Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
arxa-arka, art, sırt, torpil
arxac-ağıl, atkı
arxası üstə-sırt üstü
arxayın-emin, güven
arxayınlıq-ikna
beynəlxalq-enternasyonal, evrensel, uluslararası
bilxassə-bilhassa
buxar-buhar
buxarı-şömine
cəbbəxana-cephane
dəlixana-tımarhane
emalatxana-imalâthane
günəbaxan-ayçiçeği
huy-xasiyyət-karakter
həbsxana-cezaevi, hapis, hapishane
ibadətxana-mabet
idxal-ithal
iftixar-iftihar, kıvanç, övünç
kinomexanik-gösterimci
kitabxana-kütüphane
mehmanxana-otel
mexanizm-tertibat
müalicəxana-muayenehane
müxalif-muhalif
müxalifət-muhalefet
məxaric-gider, harcama
ocaqxana-ateşçi yeri
ovxalamaq-çitilemek, ovalamak
pasxa-paskalya
qorxaq-korkak, ödlek
quşxana-kümes
rəsədxana-gözlemevi
solaxay-solak
suxarı-peksimet
sözə baxan-uslu, uysal
sözəbaxan-uyuşkan
toxa-çapa
tündxasiyyət-hırçın
tıxac-tıkaç
tıxamaq-tıkamak
xadimə-hademe, hizmetçi
xahiş-rica
xahiş etmək-yakarmak
xain-hain, sinsi
xal-ben, benek, puan
xala-teyze
xalis-halis, safi
xallı-ala
xalq-halk, nüfus
xalqa-halka
xalı-halı
xam-acemi, ham
xam mal-ham madde
xammal-hammadde
xan-han
xana-xana-satrançlı
xanım-bayan, hanım
xanədan-hanedan
xaqan-hakan, kağan
xarab-bozuk, harap, sakat
xaraba-enkaz, harabe
xarabalaşmaq-fenalaşmak
xarabalıq-enkaz
xarablaşmaq-kötüleşmek
xarakter-huy, karakter, mizaç
xarakterik-özgü
xarakteristika-nitelik
xaric-dış, hariç
xarici-dış, haricî, yabancı
xarici işlər-dış işleri, hariciye
xariqüladə-doğaüstü, harikulâde
xariqə-harika
xarrat-marangoz
xartiya-misak
xas-has, mahsus, özgü
xasiyyət-huy, mizaç, yaradılış
xassə-nitelik
xatirə-andaç, anı, hatıra
xatirə nişanı-plâket
xatın-hatun
xatırlamaq-hatırlamak
xatırlatma-ihtar
xaç-haç
xaşlama-haşlama
xaşlamaq-haşlamak
xeyirxahlıq-iyilik
xəstəxana-hastahane
yaxalamaq-tutmak, yakalamak
yeməkxana-lokanta, yemekhane
yumşaqxasiyyət-uyuşkan
yuxa-yufka
yuxarı-yukarı
yüngülxasiyyət-hafif
çalxalamaq-çalkalamak, çalkamak
çoxalma-ürem
çoxalmaq-çoğalmak, üremek
çoxaltma-artırma, teksir
çörəkxana-ekmek fırını, fırın
çıxar-gider, harcama
çıxarmaq-çıkarmak
çıxartmaq-sökmek
ölüxana-morg
əczaxana-eczane
Çox Axtarılanlar
çem, eşitmə, pajizni, kaplumbağa, , pajizni qardaşım, hıçkırık, gijdillaq, har, kinaye, hürriyet, hariç, nisbə, zaten, ondan, yetim eyvaz, etap, kamil, alıngan, hardan, hiddet, terim, sadəlövh, qərə, çömbelmek, ruh, gicdillaq, topraktan, çömbelemek, kəlam

Powered by Azeri.NET