Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
beş-beş
beşik-beşik
dabankeş-çekecek
deşikaçan-zımba
deşmək-deşmek
eşik-eşik
eşitmək-işitmek
eşmək-eşmek
eşq-aşk
eşqbazlıq-kur
eşşək-eşek
eşşəkarısı-eşek arısı
eşələmək-eşelemek
eşələnmək-eşinmek
keşik-nöbet
keşikçi-bekçi, muhafız
keşiş-papaz
kiçik meşə-koru
meşə-orman
meşəcik-koru
mərakeşli-Faslı
peşiman-pişman
peşman-pişman
peşə-meslek
qayğıkeş-ihtimamkar
qiyməkeş-çapa
xeşnud-hoşnut
xətkeş-cetvel
çeşid-çeşit, tür, türlü
çeşidləmək-ayıklamak
çeşmə-çeşme, pınar
çeşni-çeşni
Türk dilində-Azərbaycan dilində
ateş-atəş, od
ateşçi-ocaqçı
ateşçi yeri-ocaqxana
beleş-havayı, müftə, pulsuz
beş-beş
beşer-bəşər
beşeriyet-bəşəriyyət
beşik-beşik
bileşik-qarışıq, mürəkkəb
birleşmek-birləşmək
deşmek-deşmək
eleştiri-resenziya, tənqid
eleştirme-tənqid
eleştirmeci-tənqidçi
eleştirmek-rəy vermək, tənqid etmək
-oxşar, tay, yoldaş
eş anlamlı-sinonim
eşarp-şərf
eşdeğer-bərabər, ekvivalent
eşek-eşşək
eşek arısı-eşşəkarısı
eşelemek-eşələmək
eşik-astana, eşik, kandar
eşinmek-eşələnmək
eşit-bərabər, eyni, tay
eşitlik-bərabərlik, eynilik
eşitsiz-qeyri-bərabər
eşitsizlik-bərabərsizlik
eşkiya-quldur, soyğunçu
eşkıya-quldur
eşlik-bənzərlik, eynilik, müşayiət, oxşarlıq
eşmek-eşmək
eşsiz-qeyri-adi, misilsiz, tək, tənha
eşya-əşya
güneş-günəş
güreş-güləş
güreşmek-güləşmək
güçleşmek-ağırlaşmaq, çətinləşmək, mürəkkəbləşmək
helâlleşmek-halallaşmaq
iyileşmek-sağalmaq, yaxşılaşmaq
kalleş-etibarsız, inamsız
kardeş-qaqaş, qardaş
kesinleşmek-qətiləşmək
keşfetmek-kəşf etmək
keşif-kəşf
keşke-kaş
keşmekeş-kəşməkəş
kreş-körpələr evi, yasli
kökleşmek-kökləşmək
köleleştirmek-əsarət, kölələşdirmək
körleşmek-korşalmaq, kütləşmək
kötüleşmek-ağırlaşmaq, xarablaşmaq, pisləşmək
köydeş-həmkəndli
kızkardeş-bacı
meşakkat-məşəqqət
meşale-işıq, məşəl, nur
meşgale-məşğələ
meşgul-məşğul
meşhur-məşhur
meşru-düz, haqlı, qanuni
meşrubat-məşrubat
muhteşem-möhtəşəm
müsteşar-məsləhətçi, məşvərətçi, müşavir
müşteşrik-şərqşünas
neşe-nəşə
neşretmek-nəşr etmək
peşin-əvvəlcə, əvvəldən, qabaqcadan, nağd, öncə
peşinen-öncədən
peşkir-salfet
peştamal-döşlük, fitə, qənşərlik, önlük
sadeleşmek-sadələşmək
sanayileşmek-sənayeləşmək
sertleşmek-sərtləşmək
söyleşi-həsb-hal, söhbət
sözleşme-bağlaşma, kontrakt, müqavilə, razılaşma, saziş, sözləşmə
tebeşir-tabaşir
teşbih-təşbeh
teşebbüs-təşəbbüs
teşekkül-təşəkkül
teşekkür-təşəkkür
teşhir-təşhir
teşhis-təşxis
teşhır-göstərmə
teşhıs-ayırdetmə, tanıma
teşkil-təşkil
teşkilat-təşkilat
teşrif-təşrif
teşrifat-təşrifat
teşvik-həvəsləndirmə, şirnikləndirmə, təşviq
titreşim-titrəmə
yerleşik-oturaq
yerleşmek-yerləşmək
yerleştirmek-yerləşdirmək
yeşermek-yaşıllaşmaq
yeşil-yaşıl
yüzleşmek-üzləşmək
çeşit-çeşid, növ
çeşme-çeşmə
çeşni-çeşni, dad, tam
çiftleşmek-cütləşmək, qoşalaşmaq
çilekeş-məzlum
üleşmek-ayırmaq, bölünmək


Çox Axtarılanlar
bığını ..., bıgını ..., haral, maydanoz, kaplumbağa, dərə, bığını ceynemek, möh, mühnet, sui-zenn etmeyin, utanc, bigini ceynemek, maruz, laylan, ismlarlama, turmeden, hicap, möhnet, əslin, ismalarlama, beri, ççççtoponim, demeç, ismarlama, mohnət, təfsir, bere, islarlama, tedqiqatcı, çukur

Powered by Azeri.NET