Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
adaptasiya-intibak
asi-asi
assosiasiya-çağrışım, topluluk
deklarasiya-bildirge
dissertasiya-tez
fasilə-fasıla, mola
hasilat-üretim, ürün
huy-xasiyyət-karakter
immunizasiya-bağışıklama
improvizasiya-doğaç
kommunikasiya-ulaşım
kompensasiya-tazmin
müasir-çağdaş, modern
mühasib-sayman
mühasibat-muhasebe
mühasirə-abluka
mühasirə etmək-kuşatmak
mühasirəyə almaq-çevirmek
münasib-isabetli, kullanışlı, münasip, müsait, olacak, usturuplu, uygun, yerinde
münasibət-alâka, ilgi, ilişki, muamele, münasebet, yaklaşım
mərasim-alay, merasim, tören
nasist-nazi
punktuasiya-noktalama
radiasiya-ışınım
sensasiya-havadis
sivilizasiya-uygarlık
sivilizasiyalı-uygar
siyasi-siyasal, siyasî
translyasiya-yayım
tündxasiyyət-hırçın
vasil olmaq-vasıl olmak
vasitə-araç, vasıta
vasitəçi-ara bulucu
vasitəçilik-ara buluculuk
xasiyyət-huy, mizaç, yaradılış
yumşaqxasiyyət-uyuşkan
yüngülxasiyyət-hafif
Türk dilində-Azərbaycan dilində
asi-asi, qiyamçı, üsyançı
asil-nəcabətli
asit-turşu
basiret-ağıl, bəsirət, fərasət
basit-bəsit
bürokrasi-bürokratiya, rəsmiyyətçilik
hasis-xəsis
hassasiyet-həssaslıq
kapasite-güc, imkanlılıq, qabiliyyət, tutum
kıyasiya-amansızcasına, insafsızcasına, rəhmsizcəsinə
merasim-mərasim
münasip-babat, münasib
nasihat-nəsihət
nasip-nəsib
vasiyet-vəsiyyət
vasiyetname-vəsiyyətnamə


Çox Axtarılanlar
aye, kaplumbağa, haral, düyü, əzm, , norm, kobud. eks menasi, şöngümək, mama, eleme, famil, öküz, lama, keyik, a.y.e, bes, işlev, hasar, öyümək, yahşi, ihlamur, inek, bucurqat, lütfen, loxma, tezyiq, bilek, filtr, köçür

Powered by Azeri.NET