Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
atəş-ateş
birləşdirmə-ilhak
birləşdirmək-ulamak
birləşmə-camia
birləşmək-birleşmek
bəşər-beşer
bəşəriyyət-beşeriyet
cütləşmək-çiftleşmek
dünyəviləşdirilmiş-laik
dəqiqləşdirmək-ayarlamak
fikirləşmək-düşünmek, tasarlamak
fövqəlbəşəri-insanüstü
güləş-güreş
güləşmək-güreşmek
günəş-güneş
güzəşt-ikram, indirim, iskonto, ıskonto, taviz, tenzilat
gənəşmək-danışmak
gərnəşmək-gerinmek
həşərat-haşarat
ikiləşmək-çatallanmak
keyləşmək-uyuşmak
kökləşmək-kökleşmek
kölələşdirmək-köleleştirmek
kütləşmək-körleşmek
kəşf-bulgu, buluş, keşif
kəşf etmək-keşfetmek
kəşfiyyatçı-izci
kəşməkəş-keşmekeş
layihələşdirmək-tasarlamak
möhtəşəm-anıtsal, muhteşem
mükəmməlləşdirmək-geliştirmek
mürəkkəbləşmək-güçleşmek
müstəmləkələşdirmə-sömürgecilik
məsləhətləşmək-danışmak
məşhur-meşhur, ünlü
məşq-alıştırma, antrenman, temrin
məşqçi-antrenör
məşrubat-meşrubat
məşvərətçi-müsteşar
məşğul-meşgul
məşğulluq-istindam
məşğələ-meşgale
məşəl-meşale
məşəqqət-meşakkat
nəşr-baskı, yayım, yayın
nəşr etmək-neşretmek, yayımlamak
nəşə-neşe
pisləşmək-fenalaşmak, kötüleşmek
qanuniləşdirmə-muamele
qanuniləşmək-yasalaşmak
qeyri-mütəşəkkil-savruk
qətiləşmək-kesinleşmek
qəşəng-pekala, şık
rəsmiləşdirmə-muamele
sadələşmək-sadeleşmek
sakitləşdirmək-dindirmek
sakitləşmək-dinmek, yatışmak
sözləşmə-sözleşme
sözləşmək-çatışmak
sənayeləşmək-sanayileşmek
sərgüzəşt-serüven
sərtləşmək-sertleşmek
təkmilləşdirmək-geliştirmek
təkmilləşmiş-olgun
təşbeh-teşbih
təşhir-teşhir
təşkil-teşkil
təşkilat-kuruluş, kurum, örgüt, teşkilat
təşkilatçı-örgütçü
təşrif-teşrif
təşrifat-teşrifat
təşviq-teşvik
təşviş-kuşku
təşxis-teşhis
təşəbbüs-girişim, teşebbüs, yelteniş
təşəkkül-oluşum, teşekkül
təşəkkül etmək-oluşmak
təşəkkür-şükran, teşekkür
təşəxxüs-kibir
xurd-xəşil-hurdahaş
yerləşdirmə-iskân
yerləşdirmək-yerleştirmek
yerləşmək-bulunmak, üslenmek, yerleşmek
çəlpəşik-çapraşık
çətinləşmək-güçleşmek
öcəşkən-titiz
öyrəşmək-alışmak
üzləşmək-yüzleşmek
əhliləşmiş-evcil
ərköyünləşmək-şımarmak
əsəbiləşdirmək-gücendirmek
əsəbləşmək-sinirlenmek
əyləşmək-oturmak
əşya-eşya
Çox Axtarılanlar
çem, eşitmə, kaplumbağa, gəlmək, gelişmek, giyen, sanal, gətir, mahrem, allah'ım ..., a.y.e sözünün ..., bəxtəvər, allah'ım affetsin, günbəz, nezle, grip, bahtiyar, xoşbəxt, sikdir, kuzey dogu ufku, kuzey dogu, seyirci, temmuz, uygulama, arvadbazlıq, regüle

Powered by Azeri.NET