Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
ayırdetmə-teşhıs
banderol-koli
bedel-malın bedeli:malın qiyməti
bordero-bordro
cavabdeh-davalı, sorumlu
cavabdehlik-sorum
dedi-qodu-dedikodu
dekabr-Aralık
deklarasiya-bildirge
delfin-yunusbalığı
demək-demek, demek ki
deməli-demek ki
departament-ofis
depo-depo
depozit-mevduat
deputat-mebus, milletvekili
dermatoloq-cildiyeci
detal-detay
devirmə-ıskat
devirmək-devirmek
deviza-döviz
devrilmiş-düşük
devrilmək-kahrolmak
deyil-değil
deyişmək-çekişmek
deyə-diye
deyəsən-galiba
dezertirlik-firar
deşikaçan-zımba
deşmək-deşmek
epidemiya-salgın
garderob-vestiyer
ideal-dava, ülkü
indeks-dizin
lider-lider, önder
odekolon-kolonya
order-pusulaıı
prezident-başkan, cumhurbaşkanı
pyedestal-kaide
qarderob-vestiyer
stüardessa-hostes
sən demə-meğer
zadegan-sosyete
Türk dilində-Azərbaycan dilində
abdest-abdəst, dəstəmaz
addetmek-hesablamaq, qiymətləndirmək, saymaq
adese-ədəsə, linza
adet-ədəd
affedersiniz-bağışlayın
akdetmek-bağlamaq, imzalamaq
badem-badam
bedel-dəyər, qiymət
beden-bədən
bilinçli şekilde-bilə-bilə
birader-bəradər, qaqaş, qardaş
birden-birdən, birdən-birə, qəflətən
birdenbire-birdən, birdən-birə, qəflətən
cadde-prospekt
cendere-press
debriyaj-qoşqu
dede-baba
dedikodu-dedi-qodu
defa-dəfə
defans-müdafiə
defetmek-dəf etmək, rədd etmək
define-dəfinə
defnetmek-dəfn etmək
defol-dəf ol, rədd ol
defter-dəftər
dehşet-dəhşət
dekar-on sot
delege-nümayəndə
deli-dəli
delik-dəlik
delikanlı-dəliqanlı
delil-dəlil
delirmek-dəli olmaq
delmek-dəlmək
demek-demək
demek ki-demək, deməli
demet-buket, dəmət, dərz, dəstə, naçka
demeç-bəyanat, məlumat, müsahibə
demin-bayaq
demir-dəmir
demirbaş-avadanlıq, inventar
demlemek-dəmləmək
deneme-esse, sınaq, təcrübə, yoxlama
denemek-sınamaq, təcrübə etmək
denetlemek-təftiş etmək
denetçi-müfəttiş
deney-eksperiment, elmi təcrübə, tərübə
deneyim-təcrübə
deneysel-təcrübi
denge-müvazinət, tarazlıq
dengelemek-tarazlaşdırmaq
deniz-dəniz
denizaltı-sualtı qayıq
denizanası-meduza
denizbilim-okeanoqrafiya
denk-bərabər, tən
denklem-tənlik
depar-start
departman-idarə, müəssisə
depo-anbar, çən, depo
depozit-beh
deprem-zəlzələ
deprem bilimi-seysmologiya
derbeder-dərbədər
derece-dərəcə, termometr
dereotu-şüyüd
dergi-dərgi, jurnal, məcmuə
dergâh-dərgah
derhal-dərhal
deri-dəri
derin-dərin
derlemek-dərmək, toplamaq, yığmaq
derli toplu-səliqəli
derman-dərman, güc, taqət
derme çatma-keyfiyyətsiz, uydurma
dermek-dərmək
dernek-cəmiyyət
ders-dərs, ibrət, mühazirə
dershane-auditoriya, sinif
dert-dərd
derviş-dərviş
desen-naxış, ornament
destan-dastan
destek-dayaq
desteklemek-kömək etmək, yardımçı olmaq
destroyer-esmines
detay-detal, təfərruat, təfsilat
dev-div
devam-davam
deve-dəvə
deve kuşu-dəvəquşu
develope etmek-aydınlaşdırmaq
devinim-hərəkət
devir-dönmə, dövr
devirmek-devirmək
devlet-dövlət
devre-dövrə
devretmek-təhvil vermək
devrik-çevrilmiş, döndərilmiş
devrim-inqilab
devrimci-inqilabçı, inqilabi
devriye-patrul
