Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
alpinist-dağcı
amnistiya-af
ani-anî
bəniz-beniz, bet
cani-cani, suçlu
dəniz-deniz
dənizkənarı-rıhtım
eniş-eğilim, rampa, yöre
eniş-yoxuş-engebe
eyni-aynı, eşit, müsavi, tıpkı
eynilik-eşitlik, eşlik, maksada mutabakat
fani-fâni, ölümlü
finiş-varış
geniş-ferah, geniş
gigiyenik-sihhi
gözlənilmədən-ansızın
harmoniya-uyum
həmçinin-keza, kezalık, nitekim
immunitet-bağışıklık
immunizasiya-bağışıklama
impressionizm-izlenimcilik
insani-insanî
insaniyyət-insanlık
kinomexanik-gösterimci
kinoxronika-aktüalite
klinik ölüm-koma
kombinizon-tulum
kommunikasiya-ulaşım
kommunike-bildiri
kəniz-cariye
magnitofon-teyp
maqnit-mıknatıs
maqnitofon-teyp
mexanizm-tertibat
minicilik-binicilik
minimum-asgari
müğənni-şarkıcı
mədəni-medenî, münevver, uygar
mədəniyyət-kültür, uygarlık
məmnuniyyət-memnuniyet
mənidar-manidar
mənimsəmək-benimsemek
nida-ünlem
nifrət-nefret
nikah-nikâh
nikbin-iyimser
nikbinlik-iyimserlik
nimdar-minder
nimdaş-kullanılmış
nimçə-tabak
nisbi-bağıl, izafî
nisbilik-bağıllık
nisbət-oran
nisbətən-nispeten
nisyə-veresiye
nitq-nutuk, söylev
niyaz-niyaz
niyyət-amaç, niyet
niyə-neden, niye
nizam-çeki düzen, düzen, kural, nizam
nizamnamə-tüzük
nizamsız-savruk
nişan-amaç, fiş, gösterge, nişan, rozet, simge
nişanlı-güvey, nişanlı
nişanə-belirti, emare, tanık
nişasta-kola
nişastalamaq-kolalamak
nişastalanmış-kolalı
nişastalı-kolalı
podpolkovnik-yarbay
podşipnik-rulman
poliklinika-ambülans
polkovnik-albay
qanuni-kanunî, meşru
qanuniləşdirmə-muamele
qanuniləşmək-yasalaşmak
qarnitur-takım
qənimət-ganimet
sanitar-sihhi
saniyə-saniye
sinif-dershane, mevki, sınıf
sinir-sinir
sinonim-anlamdaş, eş anlamlı
süni-eğreti, sun'î, yapay, yapma
sərnişini)-tahliye
tam eyni-tıpatıp
texnika-fen
texniki-fenni
turnir-turnuva
təmənni-temenni
təsnif-tasnif
təsnif etmə-sınıflandırma
təsnifat-sınıflandırma
təxmini-ortalama, yaklaşık
universal-evrensel
vicdani-vicdanî
xatirə nişanı-plâket
xoş gəldiniz-hoş geldiniz
xronik-müzmin
xroniki-süreğen
xəsrətini çəkmək-özlemek
yeni-yeni
yenidən-yeniden
yenilik-havadis, yenilik
yəni-yani
zehniyyət-zihniyet
çaynik-çaydanlık
çeşni-çeşni
çini-fayans, porselen
şeytani-şeytanî
şirnikdirmək-kandırmak
şirnikləndirmə-teşvik
şirniyyat-tatlı
əmniyyət-emniyet, güvenlik
əmniyyətli-emin
Türk dilində-Azərbaycan dilində
affedersiniz-bağışlayın
aleni-açıq, aşkar
battaniye-ədyal
benimsemek-mənimsəmək
beniz-bəniz
binici-atlı, atsürən
binicilik-minicilik
cani-cani, qatil
deniz-dəniz
denizaltı-sualtı qayıq
denizanası-meduza
denizbilim-okeanoqrafiya
devinim-hərəkət
emniyet-əmin-amanlıq, əmniyyət, əsayiş, etibar, inam, təhlükəsizlik
enişte-kürəkən, yeznə
fanila-flanel, fufayka
fenni-elmi, texniki
fâni-fani
ganimet-qənimət
geniz-gənzlik
geniş-gen, geniş
güvenilir-etibarlı, etimadlı, mötəbər
hani-hanı
hoş geldiniz-xoş gəldiniz
imdat freni-əyləc, ehtiyac
iniş takımı-şassi
izlenim-təəssürat
izlenimcilik-impressionizm
mani-bayatı, mane
manidar-mənalı, mənidar
memnuniyet-məmnuniyyət
minibüs-mikroavtobus
minik-bambalaca, kiçicik
nice-necə
nicelik-necəlik
nihai-qəti, son
nihayet-nəhayət
nikâh-nikah
nimet-nemət
nine-nənə
ninni-layla, laylay
nisan-aprel
nispeten-nisbətən
nitekim-həmçinin
nitel-keyfiyyət
nitelemek-səciyyələndirmək
nitelik-xarakteristika, xassə, xüsusiyyət, keyfiyyət, səciyyə
niyaz-niyaz
niye-niyə
niyet-niyyət
nizam-nizam
niçin-nə üçün
nişan-nişan
nişanlı-adaxlı, nişanlı
peynir-pendir
piknik-seyr
saniye-saniyə
sinir-əsəb, sinir
sinirbilim-nevrologiya
sinirlenmek-əsəbləşmək, hirslənmək
sinirli-əsəbi
tasnif-təsnif
temenni-təmənni
velinimet-hami, havadar, xilaskar
vernik-laklama
vernikleme-laklama
viyolonist-skripkaçı
yani-yəni
yelteniş-təşəbbüs
yeni-yeni
yeniden-yenidən
yenilgi-məğlubiyyət
yenilik-yenilik
yenilir-yeməli
yenilmek-uduzmaq
yenir-yeməli
zihniyet-zehniyyət
çeşni-çeşni, dad, tam
çini-kaşı
öğrenim-maarif, öyrənmə, təhsil, təlim


Çox Axtarılanlar
uyudub-tokmek, aut, üyüdüb-tökmek, üyüdüb-tökmək, haral, qabaq, müxtəlif, roka, xudahafiz, əks-arqument, piştaxda, əksarqument, sikmek, kaplumbağa, xudafiz, bes, penalti, eks çempion, əksçempion, çem, can atmaq, roka nedir, anti-faşist, uyudub-tokmek ..., eks arqument, ac, kontradmiral, dirək sozunun ..., əks arqument, batareya

Powered by Azeri.NET