Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
abadanlıq-imar
alışqanlıq-itiyat
anlamaq-anlamak, çakmak
anlayış-kavram
anlaşmaq-anlaşmak
arxayınlıq-ikna
asanlıq-kolaylık
avadanlıq-demirbaş, donatım
aydınlanmaq-aydınlanmak
aydınlaşdırmaq-açıklamak, çözmek, develope etmek
aydınlıq-aydınlık, vuzuh
azğınlıq-dalâlet
bədbinlik-kötümserlik
canlanmaq-canlanmak
canlı-canlı
coşğunluq-galeyan
danlamaq-azarlamak, paylamak, yermek
danlanmaq-çıkışmak
daşqınlıq-taşkınlık
dinləmək-dinlemek
dinləyici-dinleyici
dumanlı-müphem
durğunluq-duraklama, sükûn, sükûnet
düzənlik-ova
düşmənlik-husumet
dəliqanlı-delikanlı
dərmanlamaq-ilâçlamak
gəlinlik-gelinlik
gərginlik-gerilim, tansiyon
hegemonluq-egemenlik
hökmranlıq-egemenlik
hüznlü-acıklı
həyəcanlandırıcı-dokunaklı
imkanlılıq-kapasite
inləmək-inlemek
insanlıq-insanlık
istehsalı planlaşdırma-işletme
istiqanlılıq-içtenlik
keçənlərdə-geçenlerde
kəskinliklə-kesinlikle
kətmənləmək-çapalamak
mehribanlıq-içtenlik
möminlik-diyanet
mümkünlük-olanak
müəyyənlik-kesinlik
məmnunluq-hoşnutluluk
mənlik-onur
nadanlıq-cehalet
nikbinlik-iyimserlik
nişanlı-güvey, nişanlı
obaşdanlıq-sahur
ovsunlamaq-büyülemek
ovsunlayıcı-büyüleyici
planlaşdırmaq-tasarlamak
pozğunluq-sefahat, sefahet
qaranlıq-karanlık
qırçınlı-kırmalı
satqınlıq-hainlik, hıyanet, namertlik, şerefsizlik
soyuqqanlı-soğuk kanlı
suverenlik-egemenlik, hâkimiyet
sərinləmək-serinlemek
tünlük-kalabalık
təmkinli-ağır başlı, ılımlı
təmkinlilik-vakar
tənlik-denklem
uyğunlaşdırmaq-uygulamak
uyğunlaşma-intibak
uyğunluq-mutabakat, uyum
uzaqgörənlilik-öngörü
uzunluq-boylam
uzunluq dairəsi-boylam
xudbinlik-bencillik
yamanlamaq-kötülemek
yanlış-falso, hata, yanılgı, yanlış
yaxınlaşma-yaklaşım
yaxınlaşmaq-yaklaşmak
yaxınlığında-sularında
yayğınlaşmaq-yaygınlaşmak
yekunlaşdırmaq-özetlemek
yoğunlaşmaq-yoğunlaşmak
zaminlik-kefalet
çalışqanlılıq-özen
çibinlik-cibinlik
çətinlik-gaile, güçlük, pürüz, zorluk
çətinləşmək-güçleşmek
önlük-peştamal
üstünlük-tercih
şişmanlamaq-şişmanlamak
şoranlıq-çorak
şənlik-cümbüş, şölen, tören
əmin-amanlıq-emniyet, güvenlik
əminlik-ikna
ərköyünləşmək-şımarmak
Türk dilində-Azərbaycan dilində
anlam-məna
anlamak-anlamaq, başa düşmək
anlamdaş-sinonim
anlamsız-mənasız
anlaşmak-anlaşmaq
aydınlanmak-aydınlanmaq
aydınlık-aydınlıq
ayırtmanlık-ekspertiza
azınlık-azlıq
bakanlık-nazirlik
başkanlık-sədrlik
canlanmak-canlanmaq
canlı-canlı
cibinlik-çibinlik
delikanlı-dəliqanlı
dinlemek-dinləmək
dinlenme-istirahət
dinlenmek-dincəlmək
dinleyici-dinləyici
egemenlik-ağalıq, hegemonluq, hökmranlıq, müstəqillik, suverenlik
enlem-en dairəsi
esenlik-sağlamlıq, səhhət
esinlenmek-ilham almaq, ilhamlanmaq, ruhlanmaq
etkinlik-fəaliyyət
eş anlamlı-sinonim
frenlemek-əyləmək, ləngitmək, tormozlamaq
gelinlik-gəlinlik
gerdanlık-boyunbağı, həmail
gezegenlerarası-planetlərarası
geçenlerde-keçənlərdə
güvenlik-əmin-amanlıq, əmniyyət, təhlükəsizlik
hainlik-satqınçılıq, satqınlıq
inlemek-inləmək
insanlık-insaniyyət, insanlıq
içtenlik-istiqanlılıq, mehribanlıq, səmimiyyət
karanlık-qaranlıq
kesinleşmek-qətiləşmək
kesinlik-dəqiqlik, qətiyyətlilik, müəyyənlik
kesinlikle-kəskinliklə, mütləq
kirginlik-inciklik, küsü
kurşunlamak-plomblamaq
kırgınlık-dilxorluq
kızgınlık-acıq, hirs, qəzəb
nişanlı-adaxlı, nişanlı
randımanlı-məhsuldar, səmərəli
serinlemek-sərinləmək
sinlik-qəbristan
soğuk kanlı-soyuqqanlı
sıcak kanlı-məlahətli, sevimli, suyuşirin
taşkınlık-daşqınlıq
törenli-dəbdəbəli, təmtəraqlı, təntənəli
yalanlamak-təkzib etmək
yanlış-səhv, yanlış
yanlışlıkla-bilmədən, səhvən
yarıiletkenler-yarımkeçiricilər
yaygınlaşmak-yayğınlaşmaq
yayınlamak-vermək
yoğunlaşmak-yoğunlaşmaq
yoğunluk-sıxlıq
zorunlu-çarəsiz, məcburi, zəruri
zorunluk-məcburiyyət, zərurət
çaydanlık-çaynik
çoğunluk-çoxluq
çınlamak-cingildəmək, zanğıldamaq
önlem-tədbir
önlemek-qabağını almaq
ünlem-nida
ünlü-görkəmli, məşhur, sait, şöhrətli, tanınmış
ışınlamak-şüalamaq
şişmanlamak-kökəlmək, şişmanlamaq


Çox Axtarılanlar
əhval, küçümsəmək, ısra, inceleme, optimize etmek, yerin, məhrəm, vasıf, ayat ayat cinta, pensiya, muhafazakâr, elverişli, müstəhəq, sunum, nezahet, cənnət, bildiği, vasıflı, zindagi gulzar hai, nitelikli, muhafazakar, kesişme, ovqat, mara anlami azerice, ədəb, abdurrahman, bilinen, kaplumbağa, diğer, niteleme

Powered by Azeri.NET