Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
ağcaqovaq-titrekkavak
dedi-qodu-dedikodu
eqoist-bencil, egoist
eqoistlik-bencillik
gecəqondu-gecekondu
naqolay-sakar
paqon-omuzluk
qaraqorxu-blöf
qarşıqoyma-mukabele
qoca-ihtiyar, koca
qocalar evi-huzur evi
qocalmaq-ihtiyarlamak, kocamak
qocaqarı-kocakarı
qohum-akraba, hısım
qohum-əqrəba-hısım
qohumbazlıq-iltimas
qohumbazlıq etmək-kayırmak
qohumluq-hısımlık, karabet
qol-kol
qol çəkmək-imzalamak
qoltuq-koltuk
qonaq-konuk, misafir
qonaq evi-misafirhane
qonaqlıq-ikram
qonaqpərvər-misafirperver
qonaqsevər-misafirperver
qonmaq-konmak
qonorar-telif hakkı
qonşu-komşu
qoparmaq-koparmak
qopmaq-kopmak
qorumaq-beklemek, gözetmek, korumak, savunmak
qorunmaq-sakınmak, saklanmak
qorunmuş-saklı
qoruq-ağaççileği
qorxaq-korkak, ödlek
qorxmaq-irkilmek, korkmak, yılmak
qorxmaz-gözüpek
qorxu-korku, kuşku, tehdit
qorxuluq-korkuluk
qorxunc-korkunç
qorxusuz-pervasız
qorxutmaq-yıldırmak
qotur-uyuz
qovalamaq-kovalamak
qovaq-kavak
qovluq-cüzdan, dosya
qovmaq-koğmak, kovmak, savmak
qovrulmaq-kıvranmak
qovun-kavun
qovurma-kavurma
qovurmaq-kavurmak
qovuşdurma-takibat
qovuşmaq-kavuşmak
qovğa-kavga, mücadele
qovşaq-kavşak
qoxlamaq-koklamak
qoxmaq-kokmak
qoxu-koku
qoymaq-bırakmak, koymak
qoyun-koyun
qoz-ceviz
qoza-kozalak
qozbel-kambur
qoç-koç
qoçu-kabadayı
qoşa-çift
qoşalaşmaq-çiftleşmek
qoşma-ek
qoşmaq-eklemek, koşmak
qoşqu-debriyaj
qoşulma-iltihak
qoşulmaq-katılmak, tutuşmak
qoşun-ordu
quru qoşun-kara ordusu
qırqovul-sülün
səsə qoymaq-oylamak
vaqonsürən-vatman
Çox Axtarılanlar
çem, nisbə, kaplumbağa, uşqol, zadegan, məqsəd, yola vermek, kablo, azma, kabir, təxəlüs, behişt, huş, motal, azeri sex cideo, sirat, günah, qəbir, yola vermeq, cəhənnəmə ..., hesab günü, kamil, dindar, uşaqlar, ilahiyyat, eşitmə, gereksiz, xeyriyyəçi, istehza, iştikak

Powered by Azeri.NET