Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
abırlamaq-azarlamak
abırlandırmaq-utandırmak
abırlı-mahcup, sıkılgan
abırlılıq-utanç
avarlı-filika
ağırlamaq-ağırlamak
ağırlaşmaq-fenalaşmak, güçleşmek, kötüleşmek
ağırlıq-sıklet, tartı
aşkarlıq-vuzuh
bazarlıq-pazarlık
birlik-birlik, topluluk
birlikdə-birlikte, ortaklaşa
birləşdirmə-ilhak
birləşdirmək-ulamak
birləşmə-camia
birləşmək-birleşmek
bənzərlik-eşlik
bərabərlik-eşitlik, müsavat
dezertirlik-firar
dilxorluq-kırgınlık
dindarlıq-diyanet
dəyərləndirmək-değerlendirmek
etibarlı-emin, geçerli, güvenilir, muhakkak, saygın
fikirləşmək-düşünmek, tasarlamak
fitnəkarlıq etmək-kışkırtmak
fədakarlıq-özveri
hamarlama-tesviye
hazırlama-yapma
hazırlamaq-donatmak, hazırlamak, üretmek, yapmak
hazırlıqsız-doğaç
hiyləgərlik-kurnazlık
ismarlamaq-ısmarlamak
ixtiyarlamaq-ihtiyarlamak
iş birliyi-iş birliği
kalibrləmək-ayarlamak
keçərli-geçerli
kirli-çamurlu, pis
kirlənmək-kirlenmek
korlamaq-sakatlamak
kədərli-acıklı, içli
minnətdarlıq-şükran
mismarlamaq-çivilemek
mişarlamaq-testerelemek
məhsuldarlıq-randıman, verim
nazirlik-bakanlık, vekâlet
nəfərlik-kişilik
oxşarlıq-eşlik
oğurlamaq-aşırmak, çalmak, çarpmak
parlamaq-parlamak
parlament-meclis
parlaq-parlak
quldurluq-haydutluk
qüsurlu-sakat
qısırlıq-akamet
qənaətkarlıq-tasarruf
qənşərlik-peştamal
qərarlaşdırmaq-kararlaştırmak
qərarlı-kararlı
rəhbərlik-yönetim
saxtakarlıq-yolsuzluk
sehrləmək-büyülemek
sədrlik-başkanlık
səfirlik-elçilik
səhlənkarlıq-ihmal
sərlövhə-başlık
tamahkarlıq-hırs
tarla-tarla
tasarlamaq-tasarlamak
toparlamaq-toparlanmak
tutarlı-tutarlı
tədbirli-öngören, öngörülü
tədbirlilik-öngörü
təkrarlamaq-yinelemek
təkəbbürlü-kasıntı
təkəbbürlənmək-böbürlenmek
tərlik-terlik
tərləmək-terlemek
təsirli-dokunaklı, etkili, geçişli
uğurlu-başarılı, isabetli
varlı-varlıklı
varlıq-geçim, varlık
xatırlamaq-hatırlamak
xatırlatma-ihtar
xorlamaq-horlamak
xəbərdarlıq-ihbar, ihtar, ikaz, uyarı
xəbərdarlıq etmək-uyarmak
yararlı-müsait, olacak
yarlık-fiş, yafta
yarlıq-etiket
yağmurluq-trençkot, yağmurluk
yerli-yerli, yöresel
yerləşdirmə-iskân
yerləşdirmək-yerleştirmek
yerləşmək-bulunmak, üslenmek, yerleşmek
yuvarlaq-toparlak
zorla-zorla
zorlamaq-zorlamak
zəhərləmək-zehirlemek
çamurlu-çamurlu
çimərlik-plâj, yalı
ömürlük-müebbet
üzrlü-mazur
şarlatan-şarlatan
şüurlu-bilinçli, zeki
şəhərlərarası-şehirler arası
ətirli-kokulu
Türk dilində-Azərbaycan dilində
Allah'a ısmarladık-xudafiz, xudahafiz, salamat qalın
