Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
haqq-hesab-fatura
heca-hece
hegemon-egemen
hegemonluq-egemenlik
hekayə-hikâye, öykü
hesab-hesap
hesabat-rapor
hesablamaq-addetmek, hesaplamak, hesaplaşmak
heybət-heybet
heyflənmək-hayıflanmak
heyhat-heyhat
heyif ki-maalesef
heykəl-heykel
heykəltəraş-heykeltraş
heyran-hayran
heyrət-hayret
heysiyyət-onur
heyva-ayva
heyvan-hayvan
heyvərə-kereste
heyət-heyet, kurul
heç-hiç
heç bir-hiçbir
heç biri-hiçbiri
heç olmasa-bari
mədhedici-övücü
orta hesabla-ortalama
sərhesab-idareli
Türk dilində-Azərbaycan dilində
ahenger-dəmirçi
ahenk-ahəng
cehennem-cəhənnəm
cephe-cəbhə
cevher-əsl, cəvahir, cavahirat, cövhər, daş-qaş, mədən
cihet-cəhət
ehemmiyet-əhəmiyyət
feshetmek-buraxmaq, ləğv etmək, pozmaq
fethetmek-fəth etmək
hece-heca
hedef-hədəf
hediye-hədiyyə
hekim-həkim
hela-ayaqyolu, tualet
hele-hələ
helezon-balıqqulağı, ilbiz, spiral
helikopter-vertolyot
helva-halva
helâ-ayaqyolu, tualet
helâk-həlak
helâl-halal
helâlleşmek-halallaşmaq
hemcins-həmcins
hemen-dərhal, həmən
hemfikir-həmfikir
hemşire-həmşirə, tibb bacısı
henüz-hənuz
hep-bütün, daima, hamı, həmişə
hepsi-hamısı
her-hər
her hâlde-hər halda
herhangi bir-hər hansı bir
herkes-hər kəs
hesap-hesab
hesaplamak-hesablamaq
hesaplaşmak-hesablamaq
heves-həvəs
heybet-heybət
heyecan-həyəcan
heyelan-uçqun
heyet-heyət
heyhat-heyhat
heykel-heykəl
heykeltraş-heykəltəraş
hezimet-məğlubiyyət
kerhen-könülsüz
methetmek-mədh etmək
mezhep-məzhəb
mücevher-cəvahirat, daş-qaş
mühendis-mühəndis
müphem-dumanlı, qeyri-müəyyən
müşahede-müşahidə
sefahet-əxlaqsızlıq, pozğunluq
seher-səhər
şaheser-şah əsər
şüphe-şübhə
şüphelenmek-şübhələnmək
şüphesiz-şübhəsiz


Çox Axtarılanlar
düyü, kaplumbağa, haral, qabaq, köçür, cındır, mələf nədir, hakim, aheste, qıfıl, silah, uje, dilxor, axı, hipoteza, gəlir, təgaful, küley, sok, cire, heçnə, kaleci, bandazor, plagiat, sodyum bikarbonat, zire, mazlum, qordi, bandazur, senlikdi

Powered by Azeri.NET