Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
baxmayaraq-rağmen
bəxtiyar-bahtiyar
gözəyarı-göz kararı
hərbi təyyarəçi-havacı
ilk yardım-ilk yardım
ixtiyar-ihtiyar, vekalet, yetki
ixtiyari-ihtiyarî
ixtiyarlamaq-ihtiyarlamak
meyar-ölçüt
milyard-milyar
reaktiv təyyarə-jet
səyyar satıcı-seyyar satıcı
səyyarə-gezegen, seyyare
təcili yardım-ilk yardım
təcili yardım maşını-ambülans, cankurtaran
təyyarə-uçak
xiyar-hıyar
xıyar-salatalık
yar-yâr
yara-cerahat, ülser, yara
yaradan-yapıcı, Yaradan
yaralamaq-yaralamak
yaralı-yaralı
yaramaq-yaramak
yaramaz-haylaz, yaramaz
yaranmaq-oluşmak
yaraq-silah
yaraqlanmaq-silahlanmak
yararlı-müsait, olacak
yarasız-bozuk
yaratma-çağrışım, yapım, yapma
yaratmaq-arz etmek, oluşturmak, yapmak, yaratmak
yaraşmaq-yakışmak, yaraşmak
yaraşıqlı-pekala, yakışıklı
yardım-yardım
yardımçı-yamak
yardımçı olmaq-desteklemek
yarlık-fiş, yafta
yarlıq-etiket
yarmarka-fuar, panayır
yarpaq-yaprak
yarım-buçuk
yarımfinal-dömifinal
yarımkeçiricilər-yarıiletkenler
yarımmüdafiəçi-haf
ziyarət-ziyaret
əyar-ayar
Türk dilində-Azərbaycan dilində
ayar-əyar, dəqiqlik, köklənmə, vaxt
ayarlamak-dəqiqləşdirmək, kalibrləmək, kökləmək, standartlaşdırmaq, tənzimləmək
bahtiyar-bəxtiyar
bilgisayar-kompüter
duyarkat-emulsiya
duyarlı-həssas
havyar-ikra, kürü
hıyar-xiyar
ihtiyar-ixtiyar, qoca
ihtiyarlamak-ixtiyarlamaq, qocalmaq
ihtiyarî-ixtiyari
ilk yardım-ilk yardım, təcili yardım
iriyarı-iri, yekə
milyar-milyard
seyyar satıcı-səyyar satıcı
seyyare-planet, səyyarə
uyarmak-xəbərdarlıq etmək
uyarı-xəbərdarlıq
yara-yara
yaradılış-xasiyyət, təbiət
yarak-sik
yaralamak-yaralamaq
yaralı-yaralı
yaramak-yaramaq
yaramaz-yaramaz
yarar-fayda, qazanc, mənfəət
yaratmak-yaratmaq
yaratık-məxluq
yaraşmak-yaraşmaq
yarbay-podpolkovnik
yardım-kömək, yardım
yargı-fikir, hökm, qərar, mühakimə, mülahizə, rəy
yargıç-hakim
yarıiletkenler-yarımkeçiricilər
yarımca-miqren, parabaş
yarın-sabah
yarıçap-radius
ziyaret-ziyarət


Çox Axtarılanlar
kaplumbağa, çem, cəlb, qaqaş, mübaliğe, sütun, tamaşacı, privet, piano, umrumda değil, əkil, besbantov, mərmi sözünün ..., umrumda, hüsran, mati, vecime, tin, ay bilət, ahşap, yetkinlik, məhsul, düz, abijniq, ruhi mücərrəd, patxod, tıpkı, naber, padxod, cahıl

Powered by Azeri.NET