Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
boyunduruq-boyunduruk
budur-işte
cadu-büyü
cadugər-büyücü, cadı
cadulamaq-büyülemek
dedi-qodu-dedikodu
dondurma-dondurma
dua-dua, fatiha
dul-dul
duman-duman, sis
dumanlı-müphem
dupduru-berrak
durmadan-bitevi, durmadan
durmaq-dinmek, durmak, kalkmak
duru-duru, sıvı
duru yağ-sıvı yağ
durulamaq-durulamak
durulmaq-durulmak
durum-durum
duruş-sekte
durğun-durgun, sütliman
durğunluq-duraklama, sükûn, sükûnet
dustaq-tutsak
duvaq-duvak
duyma-önsezi, sezgi
duymaq-çakmak, duymak
duyğu-duygu, içgüdü
duyğulanmaq-duygulanmak
duz-tuz
duzaq-tuzak
dələduz-dolandırıcı
dələduzluq etmək-dolandırmak
gecəqondu-gecekondu
göz dustağı-göz hapsi
haydut-haydut
hindu-hindi
hinduşka-hindi
hüdud-hudut, sınır
meduza-denizanası
memorandum-muhtıra
muzdur-ırgat
məhdud-mahdut, sınırlı
məhdudiyyət-tahdit
məhdudiyyətli-münhasır
məhdudlaşdırmaq-kısıtlamak, sınırlamak
məlumdur-besbelli
məqdur-mağdur
odun-odun
odur-işte
oldu-tamam
oldu-bitdi-oldu bitti
olduqca-oldukça, pek
olduqca çox-epey
ordu-ordu
ordugah-konak
pozdurmaq-bozdurmak
qarşı durmaq-direnmek, göğüslemek
qovuşdurma-takibat
qudurmaq-kudurmak
quldur-çapulcu, eşkiya, eşkıya, harami, haydut, şakî
quldur dəstəsi-çete
quldurbaşı-elebaşı
quldurluq-haydutluk
referendum-halk oyu, halkoyu
reproduktor-horaplör
soruşdurma-soruşturma
sovuşdurmaq-geçiştirmek, savuşturmak
soyuducu-buz dolabı
tutuşdurma-mukabele
tutuşdurmaq-kıyas, kıyaslamak
udum-yudum
uduzmaq-kaybetmek, yenilmek
uduş-ikramiye
ulduz-yıldız
uydurma-blöf, derme çatma, uydurma, uyduruk
uydurmaq-uydurmak
çuğundur-pancar
Türk dilində-Azərbaycan dilində
ahududu-moruq
beddua-qarğış, lənət
bodur-alçaqboy, alçaqboylu, cırtdan, qısaboy
boyunduruk-boyunduruq
bozdurmak-dağıtdırmaq, xırdalamaq, pozdurmaq
budunbilim-etnologiya
dedikodu-dedi-qodu
dondurma-dondurma
dua-dua
dudak-dodaq
dul-dul
duman-duman, tüstü
durak-dayanacaq
duraklama-aravermə, durğunluq, sakitlik
duraç-turac
durgun-durğun
durmadan-durmadan
durmak-dayanmaq, durmaq
duru-duru
durulamak-durulamaq
durulmak-durulmaq
durum-durum, hal, şərait, vəziyyət
duruşma-məhkəmə
duvak-duvaq
duvar-divar, hasar
duyarkat-emulsiya
duyarlı-həssas
duygu-duyğu
duygulanmak-duyğulanmaq
duymak-duymaq, hiss etmək
duyuru-bildiriş, elan
gecekondu-gecəqondu
haydut-haydut, quldur, soyğunçu
haydutluk-quldurluq, soyğunçuluq
hoş bulduk-xoş gördük
hudut-hüdud, sərhəd
kara ordusu-quru qoşun
kudurmak-qudurmaq
kundura-ayaqqabı, başmaq
mahdut-məhdud
mağdur-məqdur
mağduriyet-ədalətsizlik, haqsızlıq
mevduat-əmanət, depozit
odun-odun
oldu bitti-əmr-vaqe, oldu-bitdi
oldukça-olduqca
ordu-qoşun, ordu
para bozdurmak-xırdalamaq
uydu-peyk
uydurma-uydurma
uydurmak-uydurmaq
uyduruk-uydurma
vurdumduymaz-etinasız, hissiz, laqeyd
yudum-udum


Çox Axtarılanlar
çem, ünlü, eşitmə, pajizni, ünlü müzisyen, cefengiyyat, bulunmak, özmenem, tavsiye, kaplumbağa, tavsiyede bulunmak, sənətkar, arkadaş, tupoy nedemek ..., el, gəda sozunun ..., ed, noyabr, yetk

Powered by Azeri.NET