Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
atəş-ateş
birləşdirmə-ilhak
birləşdirmək-ulamak
birləşmə-camia
birləşmək-birleşmek
bəşər-beşer
bəşəriyyət-beşeriyet
cütləşmək-çiftleşmek
dünyəviləşdirilmiş-laik
dəqiqləşdirmək-ayarlamak
fikirləşmək-düşünmek, tasarlamak
fövqəlbəşəri-insanüstü
güləş-güreş
güləşmək-güreşmek
günəş-güneş
güzəşt-ikram, indirim, iskonto, ıskonto, taviz, tenzilat
gənəşmək-danışmak
gərnəşmək-gerinmek
həşərat-haşarat
ikiləşmək-çatallanmak
keyləşmək-uyuşmak
kökləşmək-kökleşmek
kölələşdirmək-köleleştirmek
kütləşmək-körleşmek
kəşf-bulgu, buluş, keşif
kəşf etmək-keşfetmek
kəşfiyyatçı-izci
kəşməkəş-keşmekeş
layihələşdirmək-tasarlamak
möhtəşəm-anıtsal, muhteşem
mükəmməlləşdirmək-geliştirmek
mürəkkəbləşmək-güçleşmek
müstəmləkələşdirmə-sömürgecilik
məsləhətləşmək-danışmak
məşhur-meşhur, ünlü
məşq-alıştırma, antrenman, temrin
məşqçi-antrenör
məşrubat-meşrubat
məşvərətçi-müsteşar
məşğul-meşgul
məşğulluq-istindam
məşğələ-meşgale
məşəl-meşale
məşəqqət-meşakkat
nəşr-baskı, yayım, yayın
nəşr etmək-neşretmek, yayımlamak
nəşə-neşe
pisləşmək-fenalaşmak, kötüleşmek
qanuniləşdirmə-muamele
qanuniləşmək-yasalaşmak
qeyri-mütəşəkkil-savruk
qətiləşmək-kesinleşmek
qəşəng-pekala, şık
rəsmiləşdirmə-muamele
sadələşmək-sadeleşmek
sakitləşdirmək-dindirmek
sakitləşmək-dinmek, yatışmak
sözləşmə-sözleşme
sözləşmək-çatışmak
sənayeləşmək-sanayileşmek
sərgüzəşt-serüven
sərtləşmək-sertleşmek
təkmilləşdirmək-geliştirmek
təkmilləşmiş-olgun
təşbeh-teşbih
təşhir-teşhir
təşkil-teşkil
təşkilat-kuruluş, kurum, örgüt, teşkilat
təşkilatçı-örgütçü
təşrif-teşrif
təşrifat-teşrifat
təşviq-teşvik
təşviş-kuşku
təşxis-teşhis
təşəbbüs-girişim, teşebbüs, yelteniş
təşəkkül-oluşum, teşekkül
təşəkkül etmək-oluşmak
təşəkkür-şükran, teşekkür
təşəxxüs-kibir
xurd-xəşil-hurdahaş
yerləşdirmə-iskân
yerləşdirmək-yerleştirmek
yerləşmək-bulunmak, üslenmek, yerleşmek
çəlpəşik-çapraşık
çətinləşmək-güçleşmek
öcəşkən-titiz
öyrəşmək-alışmak
üzləşmək-yüzleşmek
əhliləşmiş-evcil
ərköyünləşmək-şımarmak
əsəbiləşdirmək-gücendirmek
əsəbləşmək-sinirlenmek
əyləşmək-oturmak
əşya-eşya
Çox Axtarılanlar
eşitmə, aut, kaplumbağa, çem, sinmek, erudisiya, illah, kontr çempion, peşekar, qeyri admiral, kontr admiral, bro, anti admiral, qeyri fasist, səciyyəvi, əks admiral, əks-admiral, xasiyyət, sevgilim, səlma, okutdum bro, əksarqument, daşqapan bitkisi, eziz, tövr, əks-çempion, aktuyor, yad, klon, pestah nedir

Powered by Azeri.NET