Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
adaptasiya-intibak
asi-asi
assosiasiya-çağrışım, topluluk
deklarasiya-bildirge
dissertasiya-tez
fasilə-fasıla, mola
hasilat-üretim, ürün
huy-xasiyyət-karakter
immunizasiya-bağışıklama
improvizasiya-doğaç
kommunikasiya-ulaşım
kompensasiya-tazmin
müasir-çağdaş, modern
mühasib-sayman
mühasibat-muhasebe
mühasirə-abluka
mühasirə etmək-kuşatmak
mühasirəyə almaq-çevirmek
münasib-isabetli, kullanışlı, münasip, müsait, olacak, usturuplu, uygun, yerinde
münasibət-alâka, ilgi, ilişki, muamele, münasebet, yaklaşım
mərasim-alay, merasim, tören
nasist-nazi
punktuasiya-noktalama
radiasiya-ışınım
sensasiya-havadis
sivilizasiya-uygarlık
sivilizasiyalı-uygar
siyasi-siyasal, siyasî
translyasiya-yayım
tündxasiyyət-hırçın
vasil olmaq-vasıl olmak
vasitə-araç, vasıta
vasitəçi-ara bulucu
vasitəçilik-ara buluculuk
xasiyyət-huy, mizaç, yaradılış
yumşaqxasiyyət-uyuşkan
yüngülxasiyyət-hafif
Türk dilində-Azərbaycan dilində
asi-asi, qiyamçı, üsyançı
asil-nəcabətli
asit-turşu
basiret-ağıl, bəsirət, fərasət
basit-bəsit
bürokrasi-bürokratiya, rəsmiyyətçilik
hasis-xəsis
hassasiyet-həssaslıq
kapasite-güc, imkanlılıq, qabiliyyət, tutum
kıyasiya-amansızcasına, insafsızcasına, rəhmsizcəsinə
merasim-mərasim
münasip-babat, münasib
nasihat-nəsihət
nasip-nəsib
vasiyet-vəsiyyət
vasiyetname-vəsiyyətnamə


Çox Axtarılanlar
haral, erudisiya, aye, lay, bığını ..., baş, təkcə, dəstə, qaqa, dekabr, qövr, yandır, qalife, hücrə sozunun ..., tayfa, inkişaf, uc, say, cığır, toqqa, çəkm, maşın, papa, vəzir, asan, qaba, zont, keniz sozunun ..., prensim, stalaktat

Powered by Azeri.NET