Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
assosiasiya-çağrışım, topluluk
başdansovma-özensiz
bussol-pusula
nasos-pompa
on sot-dekar, dönüm
personal-eleman
qarğasoğanı-kuzgunkılıcı
rejissor-yönetmen
soba-fırın, soba
sofi-titiz
sol-sol
solaxay-solak
solmaq-solmak
soluq-soluk
solğun-solgun
son-maktu, nihai, son
son hədd-limit
sonra-aşırı, bilâhare, sonra
sonradan-sonradan
sonraya saxlamaq-ertelemek
sonsuz-evrensel
sonsuzluq-akamet
sormaq-sormak
soruşdurma-soruşturma
soruşmaq-sormak
sorğu-gensoru, sorgu, soru
sous-salça
sovet-kurul, şûra
sovurmaq-savurmak
sovuşdurmaq-geçiştirmek, savuşturmak
sovuşmaq-sıvışmak
soxmaq-çivilemek, sokmak
soy-soy
soydaş-soydaş
soymaq-soymak, yüzmek
soyqırım-soykırım
soyqırımı-katliam
soysuz-soysuz
soyuducu-buz dolabı
soyumaq-soğumak
soyunmaq-soyunmak
soyuq-itici, soğuk
soyuqqanlı-soğuk kanlı
soyğun-soygun, yağma
soyğunçu-eşkiya, haydut, şakî
soyğunçuluq-haydutluk, yağma
soğan-soğan
Türk dilində-Azərbaycan dilində
anason-cirə
falso-səhv, yanlış
garson-ofisiant
gensoru-sorğu
hoşsohbet-xoşsöhbət
konsolos-konsul
soba-soba
sofra-süfrə
sohbet-söhbət
sokak-küçə
sokmak-soxmaq
sol-sol
solak-solaxay
solgun-solğun
solmak-solmaq
soluk-nəfəs, soluq
solumak-nəfəs almaq
som-saf
somun-qayka
somurtkan-qaraqabaq, qaşqabaq, tutqun
somut-açıq, aydın, dəqiq, konkret, qəti, müəyyən
son-axırıncı, son
son bahar-payız
sonbahar-payız
sondaj-qazıma
sonra-sonra
sonradan-sonradan
sonuç-nəticə
sonuçlamak-bitirmək, qurtarmaq, tamamlamaq
sonuçlanmak-nəticələnmək
sopa-zopa
sorgu-sorğu
sorgu hakimi-müstəntiq
sorgulama-dindirmə, istintaq
sormak-sormaq, soruşmaq
soru-sorğu, sual
sorum-cavabdehlik, məsuliyyət
sorumlu-cavabdeh, məsul, mesul
sorun-məsələ, problem
soruşturma-istintaq, soruşdurma, təhqiqat
sosyal-ictimai
sosyete-zadegan
soy-əsil-nəsil, soy, sülalə
soy adı-familiya
soya çekim-irsiyyət
soydaş-soydaş
soygun-soyğun
soykırım-genosid, soyqırım
soylu-əsilli, əsl
soymak-qarət etmək, soymaq
soysuz-əsilsiz, nəsilsiz, soysuz
soytarı-təlxək
soyunmak-soyunmaq
soyut-abstrakt, mücərrəd
soğan-soğan
soğuk-soyuq
soğuk kanlı-soyuqqanlı
soğumak-soyumaq
yan sokak-döngə


Çox Axtarılanlar
işletme, çem, efkan, mumyo, kaplumbağa, tepel sozunun ..., har, ministut, a.y.e jizn voram, təpəl sözünün ..., haral, uje, tövr, təpəl sozunun ..., kobud. eks menasi, gicdillaq, elardan, alkaş, karbonat nedir, məəttəl, tepel menasi, kezzap, beren, süreç, lülü, ywkwm, muntezem cinsi ..., ili, icini yeyir, bered

Powered by Azeri.NET