Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
boyunduruq-boyunduruk
budur-işte
cadu-büyü
cadugər-büyücü, cadı
cadulamaq-büyülemek
dedi-qodu-dedikodu
dondurma-dondurma
dua-dua, fatiha
dul-dul
duman-duman, sis
dumanlı-müphem
dupduru-berrak
durmadan-bitevi, durmadan
durmaq-dinmek, durmak, kalkmak
duru-duru, sıvı
duru yağ-sıvı yağ
durulamaq-durulamak
durulmaq-durulmak
durum-durum
duruş-sekte
durğun-durgun, sütliman
durğunluq-duraklama, sükûn, sükûnet
dustaq-tutsak
duvaq-duvak
duyma-önsezi, sezgi
duymaq-çakmak, duymak
duyğu-duygu, içgüdü
duyğulanmaq-duygulanmak
duz-tuz
duzaq-tuzak
dələduz-dolandırıcı
dələduzluq etmək-dolandırmak
gecəqondu-gecekondu
göz dustağı-göz hapsi
haydut-haydut
hindu-hindi
hinduşka-hindi
hüdud-hudut, sınır
meduza-denizanası
memorandum-muhtıra
muzdur-ırgat
məhdud-mahdut, sınırlı
məhdudiyyət-tahdit
məhdudiyyətli-münhasır
məhdudlaşdırmaq-kısıtlamak, sınırlamak
məlumdur-besbelli
məqdur-mağdur
odun-odun
odur-işte
oldu-tamam
oldu-bitdi-oldu bitti
olduqca-oldukça, pek
olduqca çox-epey
ordu-ordu
ordugah-konak
pozdurmaq-bozdurmak
qarşı durmaq-direnmek, göğüslemek
qovuşdurma-takibat
qudurmaq-kudurmak
quldur-çapulcu, eşkiya, eşkıya, harami, haydut, şakî
quldur dəstəsi-çete
quldurbaşı-elebaşı
quldurluq-haydutluk
referendum-halk oyu, halkoyu
reproduktor-horaplör
soruşdurma-soruşturma
sovuşdurmaq-geçiştirmek, savuşturmak
soyuducu-buz dolabı
tutuşdurma-mukabele
tutuşdurmaq-kıyas, kıyaslamak
udum-yudum
uduzmaq-kaybetmek, yenilmek
uduş-ikramiye
ulduz-yıldız
uydurma-blöf, derme çatma, uydurma, uyduruk
uydurmaq-uydurmak
çuğundur-pancar
Türk dilində-Azərbaycan dilində
ahududu-moruq
beddua-qarğış, lənət
bodur-alçaqboy, alçaqboylu, cırtdan, qısaboy
boyunduruk-boyunduruq
bozdurmak-dağıtdırmaq, xırdalamaq, pozdurmaq
budunbilim-etnologiya
dedikodu-dedi-qodu
dondurma-dondurma
dua-dua
dudak-dodaq
dul-dul
duman-duman, tüstü
durak-dayanacaq
duraklama-aravermə, durğunluq, sakitlik
duraç-turac
durgun-durğun
durmadan-durmadan
durmak-dayanmaq, durmaq
duru-duru
durulamak-durulamaq
durulmak-durulmaq
durum-durum, hal, şərait, vəziyyət
duruşma-məhkəmə
duvak-duvaq
duvar-divar, hasar
duyarkat-emulsiya
duyarlı-həssas
duygu-duyğu
duygulanmak-duyğulanmaq
duymak-duymaq, hiss etmək
duyuru-bildiriş, elan
gecekondu-gecəqondu
haydut-haydut, quldur, soyğunçu
haydutluk-quldurluq, soyğunçuluq
hoş bulduk-xoş gördük
hudut-hüdud, sərhəd
kara ordusu-quru qoşun
kudurmak-qudurmaq
kundura-ayaqqabı, başmaq
mahdut-məhdud
mağdur-məqdur
mağduriyet-ədalətsizlik, haqsızlıq
mevduat-əmanət, depozit
odun-odun
oldu bitti-əmr-vaqe, oldu-bitdi
oldukça-olduqca
ordu-qoşun, ordu
para bozdurmak-xırdalamaq
uydu-peyk
uydurma-uydurma
uydurmak-uydurmaq
uyduruk-uydurma
vurdumduymaz-etinasız, hissiz, laqeyd
yudum-udum


Çox Axtarılanlar
aut, kaplumbağa, eşitmə, çem, sinmek, səlma, sevgilim, əksarqument, okutdum bro, daşqapan bitkisi, eziz, əks-çempion, aktuyor, tövr, klon, yad, pestah nedir, xəfiyyə, qeyri adi, sevgi, illah, kontr çempion, peşekar, qeyri admiral, kontr admiral, bro, erudisiya, qeyri fasist, səciyyəvi, anti admiral

Powered by Azeri.NET