devşirmek-qatlamaq, toplamaq, yığmaq
deyim-frazeologiya, ifadə
deyirgi-biçin, yığım
değer-dəyər, qiymət
değerlendirmek-dəyərləndirmək, qiymətləndirmək
değil-deyil, yox
değin-dək, qədər
değinmek-dəymək, təmas etmək, toxunmaq
değirmen-dəyirman
değişik-dəyişik, fərqli
değişim-mübadilə
değişken-dəyişkən
değişmek-dəyişmək
değiştirmek-dəyişmək, mübadilə etmək
değmek-dəymək, toxunmaq
deşmek-deşmək
dökme demir-çuqun
edebiyat-ədəbiyyat
edebî-ədəbi
edep-ədəb
ender-nadir
erdem-ləyaqət, məziyyət
eskiden-əvvəllər, keçmişdə
eşdeğer-bərabər, ekvivalent
fevkalâde-fövqəladə
fide-şitil
fidelik-şitillik
frijider-refrijerator
gardenparti-qəbul
geçenlerde-keçənlərdə
gider-çıxar, xərc, məxaric, məsrəf
gidermek-aradan qaldırmaq, təmizləmək
gitgide-getdikcə, get-gedə
göndermek-göndərmək, tullamaq
gövde-əsas, bədən, gövdə
gözde-əziz, istəkli, sevimli
güderi-zamşa
gündelik-gündəlik
gündem-gündəlik, gündəlik məsələ
gürüldemek-guruldamaq
güzide-seçkin, seçmə
hademe-xadimə
ham madde-xam mal
hamdetmek-şükür etmək
hammadde-xammal
harikulâde-xariqüladə
hedef-hədəf
her hâlde-hər halda
hiddet-hiddət, qəzəb
hiddetlenmek-hiddətlənmək
iade-qaytarma
ibadet-ibadət
ifade-ifadə
irâde-iradə
istifade-istifadə
içindekiler-içindəkilər, mündərəcat
iğde-iydə
kademe-dərəcə, pillə
kader-qədər, tale
kaide-əsas, qayda, özül, pyedestal
kardelen-xəccəgülü, qargülü, novruzgülü
kardeş-qaqaş, qardaş
karides-krevet
kaydetmek-qeyd etmək
kayın peder-qayınata
kayın valide-qayınana
kayınvalide-qaynana
keder-kədər
kendiliğinden-özbaşına, öz-özünə
kerevides-xərçəng
kurdela-lent
köydeş-həmkəndli
kıdem-əmək stajı
kızkardeş-bacı
lehinde-lehində
lider-lider
madde-maddə
madem-madam
madem ki-madam ki
maden-filiz, külçə, metal, mineral
malın bedeli-malın qiyməti:bedel
medenî-mədəni
mide-mədə
minder-döşəkçə, nimdar
modern-müasir
mukadder-müqəddər
mukaddes-müqəddəs
mübadele-mübadilə
mücadele-dava, qovğa, mübarizə, mücadilə
müddet-müddət
müeyyide-cəza
müjde-müjdə
müsaade-izn, müsaidə
müsvedde-qaralama, parodiya
müzayede-müzayidə
müşahede-müşahidə
nadide-nadidə
neden-nə üçün, niyə, səbəb
nerede-harada
nereden-haradan
neredeyse-az qala, az qaldı
perakende-pərəkəndə
perde-pərdə
pide-kökə, yağlı çörək
randevu-görüş
reddetmek-rədd etmək
saadet-səadət
sade-sadə
sadece-sadəcə, yalnız
sadeleşmek-sadələşmək
sahiden-həqiqətən
saygıdeğer-möhtərəm
seccade-səccadə
secde-səcdə
sözde-güya
ukde-dərd, düyün
vade-vədə
valide-ana
yedek-ehtiyat, yedək
yeniden-yenidən
yerinde-münasib, yerində
yüzde-faiz
yüzünden-üzdən, üzündən
zedelemek-zədələmək
zerdeva-dələ
ziyade-ziyadə
zırdeli-zır dəli
âdet-adət
çekirdek-çəyirdək, tum
ödemek-ödəmək
ödenek-təxsisat
ödev-borc, vəzifə
önceden-əvvəlki, qabaqkı
önder-başcı, başçı, lider, rəhbər
ördek-ördək
özdekçilik-materializm
şehzade-şəhzadə
şiddet-şiddət
şimdiden-indiki


Çox Axtarılanlar
çem, aq, kaplumbağa, aha, yapıcı, status, gede, ilke, askı, gilə, gile, ayka, gədə, jaket, eşitmə

Powered by Azeri.NET