Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
heyif ki-maalesef
ifa-ifa
ifadə-deyim, ifade, tabir
iflas-fiyasko, iflâs
iflic-felç, inme
ifrat-aşırı, ifrat
ifritə-cadaloz
iftar-iftar
iftira-iftira
iftixar-iftihar, kıvanç, övünç
ifşa-ifşa
iltifat-iltifat
istifadə-istifade, tüketim
istifadə etmək-kullanmak
ittifaq-ittifak
kif atmaq-küflenmek
kifayət etmək-elvermek
kifayət qədər-yeter, yeterli
kifayətdir-kâfi
kifayətlənmək-yetinmek
kiflənmək-küflenmek
lif-elyaf
lift-asansör
lətifə-fıkra
maarif-maarif, öğrenim
mifologiya-mitoloji
münsif-ara bulucu, hakem
münsiflik-ara buluculuk
müxalif-muhalif
müxalifət-muhalefet
müxtəlif-muhtelif, türlü
müəllif-müellif, yazar
mərifət-marifet
məsarif-harcama
nifrət-nefret
qalife-külot
rifah-iyilik, refah
sifariş-ısmarlama, sipariş
sifarişli-ısmarlama
siferblat-kadran
sifilis-frengi
siftə-siftah
sifət-bet, sıfat, surat
sinif-dershane, mevki, sınıf
sui-istifadə-suiistimal
suiistifadə-suiistimal
səhifə-sahife
səhifə bağlama-mizanpaj
tarif-tarife
tiftik-tüy
təhrif-tahrifat
təklif-önerge, öneri, teklif
təklif etmək-önermek
təklifsiz-laubali
təlif-telif
tərif-övgü, tanım, tarif
tərif etmək-tanımlamak
tərifləmək-övmek
tərifləyici-övücü
təsnif-tasnif
təsnif etmə-sınıflandırma
təsnifat-sınıflandırma
təsriflənmə-çekim
təşrif-teşrif
təşrifat-teşrifat
vəzifə-görev, işlev, ödev, sandalye, vazife, vecibe, yüküm
xiffət-özlem
xəfif-hafif
xəlifə-halife
xərifləmək-bunamak
zəif-gevşek, zayıf
zəiflik-zaaf
zəifləmə-gevşeme
zəifləmək-zayıflamak
zərif-şık, yufka, zarif
zəriflik-zarafet
şifahi-sözlu, şifahî
şifrələmək-kodlamak
şrift-punto
əlifba-alfabe
əlifbalı bloknot-fihrist
Türk dilində-Azərbaycan dilində
aktif-aktiv, fəal
arife-ərəfə
dömifinal-yarımfinal
girift-dolaşıq, qarışıq
hafif-dəmdəməki, xəfif, yüngül, yüngülxasiyyət
halife-xəlifə
ifa-ifa
ifade-ifadə
iflâs-iflas
ifrat-ifrat
iftar-iftar
iftihar-fəxr, iftixar
iftira-böhtan, iftira
ifşa-ifşa
iltifat-iltifat
istifa-istefa
istifade-istifadə
ittifak-ittifaq
kadife-məxmər
kalifye-ixtisaslaşdırılmış, ixtisaslı, təcrübəli
kesif-qatı
keyiflenmek-keflənmək
keşif-kəşf
lâtife-zarafat
maarif-maarif
marifet-bacarıq, çeviklik, məharət, mərifət, ustalıq
motif-naxış
muhalif-müxalif
muhtelif-müxtəlif
müellif-müəllif
sahife-səhifə
siftah-siftə
tahrifat-təhrif
tarif-tərif
tarife-tarif
tasnif-təsnif
teklif-təklif
telif-təlif
telif hakkı-qonorar
tevkif-həbs, tutma
teşrif-təşrif
teşrifat-təşrifat
vazife-vəzifə
zarif-zərif
zifos-çirkab, palçıq
zift-qatran
çift-cüt, qoşa
çift sürmek-cüt sürmək
çiftleşmek-cütləşmək, qoşalaşmaq
çiftlik-əkin sahəsi, mülk
çiftçi-əkinçi, cütcü
şifa-şəfa
şifahî-şifahi
şimendifer-dəmiryolu


Çox Axtarılanlar
çem, eşitmə, pajizni, alıngan, hardan, hiddet, kaplumbağa, terim, sadəlövh, qərə, çömbelmek, ruh, gicdillaq, topraktan, çömbelemek, kəlam, bəy, mütevazi, zira, pekiştirme, olanak, çünki, dargın, palojna, tereddüt, azami, efendim, brat, böcek, iltica

Powered by Azeri.NET