Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
aşkar-aleni, aşikâr, belirli
aşkarlıq-vuzuh
banka-kavanoz
blokada-abluka
boçka-fıçı
budka-kulübe
butulka-şişe
bəstəkar-bestekâr
cinayətkar-suçlu
davakar-hırçın
dekabr-Aralık
deşikaçan-zımba
dükan-dükkan
eskadra-filo
eskadrilya-filo
eskalator-müteharrik merdiven
estakada-üst geçit
evkalipt-ökaliptüs
eşşəkarısı-eşek arısı
fitnəkarlıq etmək-kışkırtmak
fonetika-ses bilgisi, sesbilim
fotoplastinka-plak
fufayka-fanila
furajka-kasket
fədakar-fedakâr
fədakarlıq-özveri
günahkar-fail, günahkâr, sanık, suçlu
hekayə-hikâye, öykü
hinduşka-hindi
həkkak-kazıcı
həvəskar-amatör
imkan-imkân, olanak
imkanlılıq-kapasite
indikator-gösterge
inkar-inkâr, olumsuz
itaətkar-uysal
kabab-kebap
kabel-kablo
kabus-kâbus
kadr-eleman, kadro
kafedra-kürsü
kafi-yeter, yeterli
kafir-kâfir
kahin-kâhin
kahı-marul
kainat-evren, kâinat, uzay
kal-olmamış
kalibr-çap
kalibrləmək-ayarlamak
kamal-aklıselim
kamallı-uslu
kaman-yay
kamin-şömine
kanape-kanape
kanat-halat
kandar-eşik
kapitan-kaptan, yüzbaşı
kar-kâr, sağır, sedasız
karandaş-kurşunkalem
kargər-çırak
karikatur-karikatür
kartbasan-üçkâğıtçı
kartof-patates
karton-mukavva
kartoçka-fiş
karusel-atlıkarınca
karvan-kervan
karıxmaq-bocalamak
kasa-çanak
kassa-gişe, kasa, vezne
kassir-veznedar
kasıb-fakir
kater-bot
katib-kâtip
kauçuk-lastik
kayut-kamara
kazarma-kışla
kağız-kâğıt
kaş-keşke
kaşalot-amberbalığı
kaşne-atkı, kaşkol
kaşı-çini
kepka-kasket
kinoxronika-aktüalite
knopka-düğme, pünez
kolonka-şofben
kommunikasiya-ulaşım
koronka-kuron
krujka-maşrapa
lampoçka-ampul
makaron-makarna
marka-pul
mayka-mayo
maşınka-daktilo, gazyağı ocağı
mükafat-ikramiye, mükâfat, ödül, prim
məkan-mekân
naçka-demet
nikah-nikâh
nokaut-nakavt
papka-cüzdan, dosya
pikap-kamyonet
plakat-pankart
planka-çıta
plastinka-plâk
poliklinika-ambülans
praktikant-stajiyer
probka-mantar
probkaaçan-tirbuşon
qalaktika-galaksi
qayka-somun
qrammatika-dil bilgisi, dilbilgisi
qənaətkarlıq-tasarruf
respublika-cumhuriyet
reyka-çıta
riyakar-riyakâr
rozetka-dişi fiş
sahibkar-iş veren, patron
saxtakar-sahtekâr
saxtakarlıq-yolsuzluk
sehrkar-büyücü
skripka-viyolon
skripkaçı-viyolonist
snoska-dip not
statistika-istatistik
stəkan-bardak
sumka-çanta
sutka-yirmi dört saat
sükan-direksiyon, dümen
səhlənkarlıq-ihmal
sənətkar-san'atkâr
tamahkar-tamahkâr
tamahkarlıq-hırs
texnika-fen
tikan-diken
təcavüzkar-mütecaviz, saldırgan
təkamül-evrim, tekâmül
tələbkar-davacı, titiz
təqsirkar-sanık, suçlu
