Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi

                          Türkçe - Azerbaycanca Lüğet 

bulamadiginiz kelime olursa buraya yazarak irtibata geçebilirsiniz: elaqe

 
                   A

ABANMAK - söykənmək, dirsəklənmək
ABARTMAK - mübaliğə etmək, şişirtmək 
ABLA - 1) böyük bacı; 2) bacı (xitab)
ABLUKA - mühasirə, blokada; abluka ikticadi - iqtisadi blokada
ABONE - 1) abunə; 2) abunəçi; abonman - abunəçi; abone bedeli (fiatı) - abunə qiyməti; ABONE olmak - abunə yazılmaq
ABSTRE - abstrakt, mücərrəd
ACELE - təcili, tələsik
ACEMİ - təcrübəsiz, naşı, xam, təzə işçi; ben bu sanatın acemisiyim - mən bu işdə təzəyəm.
ACENTA, ACENTE - agentlik, agent, büro; seyahet acentesi - səyahət bürosu
ACI - acı, ağrı, əzab, əziyyət, dərd, kədər; diş acısı - diş ağrısı; acısını paylaşmak - halına yanmaq, kədərinə şərik olmaq
ACIKLI - qəmli, qüssəli, kədərli, hüznlü, yaslı; acıklı haber - qəmli xəbər
ACIKMAK - acmaq, acımaq
ACIMA - mərhəmət, insaf
ACİL - tez, tələsik, təcili, təxirə salınmaz; acil tedbirler almak - təcili tədbirlər görmək
ACİR - icarəyə verən, kirayə verən, borc verən
AÇI - bucaq; on derece açı ile - on dərəcə bucaq altında
AÇIKÇI - birja, dəllalı
AÇIKLAMA - izah, şərh
AÇIKLAMAK - izah etmək, aydınlaşdırmaq
AÇMALIK(-ğı) - yuyucu maddə, açmalıq
ADAK(-ğı) - vəd, əhd
ADAMAK - həsr etmək
ADALE - əzələ
ADAMAKİLLİ - əsl, möhkəm, layiqli, necə lazımdır; adamakilli bir yağmur - möhkəm yağış
ADAY - namizəd; aday göstermek - namizəd göstərmək
ADDETMEK - 1) hesab etmək, qəbul etmək, qiymətləndirmək; 2) saymaq, hesablamaq
ADESE - 1) linza, ədəsə 2) göz bülluru
ADET(-di) - ədəd
ADET(-ti) - adət
ADLI - hüquq, hüquqi; adlı tababet - tibbi ekspertiza
AF(affı, afvı) - 1) üzr, əfv; affınızı rica ederim! - üzr istəyirəm!; 2) amnistiya; genel af - ümumi amnistiya
AFET(-ti) - fəlakət; tabii afet - təbbi fəlakət
AFFEDERSİNİZ - bağışlayın, əfv edin
AFFETMEK - əfv etmək, bağışlamaq, günahından keçmək
AFİYET(-ti) - sağlamlıq; afiyet olsun - 1) nuş olsun 2) sağlıqla; afiyetteyim - mən sağlamam
AFYON - tiryək
AĞ(ağı) - tor, şəbəkə
AĞABEY(-i, -si) - 1) böyük qardaş; 2) qardaş (xitab)
AĞAÇÇİLEĞİ(-ni) - qoruq
AĞIL(-lı) - 1) ağıl, arxac; 2) halə, şəfəq, parıltı
AĞIM - ayağın üst tərəfi
AĞIRBAŞLI - təmkinli, ciddi, ağır
AĞIRLAMAK - səmimi qarşılamaq, yaxşı qarşılamaq
AĞRANDİSMAN -böyütmə, böyütmək
AĞRANDİSÖR - böyüdücü
AĞUSTOS - avqust
