Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
alaçiy-tatarımsı, tatarsı
açar-açar, anahtar
açmalıq-açmalık
açmaq-açmak, çözmek
açıq-açık, aleni, somut
açıq iclas-açık celse
açıq-qəhvəyi-ala
açıqca-kartpostal
açıqgöz-açık göz
buruqsaç-kıvırma
cığır açmaq-çığır açmak
deşikaçan-zımba
gözüaçıq-gözü açık
haça-çatal
haçalanmaq-çatallanmak
haçansa-er geç
iddiaçı-davacı
irticaçı-gerici
işdən qaçmaq-kaytarmak
laçın-şahin
macəraçı-maceraperest
mamaçı-ebe
masqaraçı-alaycı
naçka-demet
oymaçı-kazıcı
pensiyaçı-emekli
probkaaçan-tirbuşon
qaraçı-çingene
qaçaq-kaçak
qaçaqçı-kaçakçı
qaçmaq-kaçmak, koşmak, tüymek
qaçqın-göçmen
qaçılmaz-kaçınılmaz
qaçınmaq-kaçınmak
qaçış-firar, koşu
qıvrımsaç-kıvırma
saç-saç
saçmalamaq-saçmalamak
saçmaq-saçmak
skripkaçı-viyolonist
tamaşaçı-seyirci
trubaçı-borazan
xaç-haç
xırdaçı-titiz
əczaçı-eczacı
əliaçıq-eli açık
Türk dilində-Azərbaycan dilində
akçaağaç-ağcaqayın
amaç-amac, hədəf, məqsəd, məram, nişan, niyyət
andaç-xatirə, yadigar
araç-alət, vasitə
ayraç-mötərizə
-ac, yalavac
aç gözlü-acgöz, acgözlü
açar-açar
açmak-açmaq
açmalık-açmalıq
açı-bucaq
açık-açıq
açık celse-açıq iclas
açık göz-açıqgöz
açıklama-izah, şərh
açıklamak-aydınlaşdırmaq, izah etmək
açıkçı-birja, dəllalı
ağaç-ağac
ağaçkakan-ağacdələn
ağaççileği-qoruq
birkaç-bir neçə, qismən
bulamaç-bulamac
doğaç-bədahətən, ekspromt, hazırlıqsız, improvizasiya
duraç-turac
eli açık-əliaçıq
gözü aç-acgöz, gözüac
gözü açık-gözüaçıq
haraç-xərac
haç-xaç
ihraç-ixrac
ihtiyaç-ehtiyac
ilaç-əlac, çarə, dava, insektisid
ilaçlamak-mumiyalamaq
izdivaç-izdivac
kaldıraç-ling
kaç-nə qədər, neçə
kaçak-qaçaq
kaçakçı-qaçaqçı
kaçamak-bəhanə
kaçamaklı-gizli, gizlicə, ikimənalı, qeyri-müəyyən, qeyri-səmimi
kaçar-nə qədər, neçə-neçə
kaçmak-qaçmaq
kaçık-anormal
kaçıncı-hansı, neçənci
kaçınmak-çəkinmək, qaçınmaq, yayınmaq
kaçınılmaz-qaçılmaz, labüd
kulaç-sajın
kıskaç-kəlbətin, qısqac
mizaç-xarakter, xasiyyət, xuy
muhtaç-möhtac
palyaço-kloun, məzhəkəçi, təlxək
revaç-rəvac
sayaç-sayğac
saç-saç
saçma-axmaq, cəfəngiyat, səfeh
saçmak-saçmaq, səpmək
saçmalamak-saçmalamaq
taç-tac
tıkaç-tıxac
utangaç-utancaq
yamaç-yamac
çaçaron-boşboğaz, gəvəzə
çuhaçiçeği-primula
çığır açmak-cığır açmaq


Çox Axtarılanlar
işletme, təpəl, tepel, çem, kaplumbağa, təpəl sozunun ..., dalbayov, tepel sozunun ..., rozetka, qabaq, təpəl sozunun ..., hostes, tepəl, at kestanesi, bardak, betər sozunun ..., lal, istiqlal, manni nedir, kinaye, ministut, fener, bezen eks menasi, necm, aksənt, mələz, huzur, rəvanə, surə, kaymakam

Powered by Azeri.NET