Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
abonent-abone
auksioner-hissedar
bir neçə-birkaç
esmines-destroyer
faner-kontrplak
flanel-fanila
fonetika-ses bilgisi, sesbilim
general-paşa
kaşne-atkı, kaşkol
kondisioner-klima cihazı
korner-korner
mane-mani
maneə-pürüz
maqneto-mıknatıs
mineral-maden
məftunedici-büyüleyici
nebatı-nebatî
necə-nasıl, nice
necə olsa-illâ
necəlik-nicelik
neft-gazyağı, petrol
negativ-olumsuz
nehrə-yayık
nemət-nimet
nevrologiya-sinirbilim
neylon torba-poşet
neytral-tarafsız
neçə-kaç
neçə-neçə-kaçar
neçənci-kaçıncı
planet-gezegen, seyyare
planetlərarası-gezegenlerarası
portmanet-cüzdan
sentner-keptal
venera-çolpan
şinel-kaput
əfsane-efsane
Türk dilində-Azərbaycan dilində
abone-abonent, abunə, abunəçi
anane-ənənə
anne-ana
baba anne-nənə
bahane-bəhanə
benek-xal
beynelmilel-beynəlmiləl
bigane-biganə
büyük anne-nənə
cehennem-cəhənnəm
cennet-behişt, cənnət
cephane-cəbbəxana
cinnet-dəlilik
define-dəfinə
defnetmek-dəfn etmək
deneme-esse, sınaq, təcrübə, yoxlama
denemek-sınamaq, təcrübə etmək
denetlemek-təftiş etmək
denetçi-müfəttiş
deney-eksperiment, elmi təcrübə, tərübə
deneyim-təcrübə
deneysel-təcrübi
dernek-cəmiyyət
dershane-auditoriya, sinif
divane-dəli, divanə
diyanet-dindarlıq, möminlik
diyânet-din işləri
dönek-dönək
dönem-dövr, dövrə, mərhələ, müddət
dönemeç-döngə
eczane-əczaxana, aptek
efsane-əfsanə, əfsane
emanet-əmanət
esnek-əyilgən, elastik
esnemek-əsnəmək
fitne-fitnə
gelenek-ənənə
geleneksel-ənənəvi
gene-yenə
genel-əsas, baş, ümumi
genel kurmay-baş qərargah, baş stab
genelge-direktiv, sərəncam
genellikle-ümumən, ümumiyyətlə
görenek-adət, vərdiş
gözenek-məsamə
güney-cənub
güneş-günəş
halisane-səmimi
hanedan-xanədan, sülalə
hapishane-həbsxana
hastahane-xəstəxana
hazine-xəzinə
hüner-hünər
hısse senedi-aksiya
hıyanet-xəyanət, satqınçılıq, satqınlıq
ihanet-xəyanət
imalâthane-emalatxana, sex
inek-inək
izzetinefis-izzəti-nəfs
iğne-iynə
jenerik-titr
kamyonet-pikap
kanepe-divan
kenetlemek-bəndləmək, bitişdirmək
kestane-şabalıd
korner-korner
köhne-köhnə
kütüphane-kitabxana
lehine-lehinə
lânet-lənət
lânetlemek-lənətləmək
manen-mənən
maneviyat-mənəviyyat
manevî-mənəvi
menekşe-bənövşə, bənövşəyi
menetmek-qadağan etmək
minnet-minnət
misafirhane-qonaq evi
muayene-müayinə
muayenehane-müalicəxana
muvazene-balans, dayanıqlılıq, müvazinət, tarazlıq
muvazenet-balans, dayanıqlılıq, müvazinət, tarazlıq
münekkit-münəqqid, tənqidçi
münevver-aydın, bilikli, elmli, işıqlı, mədəni, oxunmuş, ziyalı
nane-nanə
ne-
nebat-bitki, nəbatat
nebatî-nebatı
neden-nə üçün, niyə, səbəb
nefes-nəfəs
nefis-nəfis, nəfs
nefret-nifrət
nehir-nəhr
nehır-çay
nem-nəm
nene-nənə
nere-hara
nerede-harada
nereden-haradan
neredeyse-az qala, az qaldı
nereli-haralı
nereye-haraya
nesep-kök, nəsəb
nesil-nəsil
nesne-şey, zad
net-aydın, dəqiq, dürüst, təmiz
netice-nəticə
neyse-nə isə, nəysə
nezaket-nəzakət
nezle-tumov, zökəm
neşe-nəşə
neşretmek-nəşr etmək
nine-nənə
pervane-nazimçarx, pər, pərvanə, propeller, yay
peşinen-öncədən
pineklemek-mürgüləmək
postahane-poçt
pünez-knopka
sahne-səhnə
sene-il
senelik-birillik, illik
senet-sənəd
seçenek-alternativ
sinek-çibin, milçək, tref
sinema-kino
sivri sinek-ağcaqanad, ditdili, mığmığa
sivrisinek-hünü, mığmığa
sükûnet-durğunluq, sükunət
sünnet-sünnət
sünnetçi-dəllək
sıkıyönetim-fövqəladə vəziyyət
tahminen-təxminən
tane-dənə
teneffüs-tənəffüs
teneke-tənəkə
tenezzül etmek-layiq bilmək, layiq görmək
tersine-tərsinə
tımarhane-dəlixana
vezne-xəzinə, kassa, qapan, tərəzi, vəznə
veznedar-kassir, vəznədar
vicdanen-vicdanən
vişne-albalı
yakinen-gerçəkdən, yaxşıca
yazıhane-büro
yegane-yeganə
yemekhane-yeməkxana
yetenek-istedad, qabiliyyət
yine-yenə
yinelemek-təkrar etmək, təkrarlamaq
yönelmek-yönəlmək
yönerge-təlimat
yönetem-metod, üsul
yönetici-rəhbər
yönetim-başçılıq, idarə, müdriyyət, rəhbərlik
yönetmek-idarə etmək
yönetmelik-göstəriş, təlimat
yönetmen-başçı, direktor, quruluşçu, rəhbər, rejissor, tərtibatçı
zannetmek-zənn etmək
çalçene-boşboğaz, çərənçi
çene-çənə
çenebaz-boşboğaz, naqqal
çingene-qaraçı
çiğnemek-çığnamaq, çiynəmək
ödenek-təxsisat
önem-əhəmiyyət, məna
önemli-əhəmiyyətli, qiymətli, mühüm, vacib
önerge-təklif
öneri-təklif
önermek-təklif etmək
örnek-nümunə
örneğin-məsələn
özne-mübtəda
üzerine-üzərinə
şahane-şahanə
şairane-şairanə
şömine-buxarı, kamin


Çox Axtarılanlar
soyğu, axtar, bala, ziya, düşmək, abizalofka, paxotka, matkap, xurda, yetqa, dalbayov menasi, tiryakinim, cəriham, direl, çöplü sok, poçemnik, öüğıçşəçox, xanım, əsnad, əçox, eltace, gicdıllaq, xədicə, abzalofka, xülya, promoy

Powered by Azeri.NET