AHBAP(-bı) - dost-tanış; ahbaplik - dostluq
AHDI - müqaviləli; ahdı tarife - konvension tarif; ahdı vecibeler - müqavilə öhdəlikləri
AHENGER - dəmirçi
AHİTNAME - müqavilə, konvensiya, pakt
AHŞA - daxili orqanlar, içalat
AHŞAP(-bı) - 1) taxta, taxtadan hazırlanmış; ahşap körpü - taxta körpü; 2) ağac (material)
AHTAPOT(-tu) - səkkizayaqlı ilbiz
AHUDUDU(-nu) - moruq
AİDAT(-tı) 1) - üzvülük haqqı; aidat almak - üzvülük haqqı yığmaq; 2) gəlir, mədaxil
AJAN - 1) agent, nümayəndə, müvəkkil; 2) casus, agent
AJANS - agentlik, nümayəndəlik; anadolu ajansı - anadolu xəbər agentliyi; ticaret ajansı - ticarət agentliyi
AKAMET(-ti) - 1) sonsuzluq, qısırlıq; 2) müvəffəqiyyətsizlik, uğursuzluq; akamete uğramak - müvəffəqiyyətsizliyə uğramaq
AKARYAKIT(-tı) - duru yanacaq; akaryakıt borusu - yanacaq borusu
AKÇAAĞAÇ(-cı) - ağcaqayın
AKÇE - sikkə, pul
AKDETMEK - bağlamaq, imzalamaq (müqavilə, saziş və s.)
AKIM kalmak - puça çıxmaq
AKIT taraflar - saziş bağlayan tərəflər, müqavilə bağlayan tərəflər
AKİDE(şekeri) - nabat (şirni)
AKLISELİM - sağlam düşüncə, aydın fikir, ağıl, kamal
AKORTÇU - kökləyici
AKRAN - yaşıdlar, hamaşlar
AKTARMAK - 1) bir şeyin yerini dəyişdirmək; 2) bir şeyin yolunu, yönünü dəyişdirmək; 3) iqtibas etmək; 4) tərcümə etmək
AKTÜALİTE - 1) aktuallıq; 2) kinoxronika
ALA - əl-əlvan, rəngbərəng; 2) xallı, zolaqlı; ala sığın - xallı maral; 3) açıq-qəhvəyi
ALABALIK(-ğı) - qızıl, balıq
ALABİLDİĞİNE - çox, hədsiz; fırtına alabildiğine kudurmuştu - fırtına çox güclənmişdi
ALABÜMİN - zülal
ALACA - al-əlvan
ALACAKLI - kreditor, borc verən
ALAFRANGA - avropasayağı; alafranga müzik - qərb musiqisi; alafranga yemekler - avropa mətbəxi
ALAKA - 1) əlaqə, maraq, mənafe; alaka çekmek - maraq oyatmaq; 2) münasibət, aidiyyət, iştirak
ALAN - 1) sahə, ərazi, meydan; savaş alanı - hərb meydanı; 2) sahə, bölmə; ilim alanında - elm sahəsində
ALARM - həyəcan siqnalı
ALAŞIM - xəlitə, ərinti
ALAY I - 1) izdiham, yığnaq, dəstə, güruh; mitingciler alayı - mitinq iştirakçılarının izdihamı; 2) nümayiş, mərasim; cenaze alayı - matəm mərasimi; 3) alay
ALAY II - zarafat, istehza
ALAYCI - istehza edən, rişxənd edən, masqaraçı
ALBAY - polkovnik
ALÇAKGÖNÜLLÜ - təvazökar, sadə adam, iddiasız
ALÇI - gips
ALÇILAMAK - gips qoymaq
ALDATI - hiylə, saxta
ALDIRMAMAK(-gı) - əhəmiyyət verməmək, fərqinə varmamaq, qulaq ardına vurmaq, fikir verməmək; aldırma! - fikir vermə, özünü üzmə!
