Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
bitərəf-bitaraf, çekimser, tarafsız, yansız
bədrəftar-geçimsiz
cəfa-cefa
cəftə-sürgü
cəfəngiyat-ıvır zıvır, laf, saçma, zırva
cəfəngiyat söyləmək-zırvalamak
cəfəri-maydanoz
dəf etmək-defetmek
dəf ol-defol
dəfinə-define
dəfn etmək-defnetmek
dəftər-defter
dəfə-defa, kat, kere, kez
fəlsəfə-felsefe
hədəf-amaç, hedef
həftə-hafta
hərtərəfli-evrensel
izzəti-nəfs-izzetinefis
kəfən-kefen
kələf-çile, kangal
kələfin ucu-ip ucu
mükəlləf-mükellef
mükəlləfiyyətli-mükellef, yükümlü
müttəfiq-müttefik
mütəfəkkir-düşünür, mütefekkir
müvəffəq olmaq-başarmak
müvəffəqiyyət-başarı, muvaffakiyet
müvəffəqiyyətli-başarılı
müvəffəqiyyətsizlik-akamet, fiyasko
müzəffər-muzaffer
məfhum-kavram, mefhum
məfkurə-mefkûre
məftil-tel
məftunedici-büyüleyici
məsrəf-gider, masraf, sarfiyat
nəfis-nefis
nəfs-nefis
nəfər-birey, kişi
nəfərlik-kişilik
nəfəs-nefes, soluk
nəfəs almaq-solumak
nəfəslik-vazistas
o tərəf-öte
qeyd dəftəri-sicil
qəflət-gaflet
qəflətən-ansızın, birden, birdenbire
qəfəs-kafes
rəf-raf
rəftar-muamele, tutum
səf-saf
səfa-sefa
səfalı-pitoresk
səfalət-sefalet
səfeh-aptal, budala, saçma
səfehləmək-halt etmek
səfil-sefil
səfir-büyük elçi
səfirlik-elçilik
səfər-sefer
sələf-öncel, selef
təfriqə-tefrika
təfsilat-ayrıntı, detay, tafsilat
təfsir-tefsir
təftiş-teftiş
təftiş etmək-denetlemek
təfəkkür-tefekkür
təfərruat-detay
təfərrüat-ayrıntı, teferruat
tələfat-zayiat
tələffüz-telâffuz
tənəffüs-mola, paydos, teneffüs
tərəf-taraf
tərəfdar-taraftar
tərəfdar olmaq-tutmak
vəfakar-vefakâr
vəfat-vefat
xəfif-hafif
xəfiyyə-hafiye
xələf-halef
zəfər-zafer
şəfa-şifa
şəffaf-berrak, saydam, şeffaf
şəfqət-şefkat
şəftəli-şeftali
şəfəq-ağıl, şafak
şərəf-onur, şeref, ün
əfsane-efsane
əfsanə-efsane, masal
əfsun-büyü
əfsus-maalesef
əfv-af
əfv edin-pardon
əfv etmək-affetmek
ərəfə-arife
Çox Axtarılanlar
çem, eşitmə, gagas, şapka, nərdivən, aut, nərdivan, öğ, şuriş, gaga, şöngümək, tinət, gardaş, kaplumbağa, mans, jizn, qələmə. vermək, öç, öb, mərdivən, gijdillax, mərdivan, öd, fariğul-bal, merdivan, siktir

Powered by Azeri.NET