Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
assosiasiya-çağrışım, topluluk
başdansovma-özensiz
bussol-pusula
nasos-pompa
on sot-dekar, dönüm
personal-eleman
qarğasoğanı-kuzgunkılıcı
rejissor-yönetmen
soba-fırın, soba
sofi-titiz
sol-sol
solaxay-solak
solmaq-solmak
soluq-soluk
solğun-solgun
son-maktu, nihai, son
son hədd-limit
sonra-aşırı, bilâhare, sonra
sonradan-sonradan
sonraya saxlamaq-ertelemek
sonsuz-evrensel
sonsuzluq-akamet
sormaq-sormak
soruşdurma-soruşturma
soruşmaq-sormak
sorğu-gensoru, sorgu, soru
sous-salça
sovet-kurul, şûra
sovurmaq-savurmak
sovuşdurmaq-geçiştirmek, savuşturmak
sovuşmaq-sıvışmak
soxmaq-çivilemek, sokmak
soy-soy
soydaş-soydaş
soymaq-soymak, yüzmek
soyqırım-soykırım
soyqırımı-katliam
soysuz-soysuz
soyuducu-buz dolabı
soyumaq-soğumak
soyunmaq-soyunmak
soyuq-itici, soğuk
soyuqqanlı-soğuk kanlı
soyğun-soygun, yağma
soyğunçu-eşkiya, haydut, şakî
soyğunçuluq-haydutluk, yağma
soğan-soğan
Türk dilində-Azərbaycan dilində
anason-cirə
falso-səhv, yanlış
garson-ofisiant
gensoru-sorğu
hoşsohbet-xoşsöhbət
konsolos-konsul
soba-soba
sofra-süfrə
sohbet-söhbət
sokak-küçə
sokmak-soxmaq
sol-sol
solak-solaxay
solgun-solğun
solmak-solmaq
soluk-nəfəs, soluq
solumak-nəfəs almaq
som-saf
somun-qayka
somurtkan-qaraqabaq, qaşqabaq, tutqun
somut-açıq, aydın, dəqiq, konkret, qəti, müəyyən
son-axırıncı, son
son bahar-payız
sonbahar-payız
sondaj-qazıma
sonra-sonra
sonradan-sonradan
sonuç-nəticə
sonuçlamak-bitirmək, qurtarmaq, tamamlamaq
sonuçlanmak-nəticələnmək
sopa-zopa
sorgu-sorğu
sorgu hakimi-müstəntiq
sorgulama-dindirmə, istintaq
sormak-sormaq, soruşmaq
soru-sorğu, sual
sorum-cavabdehlik, məsuliyyət
sorumlu-cavabdeh, məsul, mesul
sorun-məsələ, problem
soruşturma-istintaq, soruşdurma, təhqiqat
sosyal-ictimai
sosyete-zadegan
soy-əsil-nəsil, soy, sülalə
soy adı-familiya
soya çekim-irsiyyət
soydaş-soydaş
soygun-soyğun
soykırım-genosid, soyqırım
soylu-əsilli, əsl
soymak-qarət etmək, soymaq
soysuz-əsilsiz, nəsilsiz, soysuz
soytarı-təlxək
soyunmak-soyunmaq
soyut-abstrakt, mücərrəd
soğan-soğan
soğuk-soyuq
soğuk kanlı-soyuqqanlı
soğumak-soyumaq
yan sokak-döngə


Çox Axtarılanlar
aut, kaplumbağa, eşitmə, çem, peşekar, sinmek, erudisiya, kontr çempion, bro, anti admiral, kontr admiral, üyüdüb-tökmək, əks admiral, qeyri fasist, səciyyəvi, sevgilim, əks-admiral, xasiyyət, okutdum bro, əksarqument, eziz, tövr, lo, daşqapan bitkisi, aktuyor, yad, əks-çempion, mektub, klon, xəfiyyə

Powered by Azeri.NET