Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
ayırdetmə-teşhıs
banderol-koli
bedel-malın bedeli:malın qiyməti
bordero-bordro
cavabdeh-davalı, sorumlu
cavabdehlik-sorum
dedi-qodu-dedikodu
dekabr-Aralık
deklarasiya-bildirge
delfin-yunusbalığı
demək-demek, demek ki
deməli-demek ki
departament-ofis
depo-depo
depozit-mevduat
deputat-mebus, milletvekili
dermatoloq-cildiyeci
detal-detay
devirmə-ıskat
devirmək-devirmek
deviza-döviz
devrilmiş-düşük
devrilmək-kahrolmak
deyil-değil
deyişmək-çekişmek
deyə-diye
deyəsən-galiba
dezertirlik-firar
deşikaçan-zımba
deşmək-deşmek
epidemiya-salgın
garderob-vestiyer
ideal-dava, ülkü
indeks-dizin
lider-lider, önder
odekolon-kolonya
order-pusulaıı
prezident-başkan, cumhurbaşkanı
pyedestal-kaide
qarderob-vestiyer
stüardessa-hostes
sən demə-meğer
zadegan-sosyete
Türk dilində-Azərbaycan dilində
abdest-abdəst, dəstəmaz
addetmek-hesablamaq, qiymətləndirmək, saymaq
adese-ədəsə, linza
adet-ədəd
affedersiniz-bağışlayın
akdetmek-bağlamaq, imzalamaq
badem-badam
bedel-dəyər, qiymət
beden-bədən
bilinçli şekilde-bilə-bilə
birader-bəradər, qaqaş, qardaş
birden-birdən, birdən-birə, qəflətən
birdenbire-birdən, birdən-birə, qəflətən
cadde-prospekt
cendere-press
debriyaj-qoşqu
dede-baba
dedikodu-dedi-qodu
defa-dəfə
defans-müdafiə
defetmek-dəf etmək, rədd etmək
define-dəfinə
defnetmek-dəfn etmək
defol-dəf ol, rədd ol
defter-dəftər
dehşet-dəhşət
dekar-on sot
delege-nümayəndə
deli-dəli
delik-dəlik
delikanlı-dəliqanlı
delil-dəlil
delirmek-dəli olmaq
delmek-dəlmək
demek-demək
demek ki-demək, deməli
demet-buket, dəmət, dərz, dəstə, naçka
demeç-bəyanat, məlumat, müsahibə
demin-bayaq
demir-dəmir
demirbaş-avadanlıq, inventar
demlemek-dəmləmək
deneme-esse, sınaq, təcrübə, yoxlama
denemek-sınamaq, təcrübə etmək
denetlemek-təftiş etmək
denetçi-müfəttiş
deney-eksperiment, elmi təcrübə, tərübə
deneyim-təcrübə
deneysel-təcrübi
denge-müvazinət, tarazlıq
dengelemek-tarazlaşdırmaq
deniz-dəniz
denizaltı-sualtı qayıq
denizanası-meduza
denizbilim-okeanoqrafiya
denk-bərabər, tən
denklem-tənlik
depar-start
departman-idarə, müəssisə
depo-anbar, çən, depo
depozit-beh
deprem-zəlzələ
deprem bilimi-seysmologiya
derbeder-dərbədər
derece-dərəcə, termometr
dereotu-şüyüd
dergi-dərgi, jurnal, məcmuə
dergâh-dərgah
derhal-dərhal
deri-dəri
derin-dərin
derlemek-dərmək, toplamaq, yığmaq
derli toplu-səliqəli
derman-dərman, güc, taqət
derme çatma-keyfiyyətsiz, uydurma
dermek-dərmək
dernek-cəmiyyət
ders-dərs, ibrət, mühazirə
dershane-auditoriya, sinif
dert-dərd
derviş-dərviş
desen-naxış, ornament
destan-dastan
destek-dayaq
desteklemek-kömək etmək, yardımçı olmaq
destroyer-esmines
detay-detal, təfərruat, təfsilat
dev-div
devam-davam
deve-dəvə
deve kuşu-dəvəquşu
develope etmek-aydınlaşdırmaq
devinim-hərəkət
devir-dönmə, dövr
devirmek-devirmək
devlet-dövlət
devre-dövrə
devretmek-təhvil vermək
devrik-çevrilmiş, döndərilmiş
devrim-inqilab
devrimci-inqilabçı, inqilabi
devriye-patrul
devşirmek-qatlamaq, toplamaq, yığmaq
deyim-frazeologiya, ifadə
deyirgi-biçin, yığım
