Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
acgöz-aç gözlü, gözü aç
acgözlü-aç gözlü
acgözlük-hırs
ala göz-çakır göz
açıqgöz-açık göz
girov götürmək-haczetmek
göbək-göbek
göbələk-mantar
gödəkboy-bücür
gödəkcə-ceket
göl-göl
gömmək-gömmek
gömrük-gümrük
gön-kösele
göndərmə-havale
göndərmək-göndermek, sevketmek
görkəm-kılık
görkəmli-görkemli, gösterişli, ünlü
görmək-görmek
görsənmək-belirmek, gözükmek
görsətmək-göstermek
görükmək-gözükmek
görünmək-belirmek, çıkagelmek, gözükmek
görüntü-görüntü
görünüş-görünüş
görünüşdə-görünüşte
görüş-buluşma, görüş, randevu, telâkki, vuslat
görüşmə-temas
görüşmək-buluşmak
görə-diye, göre
göstərici-gösterge
göstəriş-yönetmelik
göstərmə-ibraz, teşhır
göt-göt
götürmək-almak, götürmek
götürülmüş-makbuz
gövdə-gövde
gövşək-gevşek
gövşəmək-gevşemek
göy-gök, gök yüzü
göy qurşağı-gök kuşağı
göyərmək-morarmak
göyərtisatan-manav
göyərtə-güverte
göyərçin-güvercin
göz-çekmece, göz
göz bəbəyi-göz bebeği
göz dustağı-göz hapsi
göz gəzdirmək-göz atmak
göz qamaşdırmaq-göz kamaştırmak
göz qırpımı-lâhza
göz yaşı-göz yaşı
göz-göz-satrançlı
gözlük-gözlük
gözlə-sakın
gözləmə-bekleme
gözləmək-beklemek, gözlemek, kollamak
gözlənilmədən-ansızın
gözlətmək-oyalamak
gözü tox-tok gözlü
gözüac-gözü aç
gözüaçıq-gözü açık
gözübağlı-gözü kapalı
gözünüz aydın-gözünüz aydın
gözütox-gözü tok
gözə girmə-gösteriş
gözəl-güzel, pekala, yakışıklı
gözətləmək-gözetlemek
gözətmək-gözetmek
gözətçi-bekçi, gözcü, gözetmen, karakol
gözəyarı-göz kararı
layiq görmək-tenezzül etmek
uzaqgörən-hipermetrop, öngören, öngörülü, uzgörür
uzaqgörənlilik-öngörü
xoş gördük-hoş bulduk
öhdəsinə götürmək-üstlenmek
üstünə götürmək-gocunmak
Türk dilində-Azərbaycan dilində
alçak gönüllü-alçaqkönüllü, iddiasız, təvazökar
aç gözlü-acgöz, acgözlü
açık göz-açıqgöz
göbek-göbək
gök-göy
gök kuşağı-göy qurşağı
gök taşı-meteorit
gök yüzü-göy
gökbilimi-astronomiya
göl-göl
gölge-kölgə
gömlek-köynək, örtük, üzlük
gömmek-basdırmaq, gömmək
göndermek-göndərmək, tullamaq
gönül-könül
gönül vermek-könül vermək
gönüllü-könüllü
göre-görə
görenek-adət, vərdiş
görev-funksiya, iş, rol, vəzifə
görgü-ədəb-ərkan, səriştə, təcrübə
görgülü-səriştəli, təcrübəli
görgüsüz-səriştəsiz, təcrübəsiz
görkemli-görkəmli
görmek-görmək
görücü-elçi
görümce-baldız
görüntü-görüntü
görünüş-görünüş
görünüşte-görünüşdə
görüş-görüş
gösterge-əqrəb, göstərici, indikator, nişan
gösteri-baxış, çıxış, numayiş, nümayiş, proyeksiya
gösterimci-kinomexanik
gösteriş-gözə girmə
gösterişli-görkəmli
göstermek-görsətmək
göstermelik-numunə, örnək
göt-göt
götürmek-aparmaq, götürmək
gövde-əsas, bədən, gövdə
göz-göz
göz atmak-göz gəzdirmək
göz bebeği-göz bəbəyi
göz hapsi-göz dustağı
göz kamaştırmak-göz qamaşdırmaq
göz kararı-gözəyarı
göz yaşı-göz yaşı
gözcü-gözətçi
gözde-əziz, istəkli, sevimli
gözenek-məsamə
gözetlemek-gözətləmək, güdmək, izləmək
gözetmek-gözətmək, qorumaq
gözetmen-gözətçi
gözlem-müşahidə
gözlemci-müşahidəçi
gözlemek-gözləmək, müşahidə etmək
gözlemevi-rəsədxana
gözlük-eynək, gözlük
gözü aç-acgöz, gözüac
gözü açık-gözüaçıq
gözü kapalı-gözübağlı, kor-koranə
gözü kara-cəsarətli
gözü pek-cəsur, igid
gözü tok-gözütox
gözükmek-görsənmək, görükmək, görünmək
gözünüz aydın-gözünüz aydın
gözüpek-cəsur, qorxmaz
göç-köç
göçebe-köçəri
göçmek-köçmək
göçmen-emiqrant, gəlmə, köçkün, qaçqın, mühacir
göçük-çökmə, çökük
göğüs-döş, köks, sinə
göğüslemek-qarşı durmaq
hoşgörü-dözüm
hızgöstergesi-spidometr
tok gözlü-gözü tox
uzgörür-uzaqgörən
çakır göz-ala göz
öngören-tədbirli, uzaqgörən
öngörmek-nəzərdə tutmaq
öngörü-ehtiyatlılıq, tədbirlilik, uzaqgörənlilik
öngörülü-ehtiyatlı, tədbirli, uzaqgörən


Çox Axtarılanlar
çem, eşitmə, kaplumbağa, yetki, struktur, qaqaş, siqar, aha, sikmek, ülvi, dolaşmaq, el, ülvi sozun menasi, asil, tutkal, agadaş, oy çokluğu, sot 1, tablo, 1 sot, dekabr, vəzifə, palojna, portret, köks, cın, ocak, mif, partret

Powered by Azeri.NET