Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
abır xəyalılıq-utanç
abırlılıq-utanç
acılaşmaq-acılaşmak
aracılıq-tavassut
asılqan-askı
asılı-bağımlı, bağlı
asılılıq-bağımlılık, tabiiyet
atılmaq-atılmak, fırlamak
ayrılmış-özgü
ayılmaq-ayılmak
ağıl-ağıl, akıl, aklıselim, basiret, bilinç, kafa, us
ağıllı-bilinçli, kafalı, makul, uslu, zeki
ağılsız-bön, geri zekâlı
basılış-baskı
bayılmaq-bayılmak
bağışlanılmış-mazur
başçılıq-yönetim
biabırçılıq-rezalet
buraxılma-fesih
cılız-cılız
cırıldamaq-gıcırdamak
cızıldamaq-cızırdamak
damcılamaq-damlamak
darılmaq-darılmak
dayanıqlılıq-muvazene, muvazenet
dağılmaq-dağılmak, yıpranmak
dıllaq-bızır, dılak, klitoris
ehtiyatlılıq-öngörü
fırıldaq-macera
fırıldaqçı-dolandırıcı
fırıldaqçılıq etmək-dolandırmak
hasılat-hasılat
həyalılıq-mahcubiyet
imkanlılıq-kapasite
inqılab-inkılâp
istiqanlılıq-içtenlik
ixtisaslaşdırılmış-kalifye
işıl-işıl-ışıl ışıl
işıldamaq-ışıldamak
krılo-çamurluk
mırçıldamaq-şapırdamak
mırıldamaq-mırıldamak
mırıldanmaq-homurdanmak
narazılıq-hoşnutsuzluk
nağıl-masal
ortancıl-ortanca
parıltı-ağıl, parıltı, rugan
paxıl-kıskanç
paxıllıq etmək-kıskanmak
pırıl-pırıl-pırıl pırıl
pıçıldamaq-fısıldamak
pıçıldaşmaq-fısıldaşmak
pıçıltı-fısıltı
qabaqcıl-ilerici, öncü
qabaqcıllıq-öncelik
qapılmaq-kapılmak
qarşılamaq-karşılamak
qarşılaşdırmalı-karşılaştırmalı
qarşılaşdırmaq-karşılaştırmak, kıyaslamak
qarşılaşma-karşılaşma
qarşılıq-karşılık, taviz
qatılaşmaq-katılaşmak
qatılma-iltihak
qatılmaq-katılmak
qatılıq-kıvam
qaynadılmış-haşlama
qayğılanmaq-kaygılanmak
qaçılmaz-kaçınılmaz
qıfıl-kilit
qılmaq-kılmak
qılınc-epe, kılıç
qılıqlamaq-oyalamak
qımıldamaq-fıkırdamak, kımıldamak, kıpırdamak, oynamak
qıvrılmaq-kıvranmak
qızıl-altın
qızılca-kızamık
qızılgül-gül
qızışdırıcılıq-kışkırtı
qığılcım-kıvılcım
razılaşma-sözleşme
razılıq-hoşnutluluk, icabet, mutabakat, muvafakat
rüsvayçılıq-yüzkarası
sancılanmaq-sancılanmak
sarılmaq-sarılmak
sarımtıl-kavun içi
satqınçılıq-hainlik, hıyanet, namertlik, şerefsizlik
saxlanılmış-saklı
sayılmış-sayılı
sayılı-sayılı
sıldırım-sarp
sıxılmaq-bunalmak, sıkılmak
tapılmaq-bulunmak
taqqıldamaq-takırdamak
taxıl-tahıl
tıqqıldamaq-tıkırdamak
tırtıl-palet
uzadılmış-uzantı
uzaqlaşdırılmış-ücra
xırıldamaq-hırıldamak
xırıltılı-kısık
xışıltı-hışırtı
yanılmaq-yanılmak
yaxşılaşmaq-iyileşmek
yaxşılıq-iyilik
yazılı-yazılı
yaşıl-yeşil
yaşıllaşmaq-yeşermek
yıxılmaq-düşmek
yığılmaq-birikmek
zanğıldamaq-çınlamak
zırıldamaq-zırlamak
çalışqanlılıq-özen
çağıldamaq-çağıldamak
çılpaq-çıplak
çılçıraq-avize
çılğın-çılgın
çınqıl-çakıl
ürəyi sıxılmaq-bunalmak
şappıltı-şapırtı
şıqqıldamaq-şıkırdamak
şıqqıltı-fiske
şırıldamaq-şırıldamak
Türk dilində-Azərbaycan dilində
acılaşmak-acılaşmaq
