Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
avizo-ihbar, ihbarname
biskvit-bisküvi
civildəmək-cıvıldamak
civilti-cıvıltı
devirmə-ıskat
devirmək-devirmek
deviza-döviz
diviziya-tümen
dünyəvi-evrensel, laik
dünyəviləşdirilmiş-laik
dərviş-derviş
ekvivalent-eşdeğer
improvizasiya-doğaç
islah evi-ıslah evi
klaviş-tuş
körpələr evi-kreş
mavi-mavi
müavin-muavin, vekil
müqavilə-ahitname, antlaşma, kontrat, mukavele, sözleşme
müqaviləli-ahdi
müqavimət-mukavemet
müşavir-danışman, müsteşar, müşavir
müşavirə-istişare, müşavere
mənəvi-manevî
mənəviyyat-maneviyat, moral
qocalar evi-huzur evi
qonaq evi-misafirhane
servis-servis
serviz-takım
sevimli-babacan, gözde, sevimli, sıcak kanlı
sevinc-ferah, sevinç
sevincli-kutlu
sevişmək-sevişmek
sivil-sivil
sivilizasiya-uygarlık
sivilizasiyalı-uygar
svita-refakat
sviter-kazak
səciyyəvi-özgü
səmavi-semavî
səviyyə-düzey, hiza, seviye
taqvim-takvim
tədavi-tedavi
təhvil vermək-devretmek
təsvir-betim, tasvir
təşviq-teşvik
təşviş-kuşku
vicdan-vicdan
vicdani-vicdanî
vicdansız-yüzsüz
vicdanən-vicdanen
vilayət-il, vilayet
villa-köşk
viraj-viraj
viran-viran
viranəlik-yıkıntı
visal-vuslat
vitrin-camekan
çevik-çabuk, çevik, seri
çeviklik-marifet
çevirmək-çevirmek, sapmak
ülvi-ulvî
ədviyyat-baharat
ədviyyə-baharat
ədviyyət-katık
əlvida-elveda
ənənəvi-geleneksel
Türk dilində-Azərbaycan dilində
avize-çilçıraq, çılçıraq, lüstr
basım evi-mətbəə
bisküvi-biskvit, peçenye
bitevi-aramsız, durmadan
bonservis-rəy, zəmanət
ceviz-cövüz, qoz
cezaevi-həbsxana, qazamat
derviş-dərviş
devinim-hərəkət
devir-dönmə, dövr
devirmek-devirmək
döviz-çağırış, deviza, şüar, valyuta, veksel
gözlemevi-rəsədxana
huzur evi-qocalar evi
hüviyet-pasport, şəxsiyyət
kavim-qövm, millət
kerevides-xərçəng
kerevit-xərçəng
maneviyat-mənəviyyat
mavi-mavi
muavin-müavin
muhteviyat-mahiyyət, məzmun
müsavi-bərabər, eyni
mütecaviz-təcavüzkar
müşavir-müşavir
revir-lazaret
servi-sərv
servis-xidmət, qulluq, servis
sevimli-sevimli
sevinç-sevinc
seviye-səviyyə
sevişmek-sevişmək
sivil-mülki, sivil
sivilce-sızanaq
tahvil-istiqraz vərəqəsi
takvim-taqvim
takviye-gücləndirmə, güclənmə, qüvvətləndirmə, qüvvətlənmə
tasvip-bəyənmə
tasvir-təsvir
taviz-əvəz, güzəşt, qarşılıq
tedavi-tədavi
tesviye-düzəltmə, hamarlama
tesviyeci-çilingər
teşvik-həvəsləndirmə, şirnikləndirmə, təşviq
vicdan-vicdan
vicdanen-vicdanən
vicdanî-vicdani
vilayet-vilayət
vinç-bucurqad
viraj-döngə, dönmə, viraj
viran-viran
virgül-vergül
vites-sürət, tezlik
viyolon-skripka
viyolonist-skripkaçı
vişne-albalı
çevik-çevik
çeviri-tərcümə
çevirici-tərcüməçi
çevirme-tərcümə
çevirmek-çevirmək, mühasirəyə almaq, tərcümə etmək
çivi-mıx, mismar
çivilemek-batırmaq, mismarlamaq, sancmaq, soxmaq
ıslah evi-islah evi


Çox Axtarılanlar
kaplumbağa, məhsul, patxod, mərmi sözünün ..., naber, padxod, sütun, nasılsın, tin, atxoduna, meqam, malış, yetkinlik, cın, cin, qaqaş, abijniq, mübaliğe, rica edirem, tamaşacı, rica edirəm, privet, tıpkı, umrumda değil, cahıl, besbantov, təsnifat, umrumda, mati, bestbantov

Powered by Azeri.NET