek
Türk dilində-Azərbaycan dilində
asalak bilimi-parazitologiya
bildik-bələd, tanış
bildirge-bəyanat, deklarasiya, elan
bildiri-bəyanat, bildiriş, xəbər, kommunike, məlumat, məruzə
bile-belə, hətta
bilek-bilək
bilemek-bülövləmək, itiləmək
bilezik-bilərzik
bileği-bülöv
bileşik-qarışıq, mürəkkəb
bilge-müdrik
bilgelik-müdriklik
bilgi-bilgi, bilik, məlumat
bilgili-bilikli, məlumatlı, təhsilli
bilgin-alim, mütəxəssis
bilgisayar-kompüter
bilgisiz-cahil, savadsız
bilhassa-ələlxüsus, bilxassə, xüsusilə
bilim-elm
bilimsel-elmi
bilinç-ağıl, dərrakə, düşüncə, şüur
bilinçli-ağıllı, dərrakəli, düşüncəli, şüurlu
bilinçli şekilde-bilə-bilə
bilirkişi-ekspert, ixtisasçı, mütəxəssis
bilirkişilik-ekspertiza
bilit-afişa, elan, reklam
billûr-billur
bilmece-bilməcə, tapmaca
bilmek-bilmək
bilye-kürəcik
bilâhare-sonra
bilâkis-əksinə, biləks, tərsinə, yox
bilânço-balans
budunbilim-etnologiya
denizbilim-okeanoqrafiya
deprem bilimi-seysmologiya
dil bilgisi-qrammatika
dil bilimi-dilçilik
dilbilgisi-qrammatika
dilbilimci-dilçi, dilşünas
dokubilim-histologiya
engin bilgi-erudisiya
fisebilillâh-havayı, müftə
gökbilimi-astronomiya
halk bilimi-folklor
kabile-qəbilə
kabiliyet-qabiliyyət
mobilya-mebel
olabilir-ola bilər
ses bilgisi-fonetika
ses bilimi-fonologiya
sesbilim-fonetika
sinirbilim-nevrologiya


Çox Axtarılanlar
çem, haral, çöl, kimse, aprel, hamı, sadakat, qoxum, skamya, şərik, abide, bahə, kaplumbağa, peysel, uşaq, yad, paz, tarhana, sehirbaz, goxum, axı, qaqacım, biriktirme, kimyon, müxtəlif, peysər, huzur, nəfər, abidə, empati

Powered by Azeri.NET