ayarlamak-dəqiqləşdirmək, kalibrləmək, kökləmək, standartlaşdırmaq, tənzimləmək
azarlamak-abırlamaq, biabır etmək, danlamaq
ağırlamak-ağırlamaq
belirlemek-müəyyən etmək
belirli-aşkar, bəlli, müəyyən
birleşmek-birləşmək
birlik-birlik
birlikte-birgə, birlikdə
böbürlenmek-lovğalanmaq, təkəbbürlənmək
derlemek-dərmək, toplamaq, yığmaq
derli toplu-səliqəli
değerlendirmek-dəyərləndirmək, qiymətləndirmək
duyarlı-həssas
fırlamak-atılmaq
fırlatmak-atmaq, buraxmaq, tolazlamaq, tullamaq
geçerli-etibarlı, keçərli
hatırlamak-xatırlamaq
hazırlamak-hazırlamaq
hazırlop-asanca, əziyyətsiz, yüngülcə, zəhmətsiz
hoparlör-səsucaldan
horlamak-xorlamaq, xoruldamaq
ihtiyarlamak-ixtiyarlamaq, qocalmaq
ilerlemek-irəliləmək
iyimserlik-nikbinlik, optimizm
içerlemek-hirslənmək
iş birliği-əməkdaşlıq, iş birliyi
kararlaştırmak-qərarlaşdırmaq
kararlı-əzmli, qərarlı
kirlenmek-kirlənmək
kirloz-natəmiz, pinti
konforlu-komfortlu, rahat
körleşmek-korşalmaq, kütləşmək
kötümserlik-bədbinlik, pessimizm
kırlangiç-qaranquş
kırlangıç-qaranquş
oy birliği-bir səslə
parlak-parlaq
parlamak-parlamaq
pazarlama-marketinq
pazarlık-bazarlıq
pırlanta-brilyant
rüzgarlı-küləkli
sinirlenmek-əsəbləşmək, hirslənmək
sinirli-əsəbi
sınırlamak-məhdudlaşdırmaq
sınırlı-məhdud
tarla-tarla
tarla kuşu-torağay
tasarlamak-fikirləşmək, layihələşdirmək, planlaşdırmaq, tasarlamaq
tekerlek-çarx, təkər
terlemek-tərləmək
terlik-nəleyin, şapşap, tərlik
toparlak-yuvarlaq
toparlanmak-toparlamaq
tutarlı-sabit, tutarlı
türlü-cürbəcür, çeşid, müxtəlif, növ, növbənöv
uygarlık-mədəniyyət, sivilizasiya
uğurlamak-ötürmək, yola salmaq
varlık-varlıq
varlıklı-varlı, zəngin
yağmurluk-bürüncək, plaş, yağmurluq
yerleşik-oturaq
yerleşmek-yerləşmək
yerleştirmek-yerləşdirmək
yerli-yerli
yeterli-kafi, kifayət qədər
yeterlik-bacarıq, qabiliyyət, səlahiyyət, səriştə
yürürlük-fəaliyyət, hərəkət, iş
zehirlemek-zəhərləmək
zorla-zorla
zorlamak-zorlamaq
zorluk-çətinlik
zırlamak-zırıldamaq
çamurlu-çamurlu, çirkli, kirli, palçıqlı
çamurluk-krılo
özgürlük-azadlıq, istiqlaliyyət, müstəqillik
ısmarlama-buyurtma, sifariş, sifarişli, tapşırıq
ısmarlamak-ismarlamaq, tapşırmaq
şarlatan-şarlatan
şehirler arası-şəhərlərarası
şekerleme-konfet, mürgüləmə


Çox Axtarılanlar
çem, eybecer, aye, qabaq, mal, düyü, şerefsiz, kaş-qabah, sikisme, tiye, ibnə, peredoz, qaş-qabah, egzotik, priznavat, zato sozunun menasi, əskik, röyal, fail, paqon, kaplumbağa, çağdaş, royal, avm, ezm, kaş, cbojcku, aytac, inkişaf, amil

Powered by Azeri.NET