Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
adaxlı-nişanlı
alabaxta-üveyik
araxis-araşit
axirət-ahret
axmaq-ahmak, akmak, aptal, bön, budala, enayi, kötü, saçma, salak
axmaqlıq-hamâkat
axsamaq-aksamak
axsaq-aksak, topal
axtarmaq-aramak
axund-hoca
axur-ahır
axın-salgın
axırıncı-son
axşam-akşam
bax-sakın
baxmaq-bakmak
baxmayaraq-rağmen
baxış-gösteri
buraxmaq-feshetmek, fırlatmak, salmak
buraxılma-fesih
cümə axşamı-Perşembe
daxili-dâhilî
daxili işlər-iç işleri
daxma-kulübe
ensiz taxta-çıta
fraxt-navlun
gecə vaxtı-geceleyin
günəbaxan-ayçiçeği
hava axını-cereyan
kraxmal-kola
kraxmallamaq-kolalamak
kraxmallanmış-kolalı
küstax-küstah
lax-gevşek
müdaxilə-müdahale
müdaxilə etmək-karışmak
mədaxil-aidat, gelir
naxış-desen, motif, nakış
naxışlamaq-işlemek
paxla-bakla, fasulye
paxıl-kıskanç
paxıllıq etmək-kıskanmak
paytaxt-başkent, başşehir
piştaxta-satıcı tezğahı, tezgâh
saxlamaq-alıkoymak, dindirmek
saxlanmaq-saklanmak
saxlanılmış-saklı
saxsı-saksı
saxta-aldatı, düzme, eğreti, sahte, yapma, yapmacık
saxtakar-sahtekâr
saxtakarlıq-yolsuzluk
solaxay-solak
sonraya saxlamaq-ertelemek
sözə baxan-uslu, uysal
sözəbaxan-uyuşkan
taxma-takma
taxmaq-takmak
taxt-kanape, taht
taxta-ahşap, tahta
taxta-şalban-kereste
taxtapuş-çatı
taxıl-tahıl
vaxt-ayar, süre, vakit
vaxtıyla-vaktiyle
yaxalamaq-tutmak, yakalamak
yaxta-yat
yaxud-veya, yahut
yaxın-yakın
yaxınlaşma-yaklaşım
yaxınlaşmaq-yaklaşmak
yaxınlığında-sularında
yaxşı-iyi, olur, pekala, peki, tamam
yaxşı yol-güle güle
yaxşıca-yakinen
yaxşılaşmaq-iyileşmek
yaxşılıq-iyilik
çaxmaq-çakmak
çərşənbə axşamı-Salı
şax-dal
əczaxana-eczane
əvvəl-axır-er geç
Çox Axtarılanlar
kaplumbağa, çem, yaxala, mifologiya, şah əsər, eşitmə, gicdillah, gülxətmi, senöl, şenöl, güncel, vızgırt, faxtə, palojna, kövrelmek, həlimə, sapık, peysər, xüşk, evezle, şenol, kövrelmeq, bızgırt, nelbəki, peyderpey, piktoqrafiya, dayanmak, komser, bardak, valik

Powered by Azeri.NET