Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
al ver-alış veriş
alverçi-vurguncu
alış-veriş-alış veriş
aravermə-duraklama
cavab vermək-yanıtlamak
geri vermək-geri vermek
güvenc-kıvanç
icaraya vermək-kiralamak
inventar-demirbaş
investisiya-yatırım
işverən-iş veren
konvensiya-ahitname, antlaşma
krevet-karides
könül vermək-gönül vermek
novella-öykü
pulverizator-püskürteç
qır vermək-kırıtmak
rəy vermək-eleştirmek
sekvestr-haciz
sovet-kurul, şûra
suveren-egemen
suverenlik-egemenlik, hâkimiyet
söz vermək-söz vermek
səs vermək-oy vermek
təhvil vermək-devretmek
tərbiyə vermək-eğitmek
universal-evrensel
vedrə-kova
veksel-döviz, poliçe
velosiped-bisiklet
venera-çolpan
ventilyator-vantilatör
vergi-vergi
vergül-virgül
veriliş-yayın
verim-verim
verimli-verimli
vermə-nakıl
vermək-sunmak, ulaştırmak, vermek, yayınlamak
vertolyot-helikopter
vetçina-jambon
zərər vermək-dokunmak
əks-səda vermək-yankılanmak
əlverişli-elverişli, harcıalem, kullanışlı, müsait, olacak
əlverişsiz-kullanışsız
əlvermək-elvermek
Türk dilində-Azərbaycan dilində
alış veriş-al ver, alış-veriş
biçerdöver-kombayn
cengâver-cəngavər
cetvel-cədvəl, xətkeş
cezve-qəhvədan
cilve-cilvə
davet-dəvət
davetiye-dəvətnamə
deve-dəvə
deve kuşu-dəvəquşu
develope etmek-aydınlaşdırmaq
eldiven-əlcək
elveda-əlvida
elverişli-əlverişli
elvermek-əlvermək, kifayət etmək
evet-bəli, hə, həri
evvel-əvvəl, qabaq
evvelâ-əvvəla
forvet-hücum
geri vermek-geri vermək, qaytarmak
gevelemek-gəvələmək
geveze-boşboğaz, çərənçi, gəvəzə, naqqal
gönül vermek-könül vermək
güven-əmin, arxayın, etimad, güvənmə
güven oyu-etimad rə'yi
güvence-zəmanət
güvenilir-etibarlı, etimadlı, mötəbər
güvenlik-əmin-amanlıq, əmniyyət, təhlükəsizlik
güvenmek-etibar etmək, güvənmək, inanmaq
güvensiz-etibarsız, inamsız, qətiyyətsiz, mütərəddid
güvensizlik-etimadsızlıq, inamsızlıq
güvenç-güvənmə
güvercin-göyərçin
güverte-göyərtə
güvey-damad, kürəkən, nişanlı, yeznə
heves-həvəs
hicvetmek-həcv etmək
ilâve-əlavə
ivedi-təcili
iş veren-fəhlətutan, işverən, sahibkar
işve-işvə
kahve-qəhvə
kahverengi-qəhvəyi
kilo vermek-arıqlamaq
kuvvet-qüvvə, qüvvət
küvet-vanna
lağvetmek-ləğv etmək
lâcivert-lacivərd
mahvetmek-məhv etmək
merdiven-nərdivan, pilləkən
meyve-meyvə
milletvekili-deputat, millət vəkili
misafirperver-qonaqpərvər, qonaqsevər
mukavele-müqavilə
mukavemet-müqavimət
münevver-aydın, bilikli, elmli, işıqlı, mədəni, oxunmuş, ziyalı
müsvedde-qaralama, parodiya
müteharrik merdiven-eskalator
müşavere-müşavirə
nüve-nüvə
oy vermek-səs vermək
rüşvet-rüşvət
rüşvet yiyen-rüşvətxor
sehven-səhvən
servet-sərvət
serüven-macəra, sərgüzəşt
sevecen-mehriban
söz vermek-söz vermək
teveccüh-təvəccöh
tevekkül-təvəkkül
ve-
veba-vəba
vebal-günah, vəbal
vecibe-borc, öhdəçilik, vəzifə
veciz-aydın, qıssa
vecize-aforizm
vefakâr-vəfakar
vefat-vəfat
vehim-vəhm
vekalet-hüquq, ixtiyar, səlahiyyət, vəkalət
vekil-müavin, müvəkkil, nümayəndə, vəkil
vekâlet-nazirlik, vəkalət
vekâleten-vəkalətən
velevki-əgər, hətta
velhasıl-xülasə, qısaca, sözün qısası
veliaht-vəliəhd
velinimet-hami, havadar, xilaskar
veraset-irsiyyət
verecek-borc
verem-vərəm
veresiye-borc, kreditlə, nisyə
verev-çəp, çəpinə
vergi-vergi
veri-məlumat
verim-məhsuldarlıq, verim
verimli-bərəkətli, məhsuldar, münbit, verimli
vermek-vermək
vernik-laklama
vernikleme-laklama
vesayet-himayə, qəyyumluq, vəsiyyət
vesika-sənəd, vəsiqə
vesile-bəhanə, fürsət, səbəb
vestiyer-garderob, qarderob
vesvese-vəsvəsə
veya-və ya, ya, yaxud
vezin-vəzn
vezir-vəzir
vezne-xəzinə, kassa, qapan, tərəzi, vəznə
veznedar-kassir, vəznədar
zirve-zirvə
çerçeve-çərçivə
özveri-fədakarlıq
üvey-ögey
üveyik-alabaxta
üvez-üvəz
şehvet-şəhvət
şive-şivə


Çox Axtarılanlar
çem, eşitmə, pozitiv, neqativ, g.k, sağlıqla balam, kaplumbağa, afiyet olsun, mans, mərdivən, qələmə. vermək, mərdivan, öb, təxəyyül, gijdillax, texeyyul, öd, nərdivən, tenezzül, merdivan, öğ, piç, şapka, gagas, fariğul-bal, nərdivan, öç, dalbayov, puhax

Powered by Azeri.NET