Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
aktual-güncel
aktuallıq-aktüalite
alaq otu-çim
altun-altın
aspirantura-lisans üstü
burunotu-enfiye
butulka-şişe
faktura-fatura
fəhlətutan-iş veren
gurultu-gürültü, şamata
intuisiya-içgüdü, sezgi
karikatur-karikatür
konstitusiya-anayasa
mikstura-şurup
mövqe tutmaq-mevzilenmek
məftunedici-büyüleyici
məktub-mektup, mesaj
nəzərdə tutmaq-öngörmek
oturacaq-sandalye
oturaq-yerleşik
oturmaq-oturmak
otuz-otuz
punktuasiya-noktalama
qalstuk-boyun bağı, kravat
qarnitur-takım
qoltuq-koltuk
qotur-uyuz
quppultu ilə-paldır küldür
qurtulmaq-kurtulmak
qutu-kutu
qısa tuman-külot
qərar tutma-istikrar
rütubət-rutubet
struktura-bünye
stul-iskemle, sandalye
sütun-sütun
temperatur-sıcaklık
titul-unvan, ünvan
tualet-hela, helâ, tualet
tufan-sağanak, tayfun, tipi
tufli-iskarpin
tullamaq-fırlatmak, göndermek
tullanmaq-atlamak, zıplamak
tuluq-tulum
tum-çekirdek
tuman-köynək-çamaşır
tumba-komodin
tumov-nezle
tumurcuq-tomurcuk
tunc-bronz, tunç
turac-duraç
turnir-turnuva
turp-turp
turunc-turunç
turuncu-turuncu
turş-ekşi
turşu-asit, turşu
turşumaq-ekşi, ekşimek
tutam-tutam
tutarlı-tutarlı
tutaşmaq-takışmak
tutma-tevkif
tutmaq-kapmak, kavramak, tutmak, tutuklamak
tutqun-donuk, somurtkan
tutulmuş-mevkuf
tutum-kapasite
tutumlu-tutumlu
tutuquşu-papağan
tutuşdurma-mukabele
tutuşdurmaq-kıyas, kıyaslamak
xortum-hortum
zeytun-zeytin
üstün tutmaq-yeğlemek
Türk dilində-Azərbaycan dilində
buluntu-tapıntı
dereotu-şüyüd
fatura-faktura, haqq-hesab
hatun-xatın, qadın
hortum-burağan, xortum, şlanq
koltuk-kreslo, qoltuq
kurtulmak-xilas olmaq, qurtulmaq
kutu-qutu
kutup-qütb
kutur-diametr
kuytu-gizli, xəlvət, tənha
lütuf-lütf
maktu-qəti, müəyyən, son
mektup-məktub
nutuk-çıxış, nitq
oluşturmak-düzəltmək, yaratmaq
oturaklı-ağır, sabit
oturmak-əyləşmək, oturmaq
oturum-iclas
otuz-otuz
rutubet-rütubət
savuşturmak-sovuşdurmaq
soruşturma-istintaq, soruşdurma, təhqiqat
sütun-sütun
tereotu-şüyüd
tualet-tualet
tufeyli-tüfeyli
tugay-briqada
tuhaf-gülməli, qəribə, məzəli, təəccüblü
tuhafiye-xırdavat, qalantereya
tulum-kombinizon, tuluq, tübik
tunç-tunc
turba-torf
turfanda-faraş, tərəvəz)
turnuva-turnir
turp-turp
turta-tort
turuncu-narıncı, turuncu
turunç-narınc, turunc
turşu-turşu
tutam-çəngə, dəstə, tutam
tutanak-akt, protokol
tutar-cəm, nəticə, yekun
tutarlı-sabit, tutarlı
tutkal-yapışqan
tutku-ehtiraslı, həvəsli, şövqlü
tutmak-müdafiə etmək, tərəfdar olmaq, tutmaq, yaxalamaq
tutsak-əsir, dustaq
tutucu-konservativ, konservator
tutuklamak-həbs etmək, tutmaq
tutum-davranış, qənaət, qənaətcillik, rəftar
tutumlu-qənaətcil, tutumlu
tutuşmak-alışmaq, alovlanmaq, girişmək, qarışmaq, qoşulmaq, yanmaq
tuz-duz
tuzak-duzaq, tələ
tuğla-kərpic
tuş-klaviş
ustura-ülgüc
usturuplu-dəqiq, dürüst, münasib, uyğun
uyuşturucu-narkotik


Çox Axtarılanlar
düyü, qabaq, haral, yaxşı, kil, aye, iyul, iyi, kaplumbağa, qaqa, gözel, unvan, xren, yaxşi, alaturka, tatlı kaşığı, güzel, gij, hemseri, səy, pij, zadə, seyranə, hardan, iyi geceler sana, musluk, hayırlı geceler, darıxmaq, qotman, çay qaşığı

Powered by Azeri.NET