Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
belləmək-çapalamak
bülövləmək-bilemek
bəhbəhləmək-pohpohlamak
bəndləmək-kenetlemek
bənzəmək-benzemek
bəsləmək-beslemek
bəstələmək-bestelemek
bəzəmək-bezemek, donatmak, süslemek
cingildəmək-çınlamak
civildəmək-cıvıldamak
cəfəngiyat söyləmək-zırvalamak
cəmləmək-sevketmek
dilimləmək-dilimlemek
diləmək-dilemek
dinləmək-dinlemek
dişləmək-ısırmak
döşəmək-döşemek
düymələmək-iliklemek
dəmdəməki-hafif
dəmləmək-demlemek
eləmək-etmek
eşələmək-eşelemek
gecələmək-konaklamak
geriləmək-gerilemek
gizləmək-gizlemek
gövşəmək-gevşemek
gözləmək-beklemek, gözlemek, kollamak
gözətləmək-gözetlemek
gülümsəmək-gülümsemek
gəvələmək-gevelemek
hədələmək-yıldırmak
iməkləmək-emeklemek
incələmək-incelemek
inləmək-inlemek
irəliləmək-ilerlemek
istəmək-istemek
itiləmək-bilemek
itələmək-itelemek, itmek
izləmək-gözetlemek, gütmek, izlemek, kovalamak
işarələmək-işaretlemek
işləmək-çalışmak, işlemek
kalibrləmək-ayarlamak
kirələmək-kiralamak
kökləmək-ayarlamak
körükləmək-körüklemek
kükrəmək-kükremek
kəkələmək-kekelemek
kətmənləmək-çapalamak
lənətləmək-lânetlemek
mürgüləmək-pineklemek, uyuklamak
mələmək-melemek
mənimsəmək-benimsemek
pisləmək-kötülemek, yermek
sehrləmək-büyülemek
silkələmək-silkelemek, silkmek
sirkələmək-sarsmak
söykəmək-dayamak
söyləmək-söylemek
sürükləmək-sürüklemek
süsləmək-süslemek
səfehləmək-halt etmek
sərinləmək-serinlemek
səsləmək-çağırmak
titrəmək-titremek, zangırdamak
törəmək-oluşmak, türemek
tüstüləmək-tütmek
təmizləmək-gidermek, temizlemek
tənzimləmək-ayarlamak
tərifləmək-övmek
tərləmək-terlemek
xərifləmək-bunamak
yelləmək-sallamak
yükləmək-yüklemek
zədələmək-berelemek, sakatlamak, zedelemek
zəhərləmək-zehirlemek
zəifləmək-zayıflamak
çeşidləmək-ayıklamak
çikkildəmək-cıvıldamak
çiləmək-püskürtmek
çisələmək-çiselemek
çiynəmək-çiğnemek
ödəmək-ödemek
üfləmək-üflemek, üfürmek
üstələmək-üstelemek
üzləmək-kaplamak
şifrələmək-kodlamak
əlləmək-ellemek
ələmək-elemek
əmək-emek, mesai, mesaî
əmək haqqı-ücret
əmək stajı-kıdem
əməkdaşlıq-iş birliği
əsirgəmək-esirgemek
əsnəmək-esnemek
əyləmək-frenlemek
əzizləmək-şımartmak
Çox Axtarılanlar
konf, tərcüman, baba, ləlik-giryan, iyun, haral, kəmm, fakt, içti, kaplumbağa, hama, qaba, məqam, məzm, köçür, yağmur, artm, mehman, təsərrüfat, irmik nedir, apar, , isteh, pre, niyet, taktika, senzor, eyv, kompensasiya, nc

Powered by Azeri.NET