Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
abır xəyalılıq-utanç
arı pətəyi-kovan
açıq-qəhvəyi-ala
bənövşəyi-menekşe, mor
bəy-bay, bey, efendi
bəyan etmək-beyan etmek
bəyanat-beyanat, bildirge, bildiri, demeç
bəyəm-meğer
bəyənmə-tasvip
bəyənmək-beğenmek
cərəyan-akım, cereyan
dinləyici-dinleyici
dişləyən-ısırgan
dəyirman-değirmen
dəyişik-değişik
dəyişkən-değişken
dəyişmək-değişmek, değiştirmek
dəymiş-ergin, olgun, olmuş
dəymədüşər-çıtkırıldım
dəymək-değinmek, değmek, ermek, ilişmek
dəyməmiş-olmamış
dəyə-kulübe
dəyənək-cop
dəyər-bedel, değer, fiyat
dəyərləndirmək-değerlendirmek
dəyərsiz-hakir, sudan
göz bəbəyi-göz bebeği
gözəyarı-göz kararı
gəyirmək-geğirmek
hazırkı dəyər-rayiç
həmrəy-dayanışık
həmrəylik-dayanışma
hərbi təyyarəçi-havacı
hərdəmxəyal-sebatsız
həya-hayâ, utanç
həya etmək-utanmak
həyalı-mahcup, sıkılgan
həyalılıq-mahcubiyet
həyat-geçim, hayat, yaşantı
həyat yoldaşı-hanım, karı
həyəcan-endişe, heyecan, huzursuzluk, kuşku
həyəcanlandırıcı-dokunaklı
həyət-avlu
ictimai rəy-kamu oyu
idman köynəyi-tişört
kökləyici-akortçu
küsəyən-alıngan, çıtkırıldım
ləyaqət-erdem, liyakat, onur
ləyən-leğen
maya dəyəri-maliyet
mühasirəyə almaq-çevirmek
müəyyən-belirli, kesin, maktu, muayyen, somut
müəyyən etmək-belirlemek
müəyyənlik-kesinlik
məcməyi-tepsi
nəysə-neyse
qeyri-müəyyən-belirsiz, kaçamaklı, müphem
qəhvəyi-kahverengi
qəyyumluq-vesayet
reaktiv təyyarə-jet
rəy-bonservis, efkar, karar, oy, yargı
rəy vermək-eleştirmek
səhər yeməyi-kahvaltı
səy-çaba, gayret, özen
səyahət-gezi, seyahat
səyyah-gezgin
səyyar satıcı-seyyar satıcı
səyyarə-gezegen, seyyare
telefon dəstəyi-ahize
titrəyiş-sallantı
tərcüməyi-hal-öz geçmiş
tərifləyici-övücü
təxəyyül-tahayyül
təyin-tayin
təyin etmək-atamak
təyyarə-uçak
təyəmmüm-teyemmüm
xəyal-düş, hayal, serap
xəyali-hayalî, muhayyel
xəyalpərəst-hayalperest
xəyalət-hayalet
xəyanət-hıyanet, ihanet, suiistimal
xəyanətkar-sinsi
yola getməyən-geçimsiz
zəngçiçəyi-çançiçeği
çəyirdək-çekirdek
çəyirtkə-çekirge
ürəyi sıxılmaq-bunalmak
əyalət-taşra
əyar-ayar
əyilgən-esnek
əyilmək-yamulmak
əyləc-fren, imdat freni
əyləmək-frenlemek
əylənc-fren
əyləncə-cümbüş, eğlence
əylənmə-mola
əylənmək-eğlenmek
əyləşmək-oturmak
əymək-eğmek
əyri-çarpık, eğri
əyri-üyrü-pürüz
əyriayaq-paytak
əyyaş-ayyaş
Çox Axtarılanlar
çem, şekavet, zadegan, ziddiyət, , alabildiğine, ixlaslı müslüman, çelişkili, a.y.e jizn voram, de, vesvese, hüsus, motiv, bext, islam bülbülləri, eşitmə, neden, lahlamak, naim cənnəti, siqar, mezelenme, esef, uyarıcı, dosd, ölçeği, mihnet, lahladı, dosdoğru, ölçeğ, alabildi

Powered by Azeri.NET