Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
agentlik-acenta, acente, ajans
atlanmaq-atlamak
atlas-atlas
atlı-binici
bayatlaşmaq-bayatlamak
bərəkətli-verimli
cürətli-pervasız
cütləşmək-çiftleşmek
cəsarətli-gözü kara
diqqətli-ihtimamkar
dostluq-ahbaplik
dəhşətli-feci
effektli-etkili
ehtiyatlı-çekingen, idareli, öngörülü
ehtiyatlılıq-öngörü
eqoistlik-bencillik
fəlakətli-feci
fərasətli-makul, varışlı
gözətləmək-gözetlemek
hiddətlənmək-hiddetlenmek
hörmətli-muhterem, sayın
hərarətli-sıcak
itaətli-uslu, uysal
kifayətlənmək-yetinmek
komfortlu-konforlu
kotlet-köfte, pirzola
kreditlə-veresiye
kütlə-kütle
kütləşmək-körleşmek
lənətləmək-lânetlemek
millətlərarası-milletler arası, uluslar arası
mükəlləfiyyətli-mükellef, yükümlü
müsibətli-feci
mütləq-illâ, kesinlikle, muhakkak, mutlak
mütləqa-mutlaka
mütləqiyyət-saltçılık
müvəffəqiyyətli-başarılı
məhdudiyyətli-münhasır
məlahətli-sıcak kanlı, şirin
məlumatlı-bilgili
məsləhətləşmək-danışmak
narahatlıq-endişe, huzursuzluk, kuşku
nəcabətli-asil
otlamaq-otlamak
partlamaq-patlamak
partlaq-patlak
partlayış-infilak
planetlərarası-gezegenlerarası
qatlamaq-devşirmek, katlamak
qatlanmaq-katlanmak
qiymətli-önemli
qiymətləndirmək-addetmek, değerlendirmek
qüvvətli-muazzam
qüvvətləndirmə-takviye
qüvvətlənmə-takviye
qırtlaq-gırtlak
qətiyyətlilik-kesinlik
qətl etmək-katletmek
qətlə yetirmək-katletmek
rahatlamaq-rahatlamak
rahatlıq-huzur, konfor
rastlaşmaq-rastlamak
rəhmətlik-rahmetli
sabitlik-istikrar
sakitlik-duraklama, huzur, itidal
sakitləşdirmək-dindirmek
sakitləşmək-dinmek, yatışmak
satlıq-satılık
standartlaşdırmaq-ayarlamak
sürətli-hızlı, seri, tez
sürətlə-seri
sürətlənmək-hızlanmak
səlahiyyətli-yetki, yetkili
sərbəstlik-bağımsızlık
sərtləşmək-sertleşmek
çatlamaq-çatlamak
ümumiyyətlə-genellikle, umumiyetle
şikayətlənmək-yakınmak
şikəstlik-sakatlık
şöhrətli-ünlü
əhəmiyyətli-muazzam, önemli
əmniyyətli-emin
əzəmətli-anıtsal
Türk dilində-Azərbaycan dilində
antetli kâğıt-blank
antlaşma-konvensiya, müqavilə, pakt, saziş
atlamak-atlanmaq, tullanmaq
atlas-atlas
atlıkarınca-karusel
bayatlamak-bayatlaşmaq
böğürtlen-böyürtkən
cırtlak-ciyiltili
denetlemek-təftiş etmək
eşitlik-bərabərlik, eynilik
gözetlemek-gözətləmək, güdmək, izləmək
gırtlak-qırtlaq
haydutluk-quldurluq, soyğunçuluq
hiddetlenmek-hiddətlənmək
hortlak-xortdan
hoşnutluluk-xoşnudluq, məmnunluq, razılıq
isabetli-dəqiq, düzgün, münasib, uğurlu
ispatlamak-isbat etmək, sübut etmək
işaretlemek-işarələmək
kanıtlamak-isbat etmək, sübut etmək
katlamak-qatlamaq
katlanmak-dözmək, qatlanmaq
katletmek-qətl etmək, qətlə yetirmək
katliam-qırğın, soyqırımı
kenetlemek-bəndləmək, bitişdirmək
kutlamak-təbrik etmək
kutlu-xoşbəxt, sevincli, şən
külfetli-ağır, çətin
kütle-camaat, kütlə
kısıtlamak-məhdudlaşdırmaq
lânetlemek-lənətləmək
milletler arası-millətlərarası
mutlak-mütləq
mutlaka-mütləqa
mutlu-bəxtəvər, xoşbəxt, məsud
namertlik-satqınçılıq, satqınlıq
otlamak-otlamaq
paketlemek-qablaşdırmaq
patlak-partlaq
patlamak-partlamaq
patlıcan-badımcan
rahatlamak-rahatlamaq
rahmetli-rəhmətlik
rastlamak-rast gəlmək, rastlaşmaq
rastlantı-təsadüf
sakatlamak-korlamaq, zədələmək
sakatlık-əlillik, qüsur, nöqsan, şikəstlik, zədə
sertleşmek-sərtləşmək
sütliman-durğun, sakit
tatlı-şirniyyat
umumiyetle-ümumiyyətlə
yanıtlamak-cavab vermək
çatlamak-çatlamaq
çiftleşmek-cütləşmək, qoşalaşmaq
çiftlik-əkin sahəsi, mülk
özetlemek-xülasə etmək, yekunlaşdırmaq
ücretli-maaşlı, məvacibli
üstlenmek-öhdəsinə götürmək


Çox Axtarılanlar
uşqol, aye, babı, kükremek, qərə, kompensasiya, əsayiş, düyü, kaplumbağa, əsayış, babi, haral, sərə, qabaq, idame, yerləyeksan olmaq, qamət, köçür, temmuz, tənha, kurtulmak, bes, elma, təhqiqatçı, ehdi peyman, eylül, kimse olmuyor, toppuş, dizel, yerleyeksan olmaq

Powered by Azeri.NET