təvazökar-alçak gönüllü, kibirsiz, mütevazi
vspışka-flâş
vulkan-volkan, yanardağ
vəfakar-vefakâr
vəkalət-vekalet, vekâlet
vəkalətnamə-itimatname
vəkalətən-vekâleten
xarakteristika-nitelik
xilaskar-kurtarıcı, velinimet
xəyanətkar-sinsi
yarmarka-fuar, panayır
zamazka-macun
ziyankar-muzır
zəka-zekâ
zəkalı-zeki
çirkab-çamur, çirkef, zifos
şikayət-şikâyet
şikayət etmək-yakınmak
şikayətlənmək-yakınmak
şikayətçi-davacı
şkaf-dolap
şparqalka-kopya
ədəb-ərkan-görgü
Türk dilində-Azərbaycan dilində
abluka-blokada, mühasirə
ak sakal-ağsaqqal
akamet-qısırlıq, müvəffəqiyyətsizlik, sonsuzluq, uğursuzluq
alâka-aidiyyət, əlaqə, iştirak, mənafe, maraq, münasibət
antika-əntiqə
arka-arxa, dal
arkadaş-dost, qaqaş, yoldaş
astropikal-subtropik
atlıkarınca-karusel
avukat-vəkil
ayakkabı-ayaqqabı
ağaçkakan-ağacdələn
bakan-nazir
bakanlık-nazirlik
bakkal-baqqal
basmakalıp-basmaqəlib, çeynənmiş, standart, şablon
baş kaldırmak-baş qaldırmaq, qiyam etmək, üsyan etmək
başbakan-baş nazir
başka-başqa, özgə
başkan-prezident, rəhbər, sədr
başkanlık-sədrlik
birkaç-bir neçə, qismən
caka-lovğa
camekan-vitrin
cumhurbaşkanı-prezident
dakika-dəqiqə
dalkavuk-yaltaq
dekar-on sot
delikanlı-dəliqanlı
dikkat-diqqət
dolma kalem-avtomat qələm
dolmakalem-avtoqələm
duyarkat-emulsiya
dükkan-dükan
efkar-fikir, rəy
enkaz-xaraba, xarabalıq, sınıqlar, söküntü, uçuqlar
entrika-intriqa
fakat-amma, fəqət, lakin
fevkalâde-fövqəladə
filika-avarlı, qayıq
fukara-fağır, füqəra
fırkateyn-freqat
geri kalmak-geri qalmaq
göz kamaştırmak-göz qamaşdırmaq
göz kararı-gözəyarı
gözü kapalı-gözübağlı, kor-koranə
gözü kara-cəsarətli
hakan-xaqan
hakaret-həqarət
hakikat-həqiqət
halka-xalqa
hamâkat-axmaqlıq
harika-xariqə
hokkabaz-hoqqabaz
hırka-yun jaket
ihtimamkar-diqqətli, qayğıkeş
ikamet-iqamət
ikametgâh-iqamətgah
ikaz-xəbərdarlıq
intikal-keçid
intikam-intiqam
iskarpin-tufli
isteka-kiy
istikamet-istiqamət
itikat-etiqad
kaba-kobud, qaba
kabadayı-qoçu
kabahat-qəbahət
kabak-qabaq
kabarmak-qabarmaq
kabile-qəbilə
kabiliyet-qabiliyyət
kablo-kabel
kabuk-qabıq
kabul-qəbul
kaburga-qabırğa
kadar-kimi, qədər
kademe-dərəcə, pillə
kader-qədər, tale
kadife-məxmər
kadran-siferblat
kadro-kadr, ştat
kadın-qadın
kafa-ağıl, baş, dərrakə, kəllə, qafa
kafadar-həmfikir, məsləkdaş
kafalı-ağıllı, dərrakəli
kafatası-kəllə
kafes-qəfəs
kafile-qafilə, qrun, partiya
kahkaha-qəhqəhə
kahpe-fahişə, qəhbə
kahraman-qəhrəman
kahretmek-qəhr etmək
kahrolmak-devrilmək, qəhr olmaq
kahvaltı-qəhvəaltı, səhər yeməyi
kahve-qəhvə
kahverengi-qəhvəyi
