Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
armağan-armağan
arvadağız-kılıbık
avropasayağı-alafranga
-beyaz
ağa-ağa, beyefendi, efendi, patron
ağac-ağaç, ahşap
ağacdələn-ağaçkakan
ağalıq-egemenlik
ağarmaq-ağarmak
ağcaqanad-sivri sinek
ağcaqayın-akçaağaç, isfendan
ağcaqovaq-titrekkavak
ağciyər-ak ciğer
ağlamaq-ağlamak
ağrı-acı, ağrı
ağrımaq-ağrımak
ağrıtmaq-acıtmak
ağsaqqal-ak sakal
ağı-ağıt, zehir
ağıl-ağıl, akıl, aklıselim, basiret, bilinç, kafa, us
ağıllı-bilinçli, kafalı, makul, uslu, zeki
ağılsız-bön, geri zekâlı
ağır-ağır, ağır başlı, güç, hantal, külfetli, oturaklı, sarp
ağırlamaq-ağırlamak
ağırlaşmaq-fenalaşmak, güçleşmek, kötüleşmek
ağırlıq-sıklet, tartı
ağız-ağız
aşağı-aşağı, düşük
balıqqulağı-helezon
bayağı-adi, bayağı, harcıalem
bağ-bağ, bahçe, kordon
bağban-bahçıvan
bağlama-ambalaj, paket
bağlamaq-akdetmek, bağlamak, kapamak
bağlanma-fesih
bağlaşma-kontrat, sözleşme
bağlaşmaq-bağdaşmak
bağlı-bağlı, ilgili, kapalı
bağça-bahçe
bağırmaq-bağırmak
bağırsaq-bağırsak, işkembe
bağırtı-çığlık, yaygara
bağışlamaq-affetmek, bağışlamak
bağışlanılmış-mazur
bağışlayın-affedersiniz, pardon
boyunbağı-gerdanlık
burağan-hortum
cib bıçağı-çakı
dar ağacı-dar ağacı
dağ-dağ
dağarcıq-dağarcık
dağlamaq-dağlamak
dağıdan-yıkıcı
dağılmaq-dağılmak, yıpranmak
dağıtdırmaq-bozdurmak
duru yağ-sıvı yağ
fağır-fakir, fukara
göy qurşağı-gök kuşağı
göz dustağı-göz hapsi
gözübağlı-gözü kapalı
kağız-kâğıt
kərə yağı-tere yağı
lağ-alay
lağlağıçı-şaklaban
mağara-in, mağara
miras dağıdan-mirasyedi
nağara-davul
nağd-peşin
nağd pul-nakit
nağıl-masal
portağal-portakal
qabağını almaq-önlemek
qadağa-yasak
qadağan etmək-menetmek
qarabağır-çil
qarağat-bektaşiüzümü
qağayı-martı
qurbağa-kurbağa
sağ-sağ
sağalmaq-iyileşmek
sağdış-sağdıç
sağlam-dinç, esen, iyi, sağlam
sağlamlıq-afiyet, esenlik
sağlıq-sağlık, tost
sağlıqla-afiyet olsun
sağmaq-sağmak
sağır-sağır
səhifə bağlama-mizanpaj
torağay-çalıkuşu, tarla kuşu
tısbağa-kaplumbağa
uşaq bağçası-ana okulu
vağzal-gar, istasyon
yanardağ-yanardağ
yağ-yağ
yağlı boya-yağlı boya
yağlı çörək-çörek, pide
yağmaq-yağmak
yağmur-yağmur
yağmurluq-trençkot, yağmurluk
yağış-yağış, yağmur
çalağan-çaylak
çağ-çağ
çağa-bebek
çağdaş-çağdaş
çağıldamaq-çağıldamak
çağırmaq-çağırmak
çağırış-çağrı, döviz
Türk dilində-Azərbaycan dilində
akçaağaç-ağcaqayın
armağan-armağan, yadigar
-şəbəkə, tor
ağa-ağa