ALDIRMAZ - laqeyd, etinasız
ALDIRMAZLIK(-ğı) - laqeydlik, etinasızlıq
ALENİ - açıq, aşkar; aleni mahkeme - açıq məhkəmə
ALFABE - əlifba
ALFABESİZ - savadsız
ALIKO(Y)MAK - 1) saxlamaq; yemeğe alıkoymak - nahara saxlamaq; 2) tutub saxlamaq, qoymamaq, mane olmaq; işinden alıkoymak - işindən ayırmaq
ALINGAN, ALINGAÇ - küsəyən
ALIŞIK - adət etmiş
ALIŞTIRMA - məşq, təlim
ALIŞTIRMAK - öyrətmək, alışdırmaq
ALLAHAISMARLADIK - xudafiz
ALLAK BULLAK: kafam allak bullak oldu - başım hərlənir
ALTYAPI - bazis
AMAÇ(-cı) - 1) məqsəd, niyyət, məram; benil amaçlar - qərəzli məqsədlər; bu amaçla - bu niyyətlə; 2) hədəf, nişan; askerı amaç - hərbi obyekt
AMATÖR - həvəskar; amatör ressam - həvəskar rəssam; amatör fotoğraf - həvəskar fotoqraf
AMBALAJ - qab, tara
AMBALAJ YAPMAK - qablaşdırmaq
AMBERBALIĞI(-nı) - kaşalot
AMBULANS - 1) poliklinika, ambulatoriya; 2) təcili yarım maşını
AMCA - əmi; amca kızı - əmi qızı; amca oğlu - əmi oğlu
AMELE - fəhlə
AMELİ - təcrübi; ameli usul - təcrübi üsul
AMPUL(-lü) - 1) elektrik lampası; 2) ampula
ANAHTAR - açar; şifre anahtarı - şifrəli açar; ingiliz anahtarı - qayka açarı; anahtarını bulmak - çarə qılmaq
ANARŞİ - anarxiya
ANASON - cirə
ANAYASA - konstitusiya, əsas qanun; anayasa türesi - konstitusiya hüquqları; Birleşmiş Milletler Anayasası - Birləşmiş Millətlər təşkilatının əsas qanunu
ANDAÇ(-cı) - yadigar, xatirə
ANGARYA - məcburi iş
ANI - xatirə; anılar - memuar
ANIT(-tı) - abidə, monument
ANITSAL - monumental, möhtəşəm, əzəmətli
ANLAM - məna
ANLAMDAŞ - sinonim, eyni mənalı
ANLAMSIZ - mənasız 
ANSIZIN - gözlənilmədən, birdən-birə, qəflətən
ANTLAŞMA - müqavilə, saziş, pakt, konvensiya; barış antlaşması - sülh müqaviləsi
ANTRENMAN - məşq, təlim; antrenman uçağı - təlim təyyarəsi
ANTRENÖR - məşqçi, təlimçi; baş antrenör - baş məşqçi
APARTMAN - ev
APTAL(-lı) - abdal, səfeh, axmaq
APTES - dəstəmaz; aptes almak - dəstəmaz almaq
ARABULUCU(-ğu) - vasitəçi, münsif; arabuluculuk - vasitəçilik, münsiflik
ARAÇ(-cı) - vasitə, alət
ARALIK(-ğı) - dekabr
ARAMAK - axtarmaq
ARAPSAÇI - qıvrım saçlar
ARAPSAÇINA dönmek - dolaşmaq, dolaşıb qalmaq (işlər və s.)
