Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
avarçı-kürekçi
azançı-müezzin
açıq-açık, aleni, somut
açıq iclas-açık celse
açıq-qəhvəyi-ala
açıqca-kartpostal
açıqgöz-açık göz
başçı-elebaşı, önder, reis, yönetmen
başçılıq-yönetim
biabırçılıq-rezalet
fırıldaqçı-dolandırıcı
fırıldaqçılıq etmək-dolandırmak
gözüaçıq-gözü açık
icmalçı-yorumcu
iddiaçı-davacı
inqilabçı-devrimci
inşaatçı-yapıcı
irticaçı-gerici
istehlakçı-tüketici
istehsalçı-üretici
istismarçı-sömürücü
ixtisasçı-bilirkişi
işıqçı-ışıkçı
kəşfiyyatçı-izci
laçın-şahin
lağlağıçı-şaklaban
macəraçı-maceraperest
mamaçı-ebe
masqaraçı-alaycı
mırçıldamaq-şapırdamak
ocaqçı-ateşçi
oymaçı-kazıcı
palçıq-balçık, çamur, zifos
palçıqlı-çamurlu
payçı-hissedar
pensiyaçı-emekli
podratçı-müteahhit
pıçıldamaq-fısıldamak
pıçıldaşmaq-fısıldaşmak
pıçıltı-fısıltı
qapıçı-kapıcı
qaraçı-çingene
qayçı-makas
qaçaqçı-kaçakçı
qaçılmaz-kaçınılmaz
qaçınmaq-kaçınmak
qaçış-firar, koşu
qiyamçı-asi, çeteci
qırçınlı-kırmalı
rüsvayçılıq-yüzkarası
satqınçılıq-hainlik, hıyanet, namertlik, şerefsizlik
skripkaçı-viyolonist
sığırçın-sığırcık
səbzəvatçı-manav
talançı-çapulcu
tamaşaçı-seyirci
trubaçı-borazan
tərtibatçı-yönetmen
təxribatçı-yıkıcı
təşkilatçı-örgütçü
xırdavatçı-işportacı
xırdaçı-titiz
yabançı-yabancı
yalançı-yalancı
yalçın-sarp, yalçın
yardımçı-yamak
yardımçı olmaq-desteklemek
yazıçı-yazar
zarafatçı-şakacı
çapqınçı-çapulcu
çilçıraq-avize
çılpaq-çıplak
çılçıraq-avize
çılğın-çılgın
çınqıl-çakıl
çırpmaq-çarpmak
çırpınmaq-çırpınmak
çırpışdırmaq-aşırmak, çarpmak
çırt-çıt
çırtma-fiske
çıtırdamaq-çıtırdamak
çıxar-gider, harcama
çıxarmaq-çıkarmak
çıxartmaq-sökmek
çıxma-eksi
çıxmaq-çıkagelmek, çıkmak
çıxış-çıkış, gösteri, nutuk, tebliğ
çığ-çığ
çığnamaq-çiğnemek
çığırtı-çığlık, yaygara
özündən çıxmaq-çıldırmak
üsyançı-asi
şahmatçı-satrançcı
əczaçı-eczacı
əliaçıq-eli açık
Türk dilində-Azərbaycan dilində
alçı-gips
açı-bucaq
açık-açıq
açık celse-açıq iclas
açık göz-açıqgöz
açıklama-izah, şərh
açıklamak-aydınlaşdırmaq, izah etmək
açıkçı-birja, dəllalı
aşçı-aşpaz
bahçıvan-bağban
balçık-palçıq
eli açık-əliaçıq
fıçı-boçka, çəllək
gözü açık-gözüaçıq
hırçın-əsəbi, cəncəl, davakar, sərt, tərs, tündxasiyyət, tündməcaz
kalıtçı-vərəsə, varis
kayakçı-xizəkçi
kaçakçı-qaçaqçı
kaçık-anormal
kaçıncı-hansı, neçənci
kaçınmak-çəkinmək, qaçınmaq, yayınmaq
kaçınılmaz-qaçılmaz, labüd
kundakçı-qızışdırıcı, təhrikçi
mizahçı-məzhəkəçi, yumorist
saltçılık-mütləqiyyət
yalçın-yalçın
çıban-çiban
çıkagelmek-çıxmaq, görünmək
çıkar-fayda, mənafe, mənfəət, maraq
çıkarmak-çıxarmaq
çıkmak-çıxmaq
çıkmaz-dalan
çıkrık-qaldırıcı kran
çıkış-çıxış
çıkışmak-danlanmaq, söymək
çıldırmak-dəli olmaq, özündən çıxmaq
çılgın-çılğın
çınar-çinar
çıngırak-zəng, zınğırov
çınlamak-cingildəmək, zanğıldamaq
çıplak-çılpaq, lüt
çırak-kargər, şagird
çırpmak-çalmaq, çarpmaq
çırpınmak-çırpınmaq
çıt-çırt
çıta-ensiz taxta, planka, reyka, tamasa
çıtkırıldım-dəymədüşər, küsəyən
çıtırdamak-çıtırdamaq
çığ-çığ, qar uçğunu, uçqun
çığabalığı-çokə
çığlık-bağırtı, çığırtı, fəryad, qışqırıq
çığır açmak-cığır açmaq
üçkâğıtçı-kartbasan, qumarbaz, leylac
ışıkçı-işıqçı
şakşakçı-yaltaq


Çox Axtarılanlar
sinmek, kazarma, aut, kaplumbağa, ürəyi şan-şan ..., kontrarqument, əks-arqument, sinmək, eşitmə, qeyri-adi, səlma, klip, çem, kesdire bilmemek, uşqol sozunun ..., anne, meruze, ürəyi şan-şan, fasulye, uyudub-tokmek, cehennem, neyrocerrah, tavuk, gavat, arqument, kontr-admiral, pestah, paxla, neyrocerrah menasi, horoz

Powered by Azeri.NET