kahır-qəhr
kaide-əsas, qayda, özül, pyedestal
kakma-oyulmuş
kakınç-məzəmmət
kalabalık-basabas, güruh, izdiham, qələbəlik, tünlük
kalay-qalay
kaldıraç-ling
kaldırmak-qaldırmaq
kaldırım-döşəmə, səki
kale-qala
kalem-qələm
kalemtıraş-qələmyonan
kalfa-şagird
kalifye-ixtisaslaşdırılmış, ixtisaslı, təcrübəli
kalite-keyfiyyət, növ
kalitesiz-keyfiyyətsiz
kalkmak-durmaq, qalxmaq
kalkındırmak-qaldırmaq
kalkınma-inkişaf, qalxma, yüksəlmə
kalkınmak-inkişaf etmək, qalxmaq, yüksəlmək
kalleş-etibarsız, inamsız
kalmak-qalmaq
kalp-qəlb
kalpsiz-qəlbsiz
kalça-bud, omba
kalıcı-daimi, ölməz
kalın-qalın
kalıp-qəlib
kalıt-irs
kalıtsal-irs
kalıtçı-vərəsə, varis
kalıtım-irsiyyət, varislik
kamara-kayut
kamarot-stüard
kamaşmak-qamaşmaq
kambiyo-mübadilə
kambur-donqar, qozbel
kameriye-çardaq, köşk
kamp-düşərgə
kampana-zəng
kamu-bütün, cəmiyyət, hamı, ictimaiyyət, tamam
kamu oyu-ictimai rəy
kamyon-yük maşını
kamyonet-pikap
kamış-qamış
kan-qan
kanamak-qanamaq
kanape-divan, kanape, taxt
kanarya-sarı bülbül
kanca-çəngəl, qanad, qarmaq
kandaş-qanbir
kandil-qəndil
kandırmak-aldatmaq, inandırmaq, şirnikdirmək, tovlamaq
kanepe-divan
kangal-kələf, yumaq
kanmak-aldanmaq, inanmaq
kantar-qantar, qapan
kantin-bufet
kanun-qanun
kanunî-qanuni
kanâat-qənaət
kanı-əqidə, fikir, qənaət
kanıksamak-alışmaq, çiyrəndirmək, qanıqsamaq, usandırmaq
kanıt-arqument, dəlil, sübut
kanıtlamak-isbat etmək, sübut etmək
kap-qab, üz
kapak-qabaq
kapalı-bağlı, qapalı, örtülü
kapamak-bağlamaq, qapamaq, örtmək
kapan-tələ
kaparo-beh
kapasite-güc, imkanlılıq, qabiliyyət, tutum
kapatmak-örtmək
kaplama-örtük, üz
kaplamak-əhatə etmək, bürümək, qablamaq, örtmək, üzləmək
kaplan-pələng
kaplumbağa-tısbağa
kaplıca-kurort
kapmak-qapmaq, tutmaq
kapsam-əhatə
kapsamak-əhatə etmək, bürümək, şamil olmaq
kaptan-kapitan
kaput-şinel
kapı-qapı
kapıcı-qapıçı
kapılmak-qapılmaq
kar-fayda, gəlir, xeyir, qar, qazanc, mənfəət
kara-qara, quru, torpaq
kara biber-qara bibər
kara borsa-qara bazar
kara ciğer-qara ciyər
kara ordusu-quru qoşun
kara sevda-qara sevda
kara yazı-bədbəxt tale, qara yazı
kara yolu-şose
karabet-qohumluq
karabuğday-qarabaşaq
karaca-cüyür
karakol-gözətçi, milis idarəsi, patrul
karakter-huy-xasiyyət, xarakter
karalamak-qaralamaq
karamsar-bədbin, pessimist
karanfil-qərənfil
karanlık-qaranlıq
karar-qərar, rəy
karargâh-qərargah
kararlaştırmak-qərarlaşdırmaq
kararlı-əzmli, qərarlı
kararmak-qaralmaq
karartı-qaraltı
karayolu-şose
kardelen-xəccəgülü, qargülü, novruzgülü
kardeş-qaqaş, qardaş
