Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
alçaqboy-bodur
alçaqboylu-bodur
boy-boy
boya-boya
boyamaq-boyamak
boyaq-boya
boyun-berzah, boyun
boyun ardı-ense
boyunbağı-gerdanlık
boyunduruq-boyunduruk
bəstəboy-bücür
doymaq-doymak
doyunca-tıka basa
gödəkboy-bücür
noyabr-kasım
oyanmaq-uyanmak
oyanıq-uyanık
oyaq-uyanık
oymaq-oymak
oymaçı-kazıcı
oynamaq-oynamak
oynaq-eklem, oynak
oynaş-oynaş
oyucu-kazıcı
oyulmuş-kakma
oyun-çekiliş, dans, oyun
oyuncaq-oyuncak
oyuq-kovuk
proyeksiya-gösteri
proyekt-proje, tasarı
qarşıqoyma-mukabele
qoymaq-bırakmak, koymak
qoyun-koyun
qısaboy-bodur
royal-kuyruklu piyano
sakvoyaj-valiz
soy-soy
soydaş-soydaş
soymaq-soymak, yüzmek
soyqırım-soykırım
soyqırımı-katliam
soysuz-soysuz
soyuducu-buz dolabı
soyumaq-soğumak
soyunmaq-soyunmak
soyuq-itici, soğuk
soyuqqanlı-soğuk kanlı
soyğun-soygun, yağma
soyğunçu-eşkiya, haydut, şakî
soyğunçuluq-haydutluk, yağma
sulu boya-sulu boya
səsə qoymaq-oylamak
toy-düğün
toy-düyün-düğün
toyuq-tavuk
yağlı boya-yağlı boya
Türk dilində-Azərbaycan dilində
alıkoymak-saxlamaq, yubatmaq
boy-boy, qəbilə
boya-boya, boyaq
boyamak-boyamaq
boylam-meridian, uzunluq, uzunluq dairəsi
boynuz-buynuz
boyun-boyun
boyun bağı-qalstuk
boyunduruk-boyunduruq
boyut-miqyas, ölçü
destroyer-esmines
doymak-doymaq
güven oyu-etimad rə'yi
halk oyu-referendum
halkoyu-referendum
kamu oyu-ictimai rəy
koy-buxta
koymak-qoymaq
koyu-qatı, tox, tünd
koyulmak-başlamaq, girişmək
koyun-qoyun
oy-fikir, mülahizə, rəy, səs
oy birliği-bir səslə
oy vermek-səs vermək
oyalamak-aldatmaq, gözlətmək, qılıqlamaq, uzatmaq
oylamak-səsə qoymaq
oymak-oymaq
oynak-oynaq
oynamak-qımıldamaq, oynamaq
oynaş-oynaş
oyun-oyun, tamaşa
oyunbozan-cığal, iş pozan
oyuncak-oyuncaq
oyuncu-aktrisa, aktyor
soy-əsil-nəsil, soy, sülalə
soy adı-familiya
soya çekim-irsiyyət
soydaş-soydaş
soygun-soyğun
soykırım-genosid, soyqırım
soylu-əsilli, əsl
soymak-qarət etmək, soymaq
soysuz-əsilsiz, nəsilsiz, soysuz
soytarı-təlxək
soyunmak-soyunmaq
soyut-abstrakt, mücərrəd
sulu boya-akvarel, sulu boya
yağlı boya-yağlı boya


Çox Axtarılanlar
çem, erudisiya, kaplumbağa, tehdit, eşitmə, möped, vklyuçatel, azık, atfetmiş, atf, gerilet, geriletmek, en’am, tay, yarayacağını

Powered by Azeri.NET