Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
boru-boru
boyunduruq-boyunduruk
burulmaq-dönmek
burum-büklüm
burun-burun
burunotu-enfiye
buruq-büklüm
buruqsaç-kıvırma
buyruq-buyruk
doğru-doğru
doğrudan-gerçekten
doğruluq-hak
doğrusu-zaten
dupduru-berrak
duru-duru, sıvı
duru yağ-sıvı yağ
durulamaq-durulamak
durulmaq-durulmak
durum-durum
duruş-sekte
erudisiya-engin bilgi
guruldamaq-gürüldemek
gurultu-gürültü, şamata
güruh-alay, kalabalık
karusel-atlıkarınca
konstruksiya-yapılış
konstruktiv-yapıcı
krujeva-dantel
krujka-maşrapa
marşrut-dolmuş
marşrut taksi-dolmuş
moruq-ahududu
məhrum-mahrum, yoksun
məkruh-mekruh
məruz-maruz
məruzə-bildiri, konuşma, rapor, tebliğ
məğrur-mağrur
məşrubat-meşrubat
novruzgülü-kardelen
oruc-oruç
oğru-hırsız, yankesici
patrul-devriye, karakol
qorumaq-beklemek, gözetmek, korumak, savunmak
qorunmaq-sakınmak, saklanmak
qorunmuş-saklı
qoruq-ağaççileği
qovrulmaq-kıvranmak
qrun-kafile
qrup-grup, küme, öbek, posta, takım, topluluk
quru-kara, kuru
quru qoşun-kara ordusu
qurulamaq-kurulamak
quruldamaq-guruldamak
qurultay-kurultay
quruluş-bünye, düzen, yapı, yapılış
quruluşçu-yönetmen
qurum-is, kuruluş, kurum
qurumaq-kurumak
quyruq-kuyruk
qürur-gurur, kibir, onur
ruh-ruh
ruhi-ruhî
ruhlanmaq-esinlenmek
ruzi-rızık
ruzigar-rüzgâr
soruşdurma-soruşturma
soruşmaq-sormak
struktura-bünye
susamuru-lutr
truba-borazan
trubaçı-borazan
truppa-ekip
trusu-külot
turunc-turunç
turuncu-turuncu
təfərruat-detay
uçurum-uçurum
vuruşmaq-savaşmak
xoruldamaq-horlamak, horuldamak
xoruz-horoz
xuruş-katık
yavru-yavru
yorulmaq-yorulmak
yumruq-yumruk
zəruri-zarurî, zorunlu
zərurət-icap, zaruret, zorunluk
əstəğfürullah-estağfurullah
Türk dilində-Azərbaycan dilində
barut-barıt
başvuru-müraciət
bodrum-podval, zirzəmi
boru-boru
boyunduruk-boyunduruq
burun-burun
buruşmak-bürüşmək
buyruk-əmr, buyruq, fərman
doruk-zirvə
doğru-doğru, düz
duru-duru
durulamak-durulamaq
durulmak-durulmaq
durum-durum, hal, şərait, vəziyyət
duruşma-məhkəmə
duyuru-bildiriş, elan
estağfurullah-əstəğfürullah
gensoru-sorğu
grup-dəstə, qrup
guruldamak-quruldamaq
gurur-qürur, lovğa, təkəbbür
horuldamak-xoruldamaq
koru-kiçik meşə, meşəcik
korumak-qorumaq
kruvazör-kreyser
kuru-quru
kurul-heyət, komissiya, sovet, şura
kurulamak-qurulamaq
kurultay-qurultay
kuruluş-cəmiyyət, idarə, qurum, müəssisə, təşkilat
kurum-cəmiyyət, qurum, liqa, təşkilat
kurumak-qurumaq
kuyruk-quyruq, növbə
kuyruklu piyano-royal
mahrum-məhrum
marul-kahı
maruz-məruz
mağrur-məğrur
mekruh-məkruh
meşru-düz, haqlı, qanuni
meşrubat-məşrubat
oruç-oruc
oturum-iclas
peruka-parik
rugan-lak, laklı, parıltı
ruh-ruh
ruhsat tezkeresi-vəqisə
ruhî-ruhi
rulman-podşipnik
rumuz-rəmz, simvol
rutubet-rütubət
savruk-intizamsız, qeyri-mütəşəkkil, nizamsız, səliqə-sahmansız
sağlık memuru-feldşer
soru-sorğu, sual
sorum-cavabdehlik, məsuliyyət
sorumlu-cavabdeh, məsul, mesul
sorun-məsələ, problem
soruşturma-istintaq, soruşdurma, təhqiqat
taarruz-basqın, hücum, təərrüz
tasarruf-qənaətcillik, qənaətkarlıq, təsərrüf
teferruat-təfərrüat
tomruk-şalban, tir
torun-nəvə
turuncu-narıncı, turuncu
turunç-narınc, turunc
usturuplu-dəqiq, dürüst, münasib, uyğun
uyduruk-uydurma
uyruk-təbəə, vətəndaş
uyrukluk-vətəndaşlıq
uyuşturucu-narkotik
uçurum-uçurum
yavru-bala, uşaq, uşaqcığaz, yavru
yerucu-qütb
yorulmak-yorulmaq
yorum-icmal, izah, şərh
yorumcu-icmalçı, şərhçi
yumruk-yumruq
zaruret-zərurət
zarurî-zəruri
zorunlu-çarəsiz, məcburi, zəruri
zorunluk-məcburiyyət, zərurət
şurup-mikstura, sirop


Çox Axtarılanlar
kaplumbağa, çem, sütun, umrumda değil, privet, piano, umrumda, əkil, besbantov, vecime, hüsran, mati, ay bilət, ahşap, tin, məhsul, düz, yetkinlik, ruhi mücərrəd, patxod, abijniq, naber, padxod, tıpkı, nasılsın, atxoduna, cahıl, malış, bestbantov, qaqaş

Powered by Azeri.NET