kare-kvadrat
kareli-dama-dama, damalı
karga-qarğa
kargaşa-anarxiya, qarğaşa
karides-krevet
karikatür-karikatur
karma-qarışıq, yığma
karmak-qarışdırmaq
karmakarışık-qarmaqarışıq
karmaşık-çətin, mürəkkəb
karpuz-qarpız
kart-bayat, köhnə, qart
kartal-qartal
kartpostal-açıqca
karyola-çarpayı
karı-arvad, həyat yoldaşı, qadın
karın-qarın
karınca-qarışqa
karış-qarış
karışlamak-qarışlamaq
karışmak-qarışmaq, müdaxilə etmək
karışık-qarışıq
karışım-qarışıq
karşı-qarşı
karşılamak-qarşılamaq
karşılaşma-qarşılaşma, müsabiqə
karşılaştırmak-qarşılaşdırmaq
karşılaştırmalı-qarşılaşdırmalı, mügayisəli
karşılık-qarşılıq
karşıt-zidd
kas-əzələ, müskul
kasa-kassa
kasaba-qəsəbə
kasap-qəssəb
kasket-furajka, kepka
kasten-qəsdən
kastetmek-düşünmək, qəsd etmək
kasım-noyabr
kasıntı-dikbaş, təkəbbürlü
kasıt-qəsd, məqsəd
kat-dəfə, dəst, qat, mərtəbə
kat'iyen-qətiyyən
kat'î-qəti
katil-qatil
katkı-qatqı
katlamak-qatlamaq
katlanmak-dözmək, qatlanmaq
katletmek-qətl etmək, qətlə yetirmək
katliam-qırğın, soyqırımı
katmak-qatmaq
katı-bərk, möhkəm, sərt
katık-ədviyyət, xuruş
katılaşmak-qatılaşmaq
katılmak-qatılmaq, qoşulmaq
kavak-qovaq
kavanoz-banka
kavga-dava-dalaş, qovğa, mübahisə
kavim-qövm, millət
kavram-anlayış, məfhum, təsəvvür
kavramak-qavramaq, tutmaq
kavun-qovun, yemiş
kavun içi-sarımtıl
kavurma-qovurma
kavurmak-qovurmaq
kavuşmak-qovuşmaq
kavşak-qovşaq
kaya-qaya
kayak-xizək
kayakçı-xizəkçi
kaybetmek-itirmək, qeyb etmək, uduzmaq
kaybolmak-itmək, qeyb olmaq
kaydetmek-qeyd etmək
kaydolmak-qəbul olmaq
kaygan-sürüşkən
kaygı-qayğı
kaygılanmak-qayğılanmaq
kaymak-keçmək, qaymaq, sürünmək, sürüşmək
kaymakam-rayon sədri
kaynak-qaynaq, qaynama, mənbə, mənşə
kaynamak-qaynamaq
kaynana-qayınana
kaynata-qayınata
kaytarmak-işdən qaçmaq
kayık-qayıq
kayın-fıstıq, qayın
kayın peder-qayınata
kayın valide-qayınana
kayınvalide-qaynana
kayıp-itki, itmiş
kayırmak-himayəçilik etmək, qohumbazlıq etmək
kayısı-ərik, qaysı
kayıt-qeyd, şərt, yazı
kayış-qayış
kaz-qaz
kaza-qəza, rayon
kazak-sviter
kazan-qazan
kazanmak-qazanmaq
kazanç-qazanc
kazı-qazı
kazıcı-həkkak, oymaçı, oyucu
kazık-qazıq, paya
kazımak-qazımaq
kaç-nə qədər, neçə
kaçak-qaçaq
kaçakçı-qaçaqçı
kaçamak-bəhanə
kaçamaklı-gizli, gizlicə, ikimənalı, qeyri-müəyyən, qeyri-səmimi
kaçar-nə qədər, neçə-neçə
kaçmak-qaçmaq
kaçık-anormal
kaçıncı-hansı, neçənci
kaçınmak-çəkinmək, qaçınmaq, yayınmaq
kaçınılmaz-qaçılmaz, labüd
kağan-xaqan
kaş-qaş
kaşkol-kaşne, şərf
kaşık-qaşıq
kaşımak-qaşımaq
kocakarı-qocaqarı
korkak-qorxaq
