Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
avizo-ihbar, ihbarname
biskvit-bisküvi
civildəmək-cıvıldamak
civilti-cıvıltı
devirmə-ıskat
devirmək-devirmek
deviza-döviz
diviziya-tümen
dünyəvi-evrensel, laik
dünyəviləşdirilmiş-laik
dərviş-derviş
ekvivalent-eşdeğer
improvizasiya-doğaç
islah evi-ıslah evi
klaviş-tuş
körpələr evi-kreş
mavi-mavi
müavin-muavin, vekil
müqavilə-ahitname, antlaşma, kontrat, mukavele, sözleşme
müqaviləli-ahdi
müqavimət-mukavemet
müşavir-danışman, müsteşar, müşavir
müşavirə-istişare, müşavere
mənəvi-manevî
mənəviyyat-maneviyat, moral
qocalar evi-huzur evi
qonaq evi-misafirhane
servis-servis
serviz-takım
sevimli-babacan, gözde, sevimli, sıcak kanlı
sevinc-ferah, sevinç
sevincli-kutlu
sevişmək-sevişmek
sivil-sivil
sivilizasiya-uygarlık
sivilizasiyalı-uygar
svita-refakat
sviter-kazak
səciyyəvi-özgü
səmavi-semavî
səviyyə-düzey, hiza, seviye
taqvim-takvim
tədavi-tedavi
təhvil vermək-devretmek
təsvir-betim, tasvir
təşviq-teşvik
təşviş-kuşku
vicdan-vicdan
vicdani-vicdanî
vicdansız-yüzsüz
vicdanən-vicdanen
vilayət-il, vilayet
villa-köşk
viraj-viraj
viran-viran
viranəlik-yıkıntı
visal-vuslat
vitrin-camekan
çevik-çabuk, çevik, seri
çeviklik-marifet
çevirmək-çevirmek, sapmak
ülvi-ulvî
ədviyyat-baharat
ədviyyə-baharat
ədviyyət-katık
əlvida-elveda
ənənəvi-geleneksel
Türk dilində-Azərbaycan dilində
avize-çilçıraq, çılçıraq, lüstr
basım evi-mətbəə
bisküvi-biskvit, peçenye
bitevi-aramsız, durmadan
bonservis-rəy, zəmanət
ceviz-cövüz, qoz
cezaevi-həbsxana, qazamat
derviş-dərviş
devinim-hərəkət
devir-dönmə, dövr
devirmek-devirmək
döviz-çağırış, deviza, şüar, valyuta, veksel
gözlemevi-rəsədxana
huzur evi-qocalar evi
hüviyet-pasport, şəxsiyyət
kavim-qövm, millət
kerevides-xərçəng
kerevit-xərçəng
maneviyat-mənəviyyat
mavi-mavi
muavin-müavin
muhteviyat-mahiyyət, məzmun
müsavi-bərabər, eyni
mütecaviz-təcavüzkar
müşavir-müşavir
revir-lazaret
servi-sərv
servis-xidmət, qulluq, servis
sevimli-sevimli
sevinç-sevinc
seviye-səviyyə
sevişmek-sevişmək
sivil-mülki, sivil
sivilce-sızanaq
tahvil-istiqraz vərəqəsi
takvim-taqvim
takviye-gücləndirmə, güclənmə, qüvvətləndirmə, qüvvətlənmə
tasvip-bəyənmə
tasvir-təsvir
taviz-əvəz, güzəşt, qarşılıq
tedavi-tədavi
tesviye-düzəltmə, hamarlama
tesviyeci-çilingər
teşvik-həvəsləndirmə, şirnikləndirmə, təşviq
vicdan-vicdan
vicdanen-vicdanən
vicdanî-vicdani
vilayet-vilayət
vinç-bucurqad
viraj-döngə, dönmə, viraj
viran-viran
virgül-vergül
vites-sürət, tezlik
viyolon-skripka
viyolonist-skripkaçı
vişne-albalı
çevik-çevik
çeviri-tərcümə
çevirici-tərcüməçi
çevirme-tərcümə
çevirmek-çevirmək, mühasirəyə almaq, tərcümə etmək
çivi-mıx, mismar
çivilemek-batırmaq, mismarlamaq, sancmaq, soxmaq
ıslah evi-islah evi


Çox Axtarılanlar
kaplumbağa, eşitmə, aut, çem, sinmek, erudisiya, qeyri adi, sevgi, illah, kontr çempion, peşekar, qeyri admiral, kontr admiral, bro, anti admiral, qeyri fasist, səciyyəvi, əks admiral, əks-admiral, xasiyyət, sevgilim, səlma, okutdum bro, əksarqument, daşqapan bitkisi, eziz, tövr, əks-çempion, aktuyor, yad

Powered by Azeri.NET