değer-dəyər, qiymət
değerlendirmek-dəyərləndirmək, qiymətləndirmək
değil-deyil, yox
değin-dək, qədər
değinmek-dəymək, təmas etmək, toxunmaq
değirmen-dəyirman
değişik-dəyişik, fərqli
değişim-mübadilə
değişken-dəyişkən
değişmek-dəyişmək
değiştirmek-dəyişmək, mübadilə etmək
değmek-dəymək, toxunmaq
deşmek-deşmək
dökme demir-çuqun
edebiyat-ədəbiyyat
edebî-ədəbi
edep-ədəb
ender-nadir
erdem-ləyaqət, məziyyət
eskiden-əvvəllər, keçmişdə
eşdeğer-bərabər, ekvivalent
fevkalâde-fövqəladə
fide-şitil
fidelik-şitillik
frijider-refrijerator
gardenparti-qəbul
geçenlerde-keçənlərdə
gider-çıxar, xərc, məxaric, məsrəf
gidermek-aradan qaldırmaq, təmizləmək
gitgide-getdikcə, get-gedə
göndermek-göndərmək, tullamaq
gövde-əsas, bədən, gövdə
gözde-əziz, istəkli, sevimli
güderi-zamşa
gündelik-gündəlik
gündem-gündəlik, gündəlik məsələ
gürüldemek-guruldamaq
güzide-seçkin, seçmə
hademe-xadimə
ham madde-xam mal
hamdetmek-şükür etmək
hammadde-xammal
harikulâde-xariqüladə
hedef-hədəf
her hâlde-hər halda
hiddet-hiddət, qəzəb
hiddetlenmek-hiddətlənmək
iade-qaytarma
ibadet-ibadət
ifade-ifadə
irâde-iradə
istifade-istifadə
içindekiler-içindəkilər, mündərəcat
iğde-iydə
kademe-dərəcə, pillə
kader-qədər, tale
kaide-əsas, qayda, özül, pyedestal
kardelen-xəccəgülü, qargülü, novruzgülü
kardeş-qaqaş, qardaş
karides-krevet
kaydetmek-qeyd etmək
kayın peder-qayınata
kayın valide-qayınana
kayınvalide-qaynana
keder-kədər
kendiliğinden-özbaşına, öz-özünə
kerevides-xərçəng
kurdela-lent
köydeş-həmkəndli
kıdem-əmək stajı
kızkardeş-bacı
lehinde-lehində
lider-lider
madde-maddə
madem-madam
madem ki-madam ki
maden-filiz, külçə, metal, mineral
malın bedeli-malın qiyməti:bedel
medenî-mədəni
mide-mədə
minder-döşəkçə, nimdar
modern-müasir
mukadder-müqəddər
mukaddes-müqəddəs
mübadele-mübadilə
mücadele-dava, qovğa, mübarizə, mücadilə
müddet-müddət
müeyyide-cəza
müjde-müjdə
müsaade-izn, müsaidə
müsvedde-qaralama, parodiya
müzayede-müzayidə
müşahede-müşahidə
nadide-nadidə
neden-nə üçün, niyə, səbəb
nerede-harada
nereden-haradan
neredeyse-az qala, az qaldı
perakende-pərəkəndə
perde-pərdə
pide-kökə, yağlı çörək
randevu-görüş
reddetmek-rədd etmək
saadet-səadət
sade-sadə
sadece-sadəcə, yalnız
sadeleşmek-sadələşmək
sahiden-həqiqətən
saygıdeğer-möhtərəm
seccade-səccadə
secde-səcdə
sözde-güya
ukde-dərd, düyün
vade-vədə
valide-ana
yedek-ehtiyat, yedək
yeniden-yenidən
yerinde-münasib, yerində
yüzde-faiz
yüzünden-üzdən, üzündən
zedelemek-zədələmək
zerdeva-dələ
ziyade-ziyadə
zırdeli-zır dəli
âdet-adət
çekirdek-çəyirdək, tum
ödemek-ödəmək
ödenek-təxsisat
ödev-borc, vəzifə
önceden-əvvəlki, qabaqkı
önder-başcı, başçı, lider, rəhbər
ördek-ördək
özdekçilik-materializm
şehzade-şəhzadə
şiddet-şiddət
şimdiden-indiki


Çox Axtarılanlar
çem, kaplumbağa, aq, aha, vecibe, təqbə, teşvik, öhdə, günahtan kaçmak, bedirhan, günahtan uzaq ..., basiret, mahşerden mektup, ilke, meşveret, cennetten mektup, gede, takva, askı, eşitmə, gilə, yapıcı, gile, yükümlü, ayka, status, təqva, gədə, meram, təqvə

Powered by Azeri.NET