adamakıllı-əsl, layiqli, möhkəm
akıl-ağıl
algılamak-dərk etmək
anılar-memuar
asıl-əsil
asılsız-əsaslanmamış, əsassız
atılmak-atılmaq
ayılmak-ayılmaq
ayırıcılık-separatizm
ağıl-ağıl, arxac, halə, parıltı, şəfəq
bayılmak-bayılmaq
bağıl-nisbi
bağıllık-nisbilik
bağımlılık-asılılıq, tabeçilik
başarılı-müvəffəqiyyətli, uğurlu
bıldır-bildir
bıldırcın-bildirçin
cılız-cılız
cıvıldamak-civildəmək, çikkildəmək
cıvıltı-civilti
darılmak-darılmaq
dağılmak-dağılmaq
dağılım-bölüşdürmə, paylanma
dılak-dıllaq
fasıl-fəsil
fasıla-fasilə
fısıldamak-pıçıldamaq
fısıldaşmak-pıçıldaşmaq
fısıltı-pıçıltı
gayreti batıla-mənasız cəhdlər:gayret
hasılat-hasılat
hırıldamak-xırıldamaq
inkılâp-inqılab
insancıl-insanpərvər
kapılmak-qapılmaq
karşılamak-qarşılamaq
karşılaşma-qarşılaşma, müsabiqə
karşılaştırmak-qarşılaşdırmaq
karşılaştırmalı-qarşılaşdırmalı, mügayisəli
karşılık-qarşılıq
katılaşmak-qatılaşmaq
katılmak-qatılmaq, qoşulmaq
kaygılanmak-qayğılanmaq
kaçınılmaz-qaçılmaz, labüd
kullanılmış-geyilmiş, işlənmiş, köhnə, nimdaş
kuzgunkılıcı-qarğasoğanı
kılavuz-bələdçi, gid, losman, rəhbər
kılmak-etmək, qılmaq
kılıbık-arvadağız
kılıf-çexol
kılık-geyim, görkəm, libas
kılıç-qılınc
kımıldamak-qımıldamaq, tərpənmək
kırılmak-incimək, sınmaq
kıvılcım-qığılcım
kızılcık-zoğal
mırıldamak-mırıldamaq
nakıl-aparma, danışma, ötürmə, tərcümə, vermə
nasıl-nətər, necə
olasılık-ehtimal
parıltı-parıltı
patırtılı-səsli-küylü
pırıl pırıl-pırıl-pırıl
saltçılık-mütləqiyyət
sancılanmak-sancılanmaq
sarkıntılık-sataşma
sarkıntılık etmek-sataşmaq
sarılmak-sarılmaq
satılık-satlıq
sayılı-qeyri-adi, nadir, sayılı, sayılmış
sıkılgan-abırlı, həyalı, utancaq
sıkılmak-darıxmaq, sıxılmaq
tahıl-taxıl
takım yıldız-bürc
vasıl olmak-çatmaq, vasil olmaq
velhasıl-xülasə, qısaca, sözün qısası
vızıldamak-sızlamaq
yankılanmak-əks-səda vermək
yanılgı-səhv, yanlış
yanılmak-yanılmaq
yapılış-konstruksiya, quruluş
yaradılış-xasiyyət, təbiət
yatılı-internat
yazılı-yazılı
yüzyıl-əsr, yüz illik
yıl-il
yılan-ilan
yıldırmak-hədələmək, qorxutmaq
yıldırım-ildırım
yıldız-ulduz
yılmak-çəkinmək, hürkmək, qorxmaq
yılışık-üzə gülən, yaltaq
çakıl-çınqıl
çağrılık-dəvətnamə
çağıldamak-çağıldamaq
çıldırmak-dəli olmaq, özündən çıxmaq
çılgın-çılğın
çıtkırıldım-dəymədüşər, küsəyən
ılık-ilıq
ılımlı-etidallı, təmkinli
ılıştırmak-ilıqlaşdırmaq
ışıl ışıl-işıl-işıl
ışıldak-projektor
ışıldamak-işıldamaq
şırıldamak-şırıldamaq


Çox Axtarılanlar
çem, eşitmə, kaplumbağa, seyirci, kuzey dogu, temmuz, arvadbazlıq, uygulama, gəlmək, regüle, meşeqqet, gelişmek, giyen, sanal, gətir, mahrem, bəxtəvər, allah'ım ..., a.y.e sözünün ..., nezle, allah'ım affetsin, günbəz, bahtiyar, grip, kuzey dogu ufku, xoşbəxt, sikdir

Powered by Azeri.NET