ARAŞİT(-ti) - araxis, yer fındığı
ARAŞTIRMA - tədqiqat; bilimsel araştırma enstitüsü - elmi tədqiqat institutu
ARIZA - xarab yer, nöqsan, nasazlıq, zədə, qəza; arıza lanıp durmak - dayanmaq, işləməmək; arızaya uğramak - qəzaya uğramaq
ARKADAŞ - yoldaş, dost
ARMA - gerb; devlet arması - dövlət gerbi
ARNAVUT(-du) - alban; arnavut dili - alban dili
ARSA - tikinti üçün ayrılmış torpaq sahəsi
ART(-dı) - 1) kürək; 2) arxa, arxa tərəf, arxa hissə; aralık kapı - arxa qapı; biribiri artından - bir-birinin ardınca
ARTI - üstəgəl; iki artı üç - iki üstəgəl üç
ARTIKYIL - uzun il (365 gün)
ARTIRMA - 1) çoxaltma, artırma; 2) auksion, müzaidə, hərrac; artırma ile satmak - auksiondan satmaq; açık artırma - açıq satış
ARZ ETMEK - 1) bildirmək, ərz etmək, nəzərinə çatdırmaq; 2) doğurmaq, yaratmaq; tehlike arz etmek - təhlükə yaratmaq
ASALAK(-gı) - 1) parazit; asalak bilimi - parazitologiya; 2) tüfeyli, müftəxor
ASALET(-ti) - alicənablıq
ASANSÖR - lift
ASGARI - 1) minimum, ən kiçik; asgarı ücret - minimum əmək haqqı; 2) minimum
ASILSIZ - əsassız, əsaslanmamış
ASİ - qiyamçı, üsyançı
ASİT(-di) - turşu
ASSUBAY - unter zabit
ASTEĞMEN - kiçik leytenant
ASTRAGAN - qaragül dərisi; astragan kalpağı - qaragül papaq
ASTROPİKAL - subtropik; astropikal iklim - subtropik iqlim
AŞAMA - dövr, mərhələ
AŞÇI - aşpaz
AŞI - 1) peyvənd, aşı; 2) aşı, aşı masası, vaksin
AŞIRI - 1) hədsiz, çox, olduqca çox; aşırı yoksulluk - hədsiz yoxsulluq; 2) ifrat, qatı; aşırı sağcı - ifrat sağçı; 3) aşırı, sonra; gün aşırı - gün aşırı; bizden bir ev aşırı oturuyor - bizdən bir ev sonra yaşayır
AŞIRMA - plagiat, ədəbi oğurluq
AŞIRMACI - plagiator, ədəbi oğru
AŞIRMAK - oğurlamaq, çırpışdırmaq
AŞIRTI - israf
ATAMAK - vəzifəyə təyin etmək
ATEŞÇİ - ocaqçı, ocaq qalayan; ateşçi yeri - ocaqxana
ATKI - 1) arxac; 2) örpək, şal, şərf, kaşne; 3) balaca qayış, toqqacıq
ATLIKARINCA - karusel
ATMACA - qırğı
AVANTAJ - xeyir, mənfəət, səmərə, fayda, qazanc; maddi ve manevi avantajlar - maddi və mənəvi xeyir
AVİZE - çilçıraq, lüstr
AVLI, AVLU - həyət
AVUKAT(-tı) - vəkil
AYAKLANMA - qiyam üsyan
AYAKLANMAK - üsyan etmək, qiyam etmək
AYAR - 1) vaxt; 2) əyar 3) yoxlayın düzəltmə, nizama salma, tənzim etmə
AYARLAMAK - 1) tənzimləmək; 2) standartlaşdırmaq, kalibrləmək
AYÇA - aypara, hilal
AYÇİÇEĞİ(-ni) - günəbaxan
AYGIT(-tı) - aparat; telefon aygıtı - telefon aparatı; sindirim aygıtı - həzm orqanı; solunum aygıtı - tənəffüs orqanı
AYIKLAMAK - bir-bir seçmək, bir-bir seçib ayırmaq, çeşidləmək
AYIRICILIK(-ğı) - separatizm
AYIRIM - ayrı-seçkilik
AYIRTMAN - ekspert, yaxşı bilən, mütəxəssis
AYIRTMANLIK(-ğı) - ekspertiza
AYKIRI - zidd
AYLAK(-ğı) - tənbəl, avara
AYRAÇ(-cı) - mötərizə
AYRICALIK(-ğı) - müstəsna hüquq, imtiyaz
AYRIM - fərq
AYRINTI - təfsilat, təfərrüat
AZAMI - 1) ən böyük, ən hündür, ən yüksək; 2) maksimum
AZARLAMAK - danlamaq, məzəmmət etmək
AZGELİŞMİŞ - zəif inkişaf etmiş
AZIK(-ğı) - ərzaq ehtiyatı, azuqə
AZIMSAMAK - az hesab etmək, kafi hesab etməmək
AZMAYİŞ - təcrübə sınaq


Powered by Azeri.NET