Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
avtomobil-araba
bildir-bıldır
bildiriş-bildiri, duyuru, ihbar, ilân, tebligat
bildirmək-arz etmek, belirtmek, sunmak
bildirçin-bıldırcın
bilgi-bilgi
bilik-bilgi
bilikli-bilgili, münevver
billur-billûr
bilməcə-bilmece, bulmaca
bilmədən-yanlışlıkla
bilmək-bilmek
bilxassə-bilhassa
bilə-bilə-bilinçli şekilde, mahsus
bilək-bilek
biləks-bilâkis
bilərzik-bilezik
bilərəkdən-mahsus
dəbilqə-miğfer
iybilmə-koklama
layiq bilmək-tenezzül etmek
nisbilik-bağıllık
ola bilər-olabilir
ola bilər ki-galiba
qabiliyyət-kabiliyet, kapasite, yetenek, yeterlik
qəbilə-boy, kabile
təbil-davul, trampet
zibil-çöp
zir-zibil-çer-çöp, çöp, süprüntü
əsəbiləşdirmək-gücendirmek
Türk dilində-Azərbaycan dilində
asalak bilimi-parazitologiya
bildik-bələd, tanış
bildirge-bəyanat, deklarasiya, elan
bildiri-bəyanat, bildiriş, xəbər, kommunike, məlumat, məruzə
bile-belə, hətta
bilek-bilək
bilemek-bülövləmək, itiləmək
bilezik-bilərzik
bileği-bülöv
bileşik-qarışıq, mürəkkəb
bilge-müdrik
bilgelik-müdriklik
bilgi-bilgi, bilik, məlumat
bilgili-bilikli, məlumatlı, təhsilli
bilgin-alim, mütəxəssis
bilgisayar-kompüter
bilgisiz-cahil, savadsız
bilhassa-ələlxüsus, bilxassə, xüsusilə
bilim-elm
bilimsel-elmi
bilinç-ağıl, dərrakə, düşüncə, şüur
bilinçli-ağıllı, dərrakəli, düşüncəli, şüurlu
bilinçli şekilde-bilə-bilə
bilirkişi-ekspert, ixtisasçı, mütəxəssis
bilirkişilik-ekspertiza
bilit-afişa, elan, reklam
billûr-billur
bilmece-bilməcə, tapmaca
bilmek-bilmək
bilye-kürəcik
bilâhare-sonra
bilâkis-əksinə, biləks, tərsinə, yox
bilânço-balans
budunbilim-etnologiya
denizbilim-okeanoqrafiya
deprem bilimi-seysmologiya
dil bilgisi-qrammatika
dil bilimi-dilçilik
dilbilgisi-qrammatika
dilbilimci-dilçi, dilşünas
dokubilim-histologiya
engin bilgi-erudisiya
fisebilillâh-havayı, müftə
gökbilimi-astronomiya
halk bilimi-folklor
kabile-qəbilə
kabiliyet-qabiliyyət
mobilya-mebel
olabilir-ola bilər
ses bilgisi-fonetika
ses bilimi-fonologiya
sesbilim-fonetika
sinirbilim-nevrologiya


Çox Axtarılanlar
qabaq, kaplumbağa, təfsilat, ura, uşqol sozunun ..., haral, uşqol, abi, kasıb, babı sözünün ..., bu, ziyalı, a.y.e, ünsür, asan, fəzasında, ə əks menali ..., a.y.e menasi, tek, düy, yaman, nc, tərsa, həyət, kükrəmək, aye, fəza, ramal, diviziya, rəfiq

Powered by Azeri.NET