Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
adam-adam, insan, kişi, nüfus, zat
adamsız-ıssız
adamyeyən-yamyam
badam-badem
budamaq-budamak
cırıldamaq-gıcırdamak
cızıldamaq-cızırdamak
dam-çatı
dam-daş-bina, ev, konut, yapı
dama-dama-kareli, satrançlı
damad-damat, güvey
damalı-kareli
damaq-damak
damar-damar
damcı-damla
damcılamaq-damlamak
damcıtökən-damlalık
damla-damla
damğa-damga
edam-idam
guruldamaq-gürüldemek
iş adamı-iş adamı
işıldamaq-ışıldamak
madam-madem
madam ki-madem ki
miyovuldamaq-miyavlamak
mırçıldamaq-şapırdamak
mırıldamaq-mırıldamak
pıçıldamaq-fısıldamak
quruldamaq-guruldamak
qımıldamaq-fıkırdamak, kımıldamak, kıpırdamak, oynamak
taqqıldamaq-takırdamak
tıqqıldamaq-tıkırdamak
uğuldamaq-uğuldamak
xoruldamaq-horlamak, horuldamak
xırıldamaq-hırıldamak
zanğıldamaq-çınlamak
zırıldamaq-zırlamak
çatırdamaq-çatırdamak
çağıldamaq-çağıldamak
çıtırdamaq-çıtırdamak
şaqqırdamaq-şakırdamak
şıqqıldamaq-şıkırdamak
şırıldamaq-şırıldamak
Türk dilində-Azərbaycan dilində
adam-adam
adamak-nəzir etmək
adamakıllı-əsl, layiqli, möhkəm
budamak-budamaq
cıvıldamak-civildəmək, çikkildəmək
cızırdamak-cızıldamaq
damak-damaq
damar-damar
damat-damad, kürəkən, yeznə
damga-damğa
damla-damcı, damla
damlalık-damcıtökən, pipet
damlamak-damcılamaq
fıkırdamak-qımıldamaq
fısıldamak-pıçıldamaq
guruldamak-quruldamaq
gıcırdamak-cırıldamaq
horuldamak-xoruldamaq
hırıldamak-xırıldamaq
idam-edam
istindam-məşğulluq
iş adamı-iş adamı, sövdagər, tacir
kodaman-böyük
kımıldamak-qımıldamaq, tərpənmək
kıpırdamak-qımıldamaq, tərpənmək
mırıldamak-mırıldamaq
saydam-şəffaf
takırdamak-taqqıldamaq
tıkırdamak-tıqqıldamaq
uğuldamak-uğuldamaq
vızıldamak-sızlamaq
zangırdamak-titrəmək
çatırdamak-çatırdamaq
çağıldamak-çağıldamaq
çıtırdamak-çıtırdamaq
ışıldamak-işıldamaq
şakırdamak-şaqqırdamaq
şapırdamak-mırçıldamaq
şıkırdamak-şıqqıldamaq
şırıldamak-şırıldamaq


Çox Axtarılanlar
çem, eşitmə, kaplumbağa, müşaiyət, esare, saleh, irite, imsak, sesteş, salih, esareb, antonim, zifiri, denk, aidin salih, ironi, soyut, behişt, gen, xas, belirtmek, paxotka, cennet pınarı, loğman, göz yaşı, ətir, belitmek, emzirmek, künye, lokman

Powered by Azeri.NET