ağabey-böyük qardaş, qardaş
ağarmak-ağarmaq
ağaç-ağac
ağaçkakan-ağacdələn
ağaççileği-qoruq
ağlamak-ağlamaq
ağrı-ağrı
ağrımak-ağrımaq
ağıl-ağıl, arxac, halə, parıltı, şəfəq
ağır-ağır
ağır başlı-ağır, ciddi, təmkinli
ağırlamak-ağırlamaq
ağıt-ağı
ağız-ağız
aşağı-aşağı
bayağı-adi, bayağı, sadə, vulqar
bağ-bağ, tənəklik
bağdaş-bardaş
bağdaşmak-bağlaşmaq
bağlamak-bağlamaq
bağlantı-rabitə
bağlı-asılı, bağlı
bağıl-nisbi
bağıllık-nisbilik
bağımlı-asılı, qeyri-müstəqil, tabe
bağımlılık-asılılıq, tabeçilik
bağımsız-azad, müstəqil, sərbəst
bağımsızlık-istiqlaliyyət, müstəqillik, sərbəstlik
bağırmak-bağırmaq
bağırsak-bağırsaq
bağış-ianə
bağışlamak-bağışlamaq
bağışıklama-immunizasiya
bağışıklık-immunitet
boyun bağı-qalstuk
buzağı-buzov
dar ağacı-dar ağacı
dağ-dağ
dağ boğazı-dərə
dağ keçisi-köpgər
dağarcık-dağarcıq
dağcı-alpinist
dağlamak-dağlamaq
dağılmak-dağılmaq
dağılım-bölüşdürmə, paylanma
estağfurullah-əstəğfürullah
gazyağı-neft
gazyağı ocağı-maşınka, pilətə
gök kuşağı-göy qurşağı
kaplumbağa-tısbağa
kağan-xaqan
kurbağa-qurbağa
lağvetmek-ləğv etmək
mağara-mağara
mağdur-məqdur
mağduriyet-ədalətsizlik, haqsızlıq
mağlubiyet-məğlubiyyət
mağlup-məglub
mağrur-məğrur
meblağ-məbləğ
mübalağa-mübaliğə
olağan-adi, təbii
olağanüstü-fövqəladə, qeydi-adi, qeyri-adi
papağan-tutuquşu
rağbet-rəğbət
rağmen-baxmayaraq, rəğmən
sağ-sağ
sağanak-sel, tufan
sağdıç-sağdış
sağlam-sağlam
sağlamak-təmin etmək
sağlık-sağlıq
sağlık memuru-feldşer
sağmak-sağmaq
sağır-kar, sağır
sıvı yağ-duru yağ
tere yağı-kərə yağı
yanardağ-vulkan, yanardağ
yağ-yağ
yağlı boya-yağlı boya
yağma-qarət, soyğun, soyğunçuluq, talan
yağmak-yağmaq
yağmalamak-qarət etmək, talan etmək
yağmur-yağış, yağmur
yağmurluk-bürüncək, plaş, yağmurluq
yağış-yağış
çağ-çağ, dövr
çağanoz-krab
çağdaş-çağdaş, həməsr, müasir
çağdışı-köhnə
çağlayan-şəlalə
çağrı-çağırış, dəvət, müraciət
çağrılık-dəvətnamə
çağrışım-assosiasiya, yaratma
çağıldamak-çağıldamaq
çağırmak-çağırmaq, səsləmək


Çox Axtarılanlar
eşitmə, foye etimologiyasi, qələmə. vermək, strateji mehsul, veloidman, qələmə vermək, inika, tüfeyli, çem, kaplumbağa, hemle sozunun ..., tereyagi, qedem, şimdi bu, lovğa eks menasi, direk, inikas, ə cəhənnəm ol ..., sel kimi yağış, kafel, fonoqrafik yazı, kobud. eks menasi, komando, sərə sözünün ..., əğşəç, sərəsi, naklatka, tam buğday, sexavetli, gijdillaq

Powered by Azeri.NET