kurşunkalem-karandaş
kıskanmak-qısqanmaq, paxıllıq etmək
kıskanç-qısqanc, paxıl
kıskaç-kəlbətin, qısqac
kızkardeş-bacı
liyakat-ləyaqət
lokanta-restoran, yeməkxana
lâkap-ləqəb
lâkayt-laqeyd
makale-məqalə
makam-məqam
makarna-makaron
makas-kəlbətin, qayçı, qısqac, maşa
makastar-biçici
maksada mutabakat-eynilik
meşakkat-məşəqqət
muhakkak-dəqiq, etibarlı, hökmən, mötəbər, mütləq, səhih, şübhəsiz, yəqin
mukabele-cavab, qarşıqoyma, ödəmə, tutuşdurma
mukadder-müqəddər
mukaddes-müqəddəs
mukavele-müqavilə
mukavemet-müqavimət
mukavva-karton
mukayese-müqayisə
mutabakat-mütabiqlik, müvafiqlik, razılıq, uyğunluq, yekdillik
mutlaka-mütləqa
muvafakat-icazə, razılıq
mülâkat-müsahibə
münakaşa-münaqişə
müsabaka-müsabiqə
mıntaka-qurşaq, rayon, zona
nakarat-nəqarət
nakavt-nokaut
pankart-plakat, transparant
paskalya-pasxa
patika-cığır
pekala-əcəb, gözəl, qəşəng, yaxşı, yaraşıqlı
peruka-parik
politika-siyasət
portakal-portağal
rakam-rəqəm
refakat-müşayiət, svita
rekabet-rəqabət
rekat-rükət
sadaka-sədəqə
sadakat-sədaqət
sakal-saqqal
sakar-naqolay
sakat-əlil, xarab, qüsurlu, şikəst, zədəli
sakatlamak-korlamaq, zədələmək
sakatlık-əlillik, qüsur, nöqsan, şikəstlik, zədə
skandal-rəzalət
sokak-küçə
somurtkan-qaraqabaq, qaşqabaq, tutqun
soğuk kanlı-soyuqqanlı
suikast-sui-qəsd
sıcak kanlı-məlahətli, sevimli, suyuşirin
tabaka-təbəqə
tahkikat-təhqiqat
takas-mal mübadiləsi
takat-taqət
tarikat-təriqət
tatminkar-qənaətbəxş
tefrika-təfriqə
titrekkavak-ağcaqovaq
toka-əl sıxma, toqqa
tokat-sillə, şapalaq
tutkal-yapışqan
tıka basa-doyunca
tıkamak-tıxamaq
tıkaç-tıxac
unutkan-huşsuz, unutqan
uyuşkan-sözəbaxan, yumşaqxasiyyət
vaka-hadisə, vaqiə
vakar-təmkinlilik
vekalet-hüquq, ixtiyar, səlahiyyət, vəkalət
vesika-sənəd, vəsiqə
volkan-vulkan
yakacak-yanacaq
yakalamak-yaxalamaq
yakarmak-xahiş etmək, yalvarmaq
yan sokak-döngə
yufka-nazik, yuxa, zərif
yukarı-yuxarı
yüzkarası-rüsvayçılıq, üzüqaralıq
yıkamak-yumaq
çakal-çaqqal
çalkalamak-çalxalamaq
çalkamak-çalxalamaq
çıkagelmek-çıxmaq, görünmək
çıkar-fayda, mənafe, mənfəət, maraq
çıkarmak-çıxarmaq
ökaliptüs-evkalipt
ıskat-devirmə, yıxma
şaka-zarafat
şakacı-məzəli, zarafatçı
şakak-gicgah
şapka-şlyapa
şefkat-şəfqət


Çox Axtarılanlar
kaplumbağa, mübaliğe, atxoduna, piano, tvarok, cın, mərmi sözünün ..., qaqaş, sütun, tamaşacı, privet, tin, meqam, umrumda değil, yetkinlik, besbantov, cin, umrumda, abijniq, mati, rica edirem, vecime, rica edirəm, bədc, ahşap, cahıl, tıpkı, düz, bestbantov, məhsul

Powered by